Summary A manual of acupuncture

-
ISBN-10 0951054651 ISBN-13 9780951054659
303 Flashcards & Notes
52 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "A manual of acupuncture". The author(s) of the book is/are Peter Deadman & Mazin Al Khafaji Kevin Baker. The ISBN of the book is 9780951054659 or 0951054651. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - A manual of acupuncture

 • 1 les 2: meridianen samenvatting (rob)

 • Deadman 11-29 Chanels/meridianen.

  Inleiding.

  Jingluo kan het best worden vertaald als kanaal (Jing) en verbinden of net (Luo). De kanalen of meridianen lopen gewoonlijk relatief gezien diep in het lichaam en maken verbinding met de ZangFu.

  Jing mai

  12 hoofdmeridianen jing bai of zhen jing

  12 divergente meridianen jing bié

  12 tendomusculaire meridianen jing jin

  8 buitengewone of extra meridianen Qi jing ba mai

   

  Luo mai

  15 luovaten (collateralen of verbindingen) shi wu luo mai

   

  Pi bu 12 huidzones (geen meridianen)

   

   

  Functies van de meridianen

   

  1. Transporteren van bloed en Qi door het lichaam en geeft het lichaam als een geheel.

  Elk onderdeel van het lichaam wordt verwarmd, gevoed, en ge-energetiseerd door het verbindend netwerk van meridianen.

  Vb de ZangFu kunnen worden gezien als de wortels, de stam/stengels =meridianen en de weefsels en speciaal de zintuigen als bloemen. De mer. Lopen via de ledematen en lichaam en creëren zo een geheel van het lichaam.

   

  De meridianen zijn intern en extern met elkaar verbonden en vormen verbindingen die de vrije stroom van Qi en bloed mogelijk maakt.

   

  De theorie van de meridianen is een van de meest belangrijke ontdekkingen in de TCM. Zij vormen de fysiologische connecties die het lichaam als een geheel maakt (verbindt) anders dan de verschillende losse onderdelen.

   

  1. Beschermen het lichaam.

  De verschillende soorten meridianen vormen verschillende lagen in het lichaam die het lichaam moeten beschermen tegen pathogene factoren: wind, koude, damp, hitte, vuur en droogte zijn de voornaamste ziekteoorzaken.

  De meridiaan netwerken fungeren als een serie barrières om de diepere penetratie van pathogene factoren te voorkomen. Hoe oppervlakkiger de aanval, des te makkelijker de genezing.

   

  1. Reageert op disfuncties van het lichaam.(12-13) zie ook de voorbeelden.

   1. Ziekte van de meridianen.

  Locale gevoeligheid, pijn, zwakheid, druk, ongevoeligheid, tintelend gevoel etc. door aangetaste (gestagneerde) flow van Qi en bloed, gebrek aan Qi en bloed wat tot ondervoeding kan leiden.

   1. Ziekte van de ZangFu, die zijn weerslag heeft op de meridianen.

  Als de ZangFu intern niet in harmonie zijn, dan kan dit zijn weerslag krijgen op de meridianen. Pijn en stijfheid, pijn in ashi punten enz.

   1. Ziekte kan via de meridianen verspreid worden.

  Ziekte kan van de ene ZangFu via de meridianen op de andere overslaan.

   1. Ziekte kan zich zichtbaar op de meridiaan manifesteren

   

  1. De meridianen zorgen voor de doorvoer van Qi naar het aangetaste of zieke deel van het lichaam.

  Door stimulering van punten op de meridiaan kan de Qi stroom weer op gang worden gebracht.

   

   

  Twaalf hoofdmeridianen

   

  12 meridianen

  6 Zang (yin) 3 hand(binnenkant, beginnen bij de borst-hand) 3 voet (binnenkant, voet-borst/flank)

  6 Fu (yang) 3 hand (bovenkant, beginnen bij de hand-hoofd 3 voet (buitenkant, hoofd/ogen- voet)

   

  In- en externe loop van de meridianen. Alle punten liggen op het externe verloop.

   

  Benaming van de meridianen:

  - de naam van de Zang of Fu

  - de voet of de hand

  - de Yin of yang modaliteit

   

  • Yin en Yang meridianenparen hebben een in-en externe relatie die gebaseerd is op hun functie en samenhang (digestief proces maag-milt ZangFu) en dus op hun fysiologische functie. In het been en op de arm

  • Yin en Yang meridianen hebben ook een anatomische relatie. Yang met Yang meridiaan en Yin en Yin meridiaan. De relatie uit zich in de zelfde naam bv yangming.

   

  Het interne verloop van de hoofdmeridianen

  Om de acties van de punten op de meridianen te kunnen begrijpen, moet een studie worden gemaakt van het interne verloop van de meridianen. Bv de interne tak van long meridiaan begint in de middelste warmer, in de maag regio, en verschillende acupunten op de arm behandelen misselijkheid en overgeven.

   

   

  Twaalf divergente meridianen.

   

  Vertakken zich uit de 12 hoofdmeridianen en hebben geen eigen punten.

  Functies:

  • Versterken de yin-yang relatie tussen de in-externe paren meridianen en ZangFu.

  • Distribueren Qi en bloed naar hoofd en gezicht.

  • Integreren delen van het lichaam die niet door de hoofdmeridianen worden gevoed of verbonden. Bv divergente blaasmer. verbindt har t en nier. Divergente gb mer vebindt le en ha.

  • Helpen de clinische acties van sommige veel gebruikte punten begrijpen. Bv bl 57 en 58 voor aambeien omdat de bl door de rectale zone loopt.

   

  De buitengewone meridianen.

  Ren, du, dai, chong mail hebben eigen punten. De corresponderende extra meridianen niet.

  Elke mer heeft zijn eigen openingspunt (zie schema)

  Functies:

  • Fungeren als reservoirs (opslag) van Qi en bloed.

  • Verbinden de hoofdmeridianen.

   1. Du 14 alle yang meridianen (zee van Yang) governing vessel

   2. RenMai verbinden alle yinne meridianen

   3. Chong mai verbindt maag en nier mer en verstrekt de verbinding tussen de Ren en Du mai. (zee van bloed of zee van de 12 hoofdmeridianen

   4. Dai mai (girdling) loopt rond het middel verbindt de 12 hoofd, Renmai Dumai en kidney, liver spleen mer. In het bijzonder.

  • Beschermen het lichaam.

  Ren-, du-, ChongMai laten Wei Qi over de rug, borst, abdomen lopen en helpen tegen pathogene factoren. Aangezien deze alle drie door de nier lopen, geven zij duidelijk het verband weer tussen voorhemelse Qi, de constitutie en de afweer van het lichaam.

   

   

   

 • Wat is het confluentpunt van de Dai mai?
  Gb-41
 • 5.1 Puntlocatie

 • Wat is de locatie van Lu1?
  1 cun onder long 2, langs de schouderspier
 • Wat is de locatie van Lu5?
  Aan de mediale zijde van de pees in de elleboogplooi
 • Wat is de locatie van Lu6?
  5 cun van polsplooi?
 • Wat is de locatie van Lu7?
  Net over het botje van de pols dicht tegen de dikke darm meridiaan aan
 • Wat is de locatie van Lu8?
  1 cun van Lu9, Vanaf Lu9 richting de elleboog val je in een holte.
 • Wat is de locatie van Lu9?
  Aan de duimzijde van de polsplooi op de grens van het witte en rode vlees
 • Wat is de locatie van Lu10
  Halverwegen de metacarpaal van de duim, net over het botje heen op de grens van het witte en rode vlees
 • Wat is de locatie van Lu11
  Aan de ulnaire nagelzijde van de duim. Lateraal
 • 5.2 Punt acties

 • Wat zijn de belangrijkste akties van Long10?
  Gunstig voor de keel
  Klaart long hitte
  Laat rebellerend Qi dalen
 • Wat zijn de belangrijkste akties van Long11
  Laat het bewustzijn herleven
  Klaart Hitte en is gunstig voor de keel
 • Wat zijn de belangrijkste akties van Long8?
  Daling van long Qi
  Verlicht hoest of piepende ademhaling
 • Wat zijn de belangrijkste akties van Long6?
  Xi Cleft kan bloeden stoppen
  Bedaart acute condities
 • Wat zijn de belangrijkste akties van Long7?
  Laat het externe gedeelte los en verdrijft wind (afweer activerend)
  Bevordert de dalende functie van de long
 • Wat zijn de belangrijkste akties van Long9?
  Tonifieert de Long Qi en transformeert phlegma
  Bevordert de dalende functie van Long
  Hui punt van de bloedvaten dus controleert Hart en Bloedvaten
 • Wat zijn de belangrijkste akties van Long1|?
  Verspreiding, daling van long Qi en verlicht hoesten en piepende ademhaling.
  Transformeert Phlegma, klaart hitte en reguleert waterpassages
 • Wat zijn de belangrijkste akties van Long5?
  Klaart hitte van de long en laat rebellerende Qi dalen
  Reguleert de waterpassages
 • Welk punt van de Long is bij uitstek geschikt voor afweermechanisme te activeren?
  Long 7, klaart het externe en beweegt de Wei Qi waardoor de EPF wordt weggedrukt (Li-4 erbij is ook goed)
 • Wat doet de long inzake de waterwegen?
  Het opent de waterwegen, dus het doet zwelling afnemen in vingers, borsten (bij menstruatie) of benen.
 • Welk punt is bij uitstek geschikt om vocht af te drijven (long)?
  Long5
 • Welk punt is het meest verwarmende en kan daardoor slijm afvoeren?
  Long 9 (Yuan source) 
 • Welk punt moet je prikken als je Long Yin wilt voeden?
  Lo5 want je moet water toevoegen omdat Yin leegte valse Yang opwekt. 
  Er moet dus water op het vuur
 • Welk punt zou je prikken om Maag Qi te laten dalen (hikken, boeren, braken)?
  Lo 1, plek waar Long en Milt elkaar treffen
 • Waarom kan je Xi cleft punten wel bij acute aandoeningen gebruiken en anders niet?
  Omdat het brench punten zijn en geen rootpunten. Het lost het probleem niet op, maar behandelt de symptomen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is zangFu
In de Chinese geneeskunde is er een verschil in organen die Qi (levensenergie) produceren en opslaan, en organen die Qi transporteren zonder op te slaan en vervolgens zorg dragen voor de afvalverwerking. Dit zijn de Zang-fu organen, een verzameling organen die Qi in het lichaam produceren en reguleren.
Het zijn organen in het lichaam met een onderling verbonden functie die Qi produceren. In de westerse geneeskunde worden organen enkel gezien als anatomische structuren, maar een orgaan is veel meer dan een structuur. In totaal zijn er 12 organen, zes Zang en zes Fu.
Wat is de Ke Cyclus van de Dikke darm?
Dikke darm wordt gecontroleerd door de Dunne Darm
Dikke darm controleerd de Galblaas
Welk punt prik je bij Lo warmte exces?
Lo warmte exces uit zich in: warmte prik Lo-10
                                                   Flegma prik Lo-1 en Lo5
Welke orgaanfunctie heeft Fei (long)
Beheerst de ademhaling en controleert de Qi
Opent zich in de neus
Opent en reguleert de waterwegen
Controleert de meridianen en bloedvaten
Huisvest de PO
Controleert de huid, lichaamshaar en de Cou Li
Verspreidende en dalende functie van QI en Yin Ye
Tot welke puntcategorien behoort RM24
Meeting punt van RM, DM, LI, St
Tot welke puntcategorien behoort RM 17?
Front Mu van het pericard
Hui meeting punt van de Qi
Zee van Qi
Meeting punt van de RM met SP, Kid, Si, SJ
Tot welke puntcategorien behoort RM12
Front Mu van de maag
Hui meeting punt van de FU
Meeting punt van de RM met SI, SJ, ST
Tot welke puntcategorien behoort RM22?
Ontmoetingspunt van RM met Yin Wei Mai (verbindt alle Yin)
Hemelvensterpunt
Wat zijn de acties van Rm22
Laat rebellerend Qi dalen
Verdrijft hoesten en kuchen
Begunstigd de stem en keel
Astma verachtend
Koud/damp/slijm verdrijvend
Wat zijn de acties van RM17?
Heeft gunstig effect op de borsten en bevorderd lactatie
Laat maag en long Qi dalen (altijd naar beneden prikken)
Opent de thorax, reguleert het Qi, Versterkt Zong Qi (zwakke stem, vermoeidheid, neiging om verkoudheden te vatten etc.)