Summary Aantekeningen Reclame

417 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Aantekeningen Reclame

 • 1 Marketingcommunicatie

 • Wat is marketingcommunicatie?
  Alle elkaar aanvullende en versterkende boodschappen die door een bedrijf worden uitgezonden met als intentie de kennis, attitude en/of het gedrag van de voor de onderneming belangrijke doelgroepen te beïnvloeden in een voor het bedrijf gunstige zin, ten aanzien van het product of dienst.
 • Wat valt onder thema-communicatie?
  • Reclame
  • Product PR
  • Product sponsoring
  • Thematische promoties
 • Wat valt onder actie-communicatie op de korte termijn?
  • Klassieke promoties
  • Displays (p.o.s.)
  • Direct Marketing
 • Wat valt onder actie-communicatie op de lange termijn?
  • Direct Marketing
  • Productpresentatie (p.o.s.)
  • Persoonlijke verkoop
 • Van welke twee soorten communicatie spreken we in de marcom-mix?
  Thema en actie
 • Wat is marketing?
  Marketing is het proces van planning en uitvoering van de ontwikkeling, prijsbepaling, promotie en distributie van ideeën, goederen en diensten met als doel ruiltransacties te creëren waarmee organisaties en personen hun doelstellingen trachten te verwezenlijken (o.b.v. AMA)
 • Wat is de volgorde in marketing?
  Marketingconcept > Focus op de consument > Nagaan van noden, wensen en verwachtingen > Antwoorden op noden, wensen en verwachtingen > Marketingmix
 • Wat zijn de vier P's in de marketingmix volgens McCarthy?
  • Product
  • Prijs
  • Plaats (distributie)
  • Promoties
 • Waar moeten we aan denken bij de 4 p's?
  Ze communiceren met elkaar, er moeten een wisselwerking tussen de 4 p's zijn.
 • 1.1 Productbeleid

 • Welke vragen stellen we bij het productbeleid?
  • Op welk type markt?
  • Wat is het verschil tussen product/dienst?
  • Welk type product/dienst?
  • Welke naam geven we eraan?
  • Welke verpakking?
  • Welke dienst na afloop?
 • Waar hangt het succes van het lanceren van een product of dienst vanaf?
  Een goed overwogen combinatie van (mix) van de marketinginstrumenten, dus van de 4 p's. De marketingmix in evenwicht
 • Producten worden onderverdeeld in:
  • Consumentengoederen (B2C)
  • Industriële goederen (B2B)
 • Wat is het gevolg van B2C?
  Aanpassen informatie aan consumenten
 • Wat is het gevolg van B2B?
  Meer technische info/hoge waarde klanten (meer directe communicatie)
 • Waar bestaat een product uit als we vanuit een marketingperspectief kijken?
  Diverse productlagen die belangrijk zijn bij de marcom.
 • Welke productlagen zijn er?
  1. Fysiek product
  2. Psycho-sociaal product
  3. Attributen
  4. Dienstverlening
 • Wat houdt het fysieke product in?
  De concrete tastbare aspecten van een consumptiegoed (wat het kan)
 • Wat houdt het psycho-sociale product in?
  De waarde van een product in een bepaalde samenleving/groepering (wat het betekent)
 • Wat houden de attributen van het product in?
  Design, merknaam, verpakking (gelinkt aan fysiek & psychologisch product)
 • Wat houdt de dienstverlening rond het product in?
  De added value, de meerwaarde van het product.
 • Wat zijn de verschillen tussen product en dienst?
  • Diensten zijn een ervaringen, je merkt onmiddellijk of het van kwaliteit is.
  • Producten zijn tastbaar <> Diensten zijn een ervaring
  • Diensten zijn mensenwerk, product kan robotwerk zijn
 • Wat zijn de 4 dimensies aan het dienstenbeleid?
  • Ontastbaar
  • Onscheidbaar 
  • Veranderlijk
  • Vluchtig
 • Wat houdt 'ontastbaar' in m.b.t. dienstenbeleid?
  • Niet zintuigelijk waar te nemen
  • Consumenten zoeken signalen van betrouwbaarheid en kwaliteit
  • Marketeers wensen diensten tastbaar of de kwaliteit bewijsbaar te maken 
 • Hoe kunnen marketeers de kwaliteit van diensten bewijsbaar maken?
  • D.m.v. getuigenissen of garantie
  • Goede rating van de consumentenbond gebruiken
  • Het inzetten van derden
  • Gebruik maken van een testimonial, getuigende reclame
 • Wat houdt 'onscheidbaar' in m.b.t. dienstenbeleid?
  • Consument heeft een actieve rol om kritische vragen te stellen
  • Dienst geproduceerd in interactie met de consumenten
  • Dienstverlener heeft veel verantwoordelijkheid om het image van dienstverlening uit te stralen
  • Afhankelijk van de persoonlijkheid van de dienstverlener kan jouw ervaring positief of negatief uitdraaien
 • Wat houdt 'veranderlijk' in m.b.t. dienstenbeleid?
  • Diensten worden geleverd in door individuen, met misschien verschillende vooropleidingen
  • In de dienstverlening kan een persoon een slechte dag hebben, wat invloed heeft op de ervaring van de consument
  • Consumenten verwachten een uniform niveau van dienstverlening
 • Hoe reageren marketeers op veranderlijkheid in de dienstverlening?
  • Continue kwaliteit te garanderen, bijv door middel van trainingen
  • Dienstverlening controleren, door een mystery guest bijv
  • Snelle service, ons team staat dag en nacht voor je klaar
 • Wat houdt 'vluchtig' in m.b.t. het dienstenbeleid?
  • Diensten kunnen niet bewaard worden, in tegenstelling tot producten
  • Diensten kunnen niet getest worden
  • Het kan zijn dat je lang moet wachten als je bijv belt naar een bedrijf, en dit wordt als negatief gezien omdat alles tegenwoordig vluchtig moet zijn
 • Wat is belangrijk bij de marketing van dienstverlening?
  Er is interne, maar ook interactieve marketing nodig
 • Wat doe je bij interne marketing?
  De werknemer laten geloven in het bedrijf. En motiveren van het personeel, bijvoorbeeld door een mystery shopper.
 • Wat doe je bij externe marketing? (dienstenmarketing)
  Gericht op consumenten. Ontastbaarheid van de dienst compenseren dmv marcom. (testimonials, garanties, promoties)
 • Wat doe je bij interactieve marketing?
  Het contact tussen het personeel en de consument. Het personeelslid is in feite de ambassadeur van het bedrijf
 • Welke twee aspecten spelen een rol bij de beslissing van consumenten bij het kopen van een product/dienst?
  Betrokkenheid en emotionele/rationele benadering
 • Wat houdt betrokkenheid in?
  Hoe belangrijk vindt de consument het vervullen van de behoefte waarin het product/dienst voorziet?
 • Uit welke drie antecedenten (factoren die voorafgaan en de hoogte bepalen) bestaat betrokkenheid?
  1. Karakteristieken van de consument
  2. Kenmerken van het product
  3. Situationele factoren
 • Wat houdt emotionele/rationele benadering in?
  Wordt de keuze van de consument vooral gebaseerd op emotionele of rationele keuzes?
 • Welke matrixen zijn er bij de keuze van consumenten voor een bepaald product of dienst?
  • Consumer Involvement Theory
  • Brand Attitude Grid
  • Product Color Matrix
 • Welke matrix gebruikt hoge en lage betrokkenheid tegenover rationeel en emotioneel?
  De Consumer Involvement Theory
 • Welke matrix gebruikt hoge en lage betrokkenheid tegenover Informationeel & Transformationeel en Probleemoplossend product & Genotsproduct?
  De Brand Attitude Grid
 • Welke matrix zet hoge en lage betrokkenheid af tegen Big tools, Big toys, Little tools en Little treats?
  Product color matrix
 • Welke kleur heeft Functionele gebruiksvoorwerpen (big tools) in de product color matrix?
  Wit
 • Welke kleur heeft Expressieve genotsvoorwerpen (big toys) in de product color matrix?
  Rood
 • Welke kleur heeft little tools in de product color matrix?
  Blauw
 • Welke kleur heeft little treats in de product color matrix?
  Geel
 • Welke vraag wordt gesteld bij de Brand Attitude Grid?
  Welk product lost een probleem op en welk product is voor je eigen plezier? (negatieve en positieve motivatie)
 • Wat houdt transformationeel in bij de Brand Attitude Grid?
  Dankzij dit product ga je als persoon je levensstijl transformeren
 • Welke vraag stel je bij de Consumer Involvement Theory?
  Bij welke producten/diensten denk je niet te lang na en bij welke producten/diensten maak je een weloverwogen keuze?
 • Welke dimensies bepalen de attitude t.o.v. dienst of product?
  1. De mate van betrokkenheid: mate van financieel/sociaal risico
  2. De mate van emotionele versus rationele besluitvorming: waartoe dient het product
  • Om zelf een probleem op te lossen (negatieve motivatie)
  • Om zelf te genieten van het product (positieve motivatie)
 • Wat beïnvloeden de dimensies van betrokkenheid en emotioneel vs rationeel?
  • De mate waarin een consument tijd en energie investeert in opzoeken/vergelijken
  • Type informatie dat een consument zoekt
  • De manier waarop reclame wordt gevoerd vanuit de marcom
 • Welke drie producttypen zijn er op de consumentenmarkt?
  1. Convenience goods - gebruiksgoederen
  2. Shopping goods - afwegingsgoederen
  3. Specialty goods - speciale goederen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Filosofie IMC
MC uitvoeren vanuit het standpunt van de consument, namelijk een continue stroom van elkaar versterkende boodschappen
IMC concreet
Consistent geheel van boodschappen creëeren
Oplossing noodzaak IMC
Complementaire MC-instrumenten samen inzetten om synergie te creëeren en op die manier kosten-effectiever doelen te bereiken
Probleem noodzaak IMC
Verschillende typen thema- & actie-MC d.m.v persoonlijke of massamediale communicatie hebben eigen sterktes en zwaktes
Wat zijn outcomes?
 • Wijzigingen in bekendheid, kennis en attitude
 • Vergelijking met concurrenten
Wat zijn outtakes?
Kwantiteit en kwaliteit van bijvoorbeeld media-aandacht, media-ruimte, potentieel bereik van media-aandacht
Wat zijn outputs?
Aantal activiteiten, verslagen
Welke drie typen prestatiemeting hebben we bij PR?
 1. Outputs
 2. Outtakes
 3. Outcomes
Wat zijn nieuwskapstokken?
Eigen nieuws (vanuit de organisatie) linken aan een belangrijke gebeurtenis die de betekenis van het eigen nieuws versterkt en/of de nieuwswaarde verhoogt
Wat zijn media-events?
Gecreëerde en geplande gebeurtenis voor de media, om media-aandacht te genereren