Summary A cognitive process theory of writing

-
233 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - A cognitive process theory of writing

 • 1 Flower & Hayes (1981)

 • Welke vraag beantwoordt dit artikel?
  Wat de denkprocessen zijn die voorkomen bij het schrijven.

  Aan de hand van vier hoofdpunten
 • Wat zijn de vier hoofdpunten van dit artikel?
  1. Het schrijfproces is het beste te begrijpen als een set van kenmerkende denkprocessen. Schrijvers organiseren die denkprocessen tijdens het schrijven.
  2. De processen hebben een hiërarchisch vastgelegde organisatie waarbij ieder proces onderdeel kan zijn van een ander proces.
  3. Het schrijven is een doelgericht denkproces geleid door het (groeiende) netwerk van de doelen van de schrijver zelf.
  4. Schrijvers creëren hun doelen op twee manieren. 1) Hoofd- en subdoelen generen die bijdragen aan het hoofddoel. 2) Het veranderen en nieuwe doelen creëren gebaseerd op kennis verworven tijdens het schrijfproces.
 • Wat is het probleem met het beschrijven van de verschillende stadia van het schrijfproces?
  Alleen het geschrevene wordt weergegeven en niet het denkproces (zoals het plannen en herschrijven)
 • Wat is het beste model om een schrijver te bestuderen?
  De hardopdenkmethode
 • Taakomgeving
  Rhetorical problem/schrijfopdracht.

  De doelgroep, de opdracht, doelen van de schrijver en ontwerp.

  Slechte schrijvers reduceren het probleem.

  Het definiëren van het probleem verschilt per schrijver.

  Tot dusver geproduceerde tekst.
 • Long-term memory
  Lange termijn geheugen, in het hoofd maar ook bijvoorbeeld in boeken.

  Kennis over het onderwerp, publiek, schrijfplannen en problemen.
 • Writing proces
  Planning

  Een representatie van de kennis die bij het schrijven wordt gebruikt, met als sub processen het genereren, organiseren (structuur) en het bepalen van doelen.

  Dit loopt door in het formuleerproces (translating).

  Het reviseerproces verbeterd vervolgens de kwaliteit van de geschreven tekst.

  De monitor bewaakt dit gehele proces.
 • Hebben de elementen uit het proces een vaste volgende en/of plek?
  Alle elementen hebben een vaste plek.

  De elementen hebben geen vaste volgorde.

  Door het ene element te gebruiken, is een ander element nodig.
 • Process goals
  Instructies die mensen zichzelf geven over de invulling van het schrijfproces
 • Content goals
  Een groeiend en ingewikkeld netwerk van doelen en subdoelen. Deze komen tot stand tijdens het gehele schrijfproces.
 • Higher level goals
  Goede schrijvers keren constant terug naar de higher level goals die richting en samenhang geven aan hun volgende schrijfhandelingen
 • Welke drie dingen hebben invloed bij het formuleren van doelen?
  1. De representatie van de doelen
  2. Kennis van het onderwerp
  3. De geschreven tekst


  Door herschrijven en reviewing wordt dit doorbroken
 • Verkennen en consolideren
  Steeds teruggaan naar een higher level goal en daarvanuit naar de informatie kijken en een meer complex idee genereren
 • State en develop
  Vanuit een hoog niveau subdoelen genereren
 • Schrijven en herschrijven
  Niet plannen maar schrijven en vervolgens vanuit het geschrevene teruggaan naar een higher level
 • Waarin verschilt het schrijfmodel van Flower & Hayes van het stage process model?
  Het stage process model beschrijft het componeerproces als een lineaire reeks fasen, gescheiden in de tijd en gekenmerkt door de geleidelijke ontwikkeling van het geschreven product.

  Het schrijfmodel van Flower & Hayes focust op schrijven als een cognitief proces. De focus ligt op de denkprocessen. De schrijver is een probleemoplosser. 
 • Wat is het verschil tussen de doelen die goede schrijvers tijdens het schrijfproces hanteren en de doelen van slechte schrijvers?
  Een goede schrijver plant, een slechte schrijver doet dit niet.

  Doelen van goede schrijvers:
  • Doelen komen overeen met de taak en beperkingen.
  • Veel en kleinere process goals. De doelen gaan van de ene stap naar de andere.
  • Duidelijke doelen over hoe de uiteindelijke structuur van de tekst wordt. De tekst wordt verdeeld in kleinere subdoelen.


  Doelen van slechte schrijvers:
  • Doelen die geen rekening houden met beperkingen en de taak niet goed interpreteren.
  • Geen tot weinig bewust gebruik maken van process goals. Of process goals stellen die te ambitieus zijn.
  • Afhankelijkheid van abstracte high-level goals. Focus alleen op grammatica en taaldoelen.
 • Welke functie heeft de monitor?
  De monitor observeerd het schrijfproces en de huidige plaats in het proces. Reguleert de voortgang van het ene subproces naar het volgende. 

  Het overgaan naar een volgend proces ligt aan de doelen en individuele stijlen van de schrijver. 

  De rol van de monitor is een belangrijk verschil waarin goede en slechte schrijvers verschillen.


  Het is gelinkt met het kortetermijngeheugen.
 • Wat is een hardopdenkprotocol?
  Bij hardop denken gaat het erom dat een proefpersoon-schrijver hardop denkend moet schrijven. Dat betekent dat de proefleider een proefpersoon instrueert om alles wat hij denkt  hardop te zeggen tijdens het vervullen van een schrijftaak. Dit wordt opgenomen op een geluidsband en later uitgeschreven en geanalyseerd. Het protocol dat zo ontstaat bevat zeer gedetailleerde informatie over de processen die zich tijdens het schrijven hebben afgespeeld.
 • Wat is een voordeel van de hardopdenkmethode?
  • Het geeft veel informatie over de denkprocessen.
  • Er is weinig tot geen interactie met de onderzoeker in het proces.
 • Wat is een nadeel van de hardopdenkmethode?
  • Het kost veel tijd.
  • Je krijgt nooit een compleet beeld over het denkproces in zijn geheel.
  • Geeft alleen informatie over bewuste gedachten.
 • Wat voor advies zou je geven aan slechte schrijvers?
  • Oefen met goed retorisch plannen.
  • Stap van retorisch plannen af tijdens het schrijfproces zelf.
  • Zet steeds bewust goed omschreven medium-level goals voor de procedure en individuele planning.
  • Verplaats de grammatica en schrijfvaardigheid naar buiten het actuele schrijfproces.
  • Reflecteer hoe je lezer het ondewerp zou begrijpen en het publiek wat je in gedachten hebt.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.