Summary Aarderijkskunde

-
ISBN-13 9789006438215
572 Flashcards & Notes
21 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Aarderijkskunde". The author(s) of the book is/are W B ten Brink. The ISBN of the book is 9789006438215. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Aarderijkskunde

 • 1.1 Canada: een groot en leeg land

 • Aardrijkskunde gaat over gebieden

  Een gebied (of regio) is een bepaald stuk oppervlak

  Zo'n gebied kan klein zijn, maar ook heel groot, zoals Canada

  Dat is na Rusland het grootste land ter wereld

  Een kaart is een verkleinde tekening van een bepaald gebied

 • Hoe noem je een beschrijving van plaatsen en gebieden?
  Topografie (topo = plaats, grafie = beschrijven
 • Canada is 240 keer groter dan Nederland
  Toch wonen er maar 35 miljoen mensen, dat zijn ongeveer 3,5 miljoen inwoners per vierkante kilometer
  In Nederland is dat aantal veel groter ruim 400 miljoen
  Het gemiddelde aantal inwoners per vierkante kilometer noem je de bevolkingsdichtheid
 • Wat is  bevolkingsspreiding?
  Bevolkingsspreiding is de verdeling van mensen over een bepaald gebied of land, de bovolkingsspreiding in Canada ligt naar het zuiden omdat je in het noorden niet kunt leven omdat het te koud is.
 • Om te kunnen kaartlezen heb je 4 dingen nodig:
  1. Een titel die vertelt over welk onderwerp en/of gebied de kaart gaat
  2. Een legenda daar staan de betekenis in van de kleuren en symbolen
  3. De schaal laat zien hoeveel de kaart is verkleind
  4. Een noordpijl waar het noorden is, is er geen noordpijl is de bovenkant van de kaart het noorden 
 • 1.2 Inzoomen op Calgary

 • De skyline van Calgary is al van grote afstand te zien
  Sommige wolkenkrabbers zijn meer dan 200 meter hoog
  Ze staan in het stadscentrum van Calgary(downtown)
  Downtown Calgary bestaat uit dicht op elkaar gebouwde kantoren, hotels en winkels
  De straten zijn lang en recht, ze hebben geen straatnamen maar nummers, te beginnen met 1
  De noord-zuid lopende straten ''Street' en de oost-west lopende straten 'avenue' zo kun je heel makkelijk de weg vinden  
 • Wat is een plattegrond?
  Een kaart waar alle straten en gebouwen van een stad op staan
 • Buiten het centrum liggen woonwijken met bijna alleen laagbouw
  Ze nemen veel ruimte in, doordat de meeste huizen in Calgary vrijstaand zijn
  De straten zijn meestal niet recht, maar slingerend
  Ook zijn er grote parken
  Hoe verder je van het centrum komt hoe ruimer de wijken zijn opgezet
  Een Engelse naam voor buitenwijk is suburb(voorstad)
  De buitenwijken beslaan met elkaar een enorme oppervlakte
  Het stadsgebied van Calgary is 2,5 keer zo groot als Amsterdam!
  Toch wonen er bijna evenveel mensen
 • Inzoomen:
  Doe je als je de aarde dichterbij haalt dus ga je van een groot gebied naar een klein gebied waar je dan meer kan zien
 • Uitzoomen:
  Is het omgekeerde van inzoomen dus ga je van een klein gebied met details naar een groot gebied zonder details van de stad waar je eerst was
 • Schaalniveaus:
  1. Lokale schaal (plaats)
  2. Regionale schaal (streek, provincie, landsdeel)
  3. Nationale schaal (land)
  4. Continentale schaal (landen, werelddeel)
  5. Mondiale schaal (wereld)
 • Wat is een cartograaf?
  Een kaartenmaker
 • Als je gaat uitzoomen dan gaan er steeds meer details weg
  Het weglaten van details noem je generaliseren
 • 1.3 Bronnen: ligging van Galgary

 • Wat is hoogteligging?
  De hoogteligging is hoe hoog iets ligt bijv. Calgary ligt 1.048 meter hoog.
 • Wat is een hoogvlakte?
  Een hoogvlakte is vlak of zachtgolvend gebied op een hoogte van meer dan 500 meter en kan niet hoger dan 1000 meter zijn.
 • Wat is een prairie?
  Een grasvlakte met lange grassen.
 • Wat is reliëf?
  Reliëf is veel hoogteverschillen in het landschap.
 • Wat is hooggebergte?
  Hooggebergte is een gebied met toppen hoger dan 1500 meter.
 • Relatieve afstand:
  Relatieve afstand kan altijd veranderen dat komt door het verkeer of door het vervoersmiddel, het weer enz.
  De relatieve afstand wordt weergegeven in tijd.
 • Absolute afstand:
  Absolute is de afstand hemelsbreed in een recht lijn.
  De absolute afstand is onveranderlijk.
 • Het klimaat in Calgary is droog en zonnig.
  In de zomer is het warm en in de winter is het ijzig koud.
 • Een chinook is een warme wind die in de winter om de 14 dagen uit de bergen komt en dan smelt alle sneeuw.
 • Calgary(of Cowcity) is nog maar ruim 100 jaar oud.
  Vroeger was het een kleine nederzetting in het wilde westen waar de cowboys hun kuddes konden laten grazen.
  Pas na de vondst van aardolie is de stad snel gegroeid in de 20ste eeuw.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke stedelijke gebieden zijn er in Nederland en welke is de grootste ?
De Randstad is de grootste.

Andere zijn: Brabantse Stedenrij (zie afb), Twente, Zuid-Limburg, Arnhem-Nijmergen.
Wat voor soort huizen werden er in de buurt van station Soestdijk werden tussen 1900 en 1935 gebouwd ?
Veel (half) vrijstaande eengezinswoningen.

Later ook eengezinswoningen.
Wat is een eengezinswoning* ?
Een woning die bestemd is voor één gezin, maar waar ook een of twee mensen kunnen wonen.
Noteer twee verschillen tussen een atlas en een GIS.
1. GIS is digitaal, de atlas niet.
2. Bij GIS leg je kaarten over elkaar heen, bij de atlas kan dat niet.
Wat is de bekendste toepassing van GIS ?
De routeplanner, maar je kunt GIS bijvoorbeeld ook gebruiken voor het plannen van noodhulp na een ramp. Kaarten met de plek van de ramp kun je combineren met kaarten van het wegennet en de bevolkingsconcentraties om zo de beste evacuatieroute te plannen.
GIS
Het mooie van GIS is dat je verschillende kaarten over elkaar heen kunt leggen. Je bepaalt zelf welke kaartlagen je al dan niet wilt aanklikken. Bijvoorbeeld: het inkomen van de bewoners, de functies van de gebouwen (figuur 1.34) en de huizenprijzen in een bepaalde wijk. Op die manier koppel je verschillende soorten informatie aan een locatie en breng je de gegevens met elkaar in verband.
Wat is een anamorfose kaart ?
Op anamorfosekaarten zien de gebieden er wat vreemd uit. Ze zijn niet getekend in verhouding tot het werkelijke oppervlak, maar in verhouding tot de omvang van een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld het aandeel in de bevolking.

Een kaart waarbij de ingetekende oppervlakte de hoeveelheid van een verschijnsel weergeeft en niet de werkelijke oppervlakte. Er wordt geprobeerd de ligging van gebieden ten opzichte van elkaar wel juist weer te geven.
Wat is een diagramkaart ?
Een kaart met daarop verschillende cirkel-, staaf-, blok- of stroomdiagrammen ingetekend.

Bij een stroomdiagram kun je relaties aangeven, bijvoorbeeld de verkeersstromen tussen verschillende continenten
Wat is een mozaikkaart ?
Een kaart waarop sterk van elkaar verschillende kleuren wordt gebruikt. Dan kun je goed zien waar een verschijnsel te vinden is. Bij deze kaarten gaat het niet om de hoeveelheid, maar alleen om de verspreiding, bijvoorbeeld het klimaat.
Wat is een stippenkaart ?
Een kaart met puntsymbolen om de spreiding van een verschijnsel in beeld te brengen. Elk symbool stelt dan een bepaalde waarde voor, bijvoorbeeld duizend personen.