Summary Aanvankelijk en technisch lezen

-
ISBN-10 9001794769 ISBN-13 9789001794767
444 Flashcards & Notes
134 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Aanvankelijk en technisch lezen". The author(s) of the book is/are Henk Huizenga. The ISBN of the book is 9789001794767 or 9001794769. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Aanvankelijk en technisch lezen

 • 1.1 Lezen in het leven 10

 • Wanneer is lezen een ondersteunende taalactiviteit?
  Wanneer het als doelstelling heeft de leesvaardigheid van de leerlingen te vergroten.
 • Wanneer is lezen ene functionele taalactiviteit?
  Wanneer leerlingen hun leesvaardigheid moeten toepassen.
 • 1.2.1 Vormen van leesonderwijs

 • Welke drie vormen van leesonderwijs worden afhankelijk van de doelstelling van elkaar onderscheiden?
  Technisch lezen, begrijpend en studerend lezen en belevend lezen.
 • Wat is de definitie van technisch lezen?
  De vaardigheid om geschreven taal om te zetten in gesproken taal.
 • Technisch lezen kan op twee manieren: door het hardop verklanken van een tekst (voorlezen), maar ook door het innerlijk verklanken, waarbij de lezer in zichzelf de woorden hoort. Het gaat in beide gevallen om het decoderen, het kraken van de code van ons schriftsysteem. 
 • Wat houdt het alfabetisch systeemschrift in?
  Dat elke spraakklank in principe wordt weergegeven door één teken, bijvoorbeeld m-aa-n.
 • Het alfabetisch schriftsysteem is de efficiëntste manier om de gesproken taal weer te geven, maar toch heeft het ook de nodige problemen.
 • Een van de problemen van het alfabetisch schriftsysteem is dat er in de Nederlandse taal geen spraakklanken worden weergegeven, alleen wanneer de spraakklanken voor betekenisverschil kunnen zorgen, bijvoorbeeld bij bos en boos. Maar bij de woorden deur en neus wordt er ondanks de verschillende spraakklanken wel bij beide woorden hetzelfde grafeem gebruikt.
 • Een tweede moeilijkheid is dat er niet genoeg letters zijn om alle fonemen weer te geven. Het Nederlands kent 36 fonemen en de letters van het alfabet zijn niet toereikend om alle fonemen aan te duiden. Dat is opgelost door het maken van lettercombinaties zoals bijvoorbeeld de ie, oe of ui. Voor kinderen die net leren lezen is het soms heel lastig om ook deze lettercombinaties aan te duiden.
 • Wat is de derde moeilijkheid van het alfabetische schriftsysteem?
  De koppeling tussen grafemen en fonemen is niet eenduidig.
 • Wat zijn klankzuivere woorden?
  Woorden waarin de foneem-grafeemkoppeling wel eenduidig is.
 • Wat zijn drie belangrijke aspecten bij het voordrachtslezen?
  Een goede uitspraak, de zinsmelodie en het afwisseling van het leestempo.
 • Wat is de definitie van begrijpend lezen?
  Het achterhalen van de betekenis van de tekst.
 • Studerend lezen gaat nog een stap verder dan begrijpend lezen: de lezer moet ook de inhoud van een tekst kunnen vastleggen in bijvoorbeeld een schema of samenvatting.
 • Wat is belevend lezen?
  Bij belevend lezen staat de emotionele betrokkenheid van de lezer centraal. Het gaat erom dat de lezer in staat is zich in te leven in de personages uit het verhaal, bepaalde emoties kan meevoelen en zich door verhaalgebeurtenissen laat meenemen.
 • 1.2.2 Fasen in het leesonderwijs

 • Wat houdt voorbereidend lezen in?
  Alle activiteiten waarbij de kinderen niet zelf lezen, maar die wel op de een of andere manier kinderen voorbereiden op het lezen, noemen we voorbereidend lezen.
 • Wat verstaan we onder de term beginnende geletterdheid?
  De spontane belangstelling van peuters en kleuters voor het geschreven woord.
 • Wat houdt aanvankelijk lezen in en in welke periode vindt dit voornamelijk plaats?
  De fase van het leesonderwijs waarin de kinderen de foneem-grafeemkoppeling leren en dit vindt plaats in de eerste helft van groep 3.
 • Waar gaat het bij voorgezet lezen vooral om?
  Om het vergroten van het leestempo, het automatiseren van leesstrategieën en het realiseren van een goede voordracht.
 • Als de kinderen eenmaal alle letters kennen, begint de fase van het voortgezet lezen. In deze fase kom je zowel technisch lezen als begrijpend en belevend lezen tegen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Over welke 3 fasen spreken we bij geletterdheid?
1. Ontluikende geletterdheid
2. Beginnende geletterdheid
3. Gevorderde geletterdheid
Noem een voorbeeld bij visuele discriminatie
Welke letter zie je vooraan bij bed?
Welke visuele vaardigheden zijn er? (6)
1. Discriminatie (verschil zien tussen letters of woorden)
2. Analyse (letters in een woord herkennen)
3. Synthese (plakken)
4. Spatieel ordenen (volgorde van letters onthouden)
5. Letterpositie bepalen (aangeven wat de plaats van een letter in een woord is)
Noem een voorbeeld bij klankpositie bepalen
Wat hoor je vooraan bij vuur? Of wat hoor je achteraan bij huis?
Noem een voorbeeld bij temporeel ordenen
Drop - dorp of raam - maar. Lln kunnen de volgorde van een klank soms moeilijk onthouden, hierdoor benoemen ze vaak perongeluk de laatste klank als eerst.
Noem een voorbeeld bij auditieve synthese
Plakken, r-oo-s -> roos
Noem een voorbeeld bij auditieve analyse
Hakken, roos -> r-oo-s
Noem een voorbeeld bij auditieve discriminatie
Hoor je twee keer hetzelfde woord of niet? bak/en/pak/en/mat/en/nat
Noem een voorbeeld bij auditieve objectivatie
Welk woord klinkt langer? Reus of kabouter?
Welke auditieve vaardigheden zijn er? (6)
1. Objectivatie (letten op klank en niet op betekenis)
2. Discriminatie (verschil horen tussen woorden en klanken)
3. Analyse (hakken)
4. Synthese (plakken)
5. Temporeel ordenen (de volgorde van klanken onthouden)
6. Klankpositie bepalen (aangeven waar je een klank in een woord hoort)