Summary 978-90-11-75833-9

-
ISBN-10 9011758331 ISBN-13 9789011758339
275 Flashcards & Notes
21 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "978-90-11-75833-9". The author(s) of the book is/are Geert van den Berg. The ISBN of the book is 9789011758339 or 9011758331. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - 978-90-11-75833-9

 • 1.2 Waar zit iedereen?

 • Wat is de definitie van bevolkingsspreiding?
  De manier waarop de bevolking over een gebied verdeeld is.
 • Wat is bevolkingsspreiding? 
  De manier waarop de bevolking over een gebied verdeeld is.
 • op welke plaatsen leven mensen vaak dicht op elkaar?
  op gebieden langs de kust en langs de rivieren
 • Hoe heten deze figuren?
  Grafieken
 • Waar wonen mensen dicht op elkaar?
  - Meestal langs de kust
  - Meestal langs rivieren
 • Wat is bevolkingsdichtheid? 
  Het gemiddeld aantal inwoners per vierkante kilometer in en gebied of land.
 • op welke plaatsen leven vaak weinig mensen?
  in koude streken, in woestijnen een berggebieden.
 • wat is een bevolkingsspreiding
  de manier waar op de bevolking in het gebied verdeeld is
 • Wat is de bevolkingsopbouw?
  De manier waarop de mannen en vrouwen van een bevolking verdeeld zijn over verschillende leeftijdsgroepen.
 • Waren wonen weinig mensen?
  - In Siberië (koude streek)
  - in woestijnen (te droog)
  - In berggebieden
 • Hoe bereken je de bevolkingsdichtheid? 
  Door het aantal inwoners van een gebied te delen door het aantal vierkante kilometers.
 • wat betekent bevolkingsspreiding?
  de manier waarop de bevolking over een gebied verdeeld is
 • De mensen zijn ongelijk over de aarde verspreid. Er zijn gebieden waar mensen dicht op elkaar leven. Dat zijn meestal gebieden langs de kust en langs de rivieren. Er zijn ook gebieden waar maar heel weinig mensen wonen. Zoals in koude streken, woestijnen en berggebieden.
 • Wat is de bevolkingsdichtheid ?
  Het gemiddeld aantal inwoners per vierkante kilometer in een gebied of land
 • Wonen er veel of weinig mensen in Siberië?
  Weinig mensen omdat het een koude streek is.
 • waar wonen mensen heel dicht op elkaar?
  langs de kust en rivieren
 • waar wonen weinig mensen heel dicht op elkaar?
  in koudere gebieden zoals Siberië
 • Wat is bevolkingsopbouw? 
  De manier waarop de mannen en vrouwen van een bevolking verdeeld  zijn over verschillende leeftijdsgroepen. 
 • wat is de bevolkingsdichtheid?
  het gemiddelde aantal inwoners per vierkante kilometer.
 • wat is bevolkingsdichtheid
  het gemiddelde aantal inwoners per vierkante km in een land of gebied.
 • Waar wonen mensen heel dicht op elkaar?
  vaak langs de kust en rivieren
 • Wat is de definitie van "bevolkingsdichtheid"?
  Bevolkingsdichtheid is het gemiddelde aantal inwoners per vierkante kilometer in een land of in een gebied.
 • en waar wonen weinig mensen?
  bijvoorbeeld in een koude streek als siberie of bijvoorbeeld in de woestijn, omdat het daar zo droog is
 • Wat is een bevolkingsgrafiek? 
  Gekanteld staafdiagram waarin je per leeftijdsgroep het aantal mannen en vrouwen kunt aflezen. 
 • is de bevolkingsdichtheid in een gebied waar weinig mensen wonen hoog of laag?
  dat is een lage bevolkingsdichtheid
 • wat is bevolkings opbouw
  een verdeling van de bevolking van over mannen en vrouwen en de verdeling van de bevolking over de leeftijd
 • Waar wonen vaak weinig mensen?
  In koude streken, woestijnen en berggebieden
 • Hoe bereken je de bevolkingsdichtheid?
  formule:
  aantal inwoners van een gebied / aantal vierkante kilometers (km2)
 • hoe noem je het als de bevolking op een gebied verdeeld is?
  bevolkingsspreiding
 • Wat zijn de belangrijkste redenen voor de grote gezinnen in arme landen? 
  1. Je krijgt meer aanzien als je veel kinderen hebt.
  2. Kinderen kunnen voor de ouders werken, ook als deze oud zijn.
  3. Mensen maken minder gebruik van mogelijkheden om het krijgen van kinderen te voorkomen.
  4. Veel kinderen overlijden op jonge leeftijd. Deze kindersterfte leidt vaak tot een reactie om nog meer kinderen te willen. 
 • hoe bereken je de bevolkingsdichtheid?
  het aantal inwoners
  -------------------------
  het aantal vierkante kilometers
 • wat is een bevolkingsgrafiek
  een grafiek waarin je in een oogopslag kan zien wat de bevolkingsopbouw is
 • Wat is de bevolkingsspreiding?
  De manier waarop de bevolking over een gebied verdeeld is.
 • Wat is de definitie van bevolkingsopbouw?
  - de verdeling van de bevolking over mannen en vrouwen, en
  - de verdeling over verschillende leeftijdsgroepen.
 • wat is bevolkingsopbouw?
  de verdeling van de bevolking over mannen en vrouwen en de verdeling over verschillende leeftijdsgroepen noem je de bevolkingsopbouw van een land.
 • Wat is gemiddelde levensverwachting? 
  Het gemiddeld aantal jaren dat iemand leeft. 
 • waar moet je rekening mee houden als je de bevolkingsdichtheid van een land berekent?
  Je moet er rekening mee houden dat de uitkomst een gemiddelde is. Er wonen op sommige plaatsen dus veel meer mensen dan op andere plaatsen.
 • hoe bereken je bevolkingsdichtheid
  door de inwoners te delen door de oppervlakte
 • Wat is een bevolkingsgrafiek?
  Dat is een grafiek die de bevolkingsopbouw laat zien.
  Je kunt daarop aflezen hoeveel mensen in een bepaalde leeftijdsgroep zitten en hoeveel daarvan man of vrouw zijn.
 • wat is bevolkingsopbouw?
  de verdeling van de bevolking over mannen en vrouwen en de verdeling over verschillende leeftijdsgroepen noem je de bevolkingsopbouw van een land.
 • Wat is de bevolkingsopbouw?
  De verdeling van een bevolking over mannen en vrouwen en de verdeling over verschillende leeftijdsgroepen.
 • Bevolkingsgrafieken van rijke landen zien er heel anders uit dan bevolkingsgrafieken van arme landen (zie grafieken van Japen en Ethopie op blz 8). Bij rijke landen zie je dat de de onderkant van de grafiek smal is en de bovenkant breed. Bij arme landen is dat precies andersom. In rijke landen worden minder kinderen per gezin geboren dan in arme landen. In arme landen worden mensen minder oud dan in rijke landen.
 • Wat kun je zeggen over een grafiek wanneer deze smal is van onderen en breed van boven?
  - dan worden er weinig kinderen geboren, en
  - dan zijn er veel ouderen
 • wat is bevolkingsdichtheid?
  dat is het gemiddelde aantal inwoners per vierkante kilometer in een land of in een gebied. (bijvoorbeeld in siberie is de bevolkingsdichtheid laag)
 • wat voor bevokingsgrafiek zijn er?
  -je hebt de piramide vorm deze hoort bij een arm land met een snelle groei 
  -je hebt een granaat vorm deze hoort bij een rijk land met een langzame groei
  -je hebt ook nog een ui vorm deze hoort bij land met een krimpende bevolking  
 • Wat kun je gebruiken om de bevolkingsopbouw van een land makkelijk te zien?
  Een bevolkingsgrafiek
 • Wanneer heeft een grafiek een brede onderkant?
  Wanneer er veel kinderen worden geboren.
 • hoe bereken je de bevolkingsdichtheid?
  je moet het aantal inwoners van een gebied delen door het aantal vierkante kilometers. bijvoorbeeld: het aantal inwoners van japan is bvb 128 miljoen. de oppervlakte van japan is 380 000 vierkante kilometer. en dan moet je 128 miljoen delen door 380 000 en dat antwoord is 337. dus in japan wonen er dus gemiddeld 337 mensen op 1 vierkante kilometer.
 • Wat is een bevolkingsdiagram?
  Een bevolkingsdiagram is een weergave van de bevolkingsopbouw in 1 land in een bepaald jaar.
 • Wat betekent het als in een plaatsgrafiek een bepaalde leeftijd heel dun is?
  Van deze leeftijdscategorie zijn er weinig mensen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.