Summary A History of the Modern World to 1815

-
195 Flashcards & Notes
7 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "A History of the Modern World to 1815". The author(s) of the book is/are Palmer, Coton, Kramer. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - A History of the Modern World to 1815

 • 1.1 Disasters of the Fourteenth Century

 • Lollards en Hussieten
  De Lollards waren het niet eens met de geestelijken en hadden waarschijnlijk de ideeën van John Wyclif overgenomen. Hij zei dat een echte kerk het kon doen zonder bezittingen. Verlichte personen zouden het zelfs kunnen doen zonder georganiseerde kerk, omdat verlichting ging om het lezen van de Bijbel die hij vertaalde naar het Engels. Vergelijkbaar waren de Hussieten, die in Centraal Europa werkte.  
 • Babylonische Gevangenschap
  Edward I van Engeland en Filip de Schone van Frankrijk hieven beide belastingen op de geestelijken in 1290. Bonefatius VIII vaardigde in 1302 de Unam Sanctam uit. Hierin stond dat buiten de Romeinse Kerk geen verlichting bestond en dat ieder mens een onderdaan was van de Paus. Filip liet hem arresteren, maar hij ging dood. De volgende paus vluchtte naar Avignon. 
 • Rozenoorlog
  Burgeroorlog tussen de huizen van Lancaster en York tussen 1450 en 1485. Winnaar is Henry VII, de eerste van de Tudor dynastie. 
 • Honderdjarige oorlog
  Nadat de laatste Capetinger dood gaat, is er geen opvolger voor de Franse troon. Zowel Engeland als Frankrijk claimt de troon. Frankrijk heeft het in het begin moeilijk, maar onder leiding van Jeanne D'Arc halen ze overwinningen. 
 • Gevolgen pest
  Door de pest ging de helft van de bevolking dood. Hierdoor was er een arbeiderstekort en ontstonden er hongersnoden. Hongersnoden waren er al vanwege het koude klimaat. Doordat er zo weinig boeren en arbeiders waren, gingen de lonen omhoog. De bovenklasse probeerden de lonen laag te houden. Hierdoor ontstonden er opstanden. In Frankrijk heetten ze de ''jaqueries' - 1358. In Engeland 1381 Wat Tyler's opstand. Uit deze opstanden kwam dat de boeren een bepaald bedrag moesten betalen. 
 • Gebeurtenissen 14e eeuw
  - Zwarte Dood/pest
  - Honderdjarige oorlog (1337-1453)
  - Babylonische Gevangenschap
  - Westers Schisma
  - Concilie beweging
 • 1.2 The Renaissance in Italy

 • Italiaanse steden waren onafhankelijk. Daar was een milieu waarbij mensen zich persoonlijk konden ontwikkelen. Dit gebeurde vooral in Florence. Daar regeerde de Medici familie. 
 • De Renaissance in Italië was anders dan in Noord-Europa. In Italië was religie bijna niet meer aanwezig. De steden in Italië waren onafhankelijk. In Florence was van 1360-1737 de Medici familie aan de macht. Het individualisme zorgde ervoor dat mannen extra ordinaire daden konden verrichten. Zij maakte hun eigen toekomst. 
 • De Renaissance is goed terug te vinden in schilderijen en beeldhouwkunst. De functie van kunst was overbrengen van de realiteit, waarmee de gewone man zich kon identificeren. 
 • Het humanisme liet schrijver voor zichzelf, publiek en andere schrijvers schrijven. Ze schreven in het Latijn van de Oudheid. Francesco Petrarca was de eerste man van het humanisme. Bruni was de eerste die zorgt voor onderzoek gebaseerd op authentieke bronnen. 
 • Tijdens de Renaissance worden de eerste klassen gebaseerd op leeftijd en vaardigheden opgericht. Ze werden ook getraind om een karakter te vormen. Er kwam een boek met etiquette uit. In de Renaissance werd getrouwd om de sociale positie te versterken. Religie en politiek werden zoveel mogelijk van elkaar gescheiden. 
 • 1.3 The Renaissance outside Italy

 • In het Noorden ontstond het christelijk humanisme. Mannen leerden Hebreeuws en Grieks en lazen de Oude Kerkvaders. 
 • Johann Müller was de grondlegger van het wiskundig concept van het universum. Copernicus geloofde dat de aarde om de zon draaide. 
 • Mysticisme: het geloof, of de ervaring, dat er direct gecommuniceerd kan worden met God als de ziel in perfecte eenzaamheid is. Dit was het begin van de lekenreligie, die vooral actief was in Nederland. Zij leefden in gemeenschappen maar legden geen geloften af. Dit heette de Moderne Devotie van Gerard Groote. 
 • Erasmus: viel de misbruiken in de kerk aan, het luie en onwetende van de geestelijken en hun moraal en financiële corruptie in hun leven.
 • 1.4 The New Monarchies

 • Doordat de koning belastingen ontving, kon hij een leger inhuren om de adel te onderdrukken. Door het gebruik van pijl en boog konden de burgers tegen de ridders vechten. Om als koning een absolute macht te vestigen, gebruikten ze het Romeins Recht. 
 • In Engeland kwamen de Tudors aan de macht na de Rozenoorlog. Henry VII maakte wetten die ervoor zorgden dat de adel geen eigen legers meer mocht hebben en gebruikte zijn eigen rechtbank om met civiele zaken om te gaan. 
 • In Frankrijk kwam de Valois familie aan de macht, met Lodewijk XI. Hij bouwde een groot leger, onderdrukte rovers/bandieten en toomde opstandige edelen in. Ook verkreeg hij meer macht over de geestelijken door de Pragmatieke Sanctie. 
 • Spanje was verdeeld in twee Koninkrijken. Aragon en Castile. Het werd bijeengehouden door de katholieke kerk. Ze hadden een eigen rechtbank, de inquisitie.
 • Duitsland had drie soorten staten:
  - prinselijke staten (erfelijke monarchieën opzich)
  - geestelijke staten (niet erfelijk)
  - vrije steden
  In 1452 werden de Habsburgers gekozen als keizer. Deze familie is blijven zitten tot 1806. Karel V had het grootste rijk onder zich. Dit probeerde hij te centraliseren, maar dit is niet gelukt. Na zijn dood is het rijk in drie delen opgesplitst, waarbij de Habsburgers in het Duitse gedeelte aan de macht bleven. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Lollards en Hussieten
De Lollards waren het niet eens met de geestelijken en hadden waarschijnlijk de ideeën van John Wyclif overgenomen. Hij zei dat een echte kerk het kon doen zonder bezittingen. Verlichte personen zouden het zelfs kunnen doen zonder georganiseerde kerk, omdat verlichting ging om het lezen van de Bijbel die hij vertaalde naar het Engels. Vergelijkbaar waren de Hussieten, die in Centraal Europa werkte.  
Babylonische Gevangenschap
Edward I van Engeland en Filip de Schone van Frankrijk hieven beide belastingen op de geestelijken in 1290. Bonefatius VIII vaardigde in 1302 de Unam Sanctam uit. Hierin stond dat buiten de Romeinse Kerk geen verlichting bestond en dat ieder mens een onderdaan was van de Paus. Filip liet hem arresteren, maar hij ging dood. De volgende paus vluchtte naar Avignon. 
Rozenoorlog
Burgeroorlog tussen de huizen van Lancaster en York tussen 1450 en 1485. Winnaar is Henry VII, de eerste van de Tudor dynastie. 
Honderdjarige oorlog
Nadat de laatste Capetinger dood gaat, is er geen opvolger voor de Franse troon. Zowel Engeland als Frankrijk claimt de troon. Frankrijk heeft het in het begin moeilijk, maar onder leiding van Jeanne D'Arc halen ze overwinningen. 
Gevolgen pest
Door de pest ging de helft van de bevolking dood. Hierdoor was er een arbeiderstekort en ontstonden er hongersnoden. Hongersnoden waren er al vanwege het koude klimaat. Doordat er zo weinig boeren en arbeiders waren, gingen de lonen omhoog. De bovenklasse probeerden de lonen laag te houden. Hierdoor ontstonden er opstanden. In Frankrijk heetten ze de ''jaqueries' - 1358. In Engeland 1381 Wat Tyler's opstand. Uit deze opstanden kwam dat de boeren een bepaald bedrag moesten betalen. 
Gebeurtenissen 14e eeuw
- Zwarte Dood/pest
- Honderdjarige oorlog (1337-1453)
- Babylonische Gevangenschap
- Westers Schisma
- Concilie beweging
Verlicht despotisme?
Anders dan het Absolutisme. Niet door God aangewezen, maar de eerste mand van de staat. meer tolerantie op gebied van godsdienst. Dienaar van de staat en het volk. Rationeel en hervormingsgezind.
Wat zijn de gedachten van Verlichting
gelijkheid onder iedereen. Er is geloof in de eenheid van de mens onder de natuurlijke wet van recht en reden. De staat wordt erkend als het belangrijkste orgaan voor de vooruitgang. En iedereen moet delen in de vooruitgang en niet alleen de elite.
Adam Smith 
Een econoom. Hij staat als adviseur dicht bij de overheid. In zijn optiek moeten alle handelsbelemmeringen worden opgeheven en het land moet produceren wat het het beste en goedkoopste kan. Hij wil dat de economie wordt losgelaten en haar gang kan gaan zonder overheidreguliering.
Jean-Jacques Rousseau 1712-1778
Buitenbeentje bij verlichters. Opgegroeid in de lagere klasse. beschaving is de bron van het kwaad en hij prefereert leven in staat van natuur. in de maatschappij kan een mens niet gelukkig zijn. Hij schrijft verder op de basis ideeën van Locke en hobbes. Hij ziet het contract tussen volk en overheid meer als contract tussen het volk. Het volk ontwikkeld zo een algemene wil wat leidt tot eenwording van een volk. Zijn ideeën liggen ten grondslag aan democratie en nationalisme wat opkomt.