Summary Aarderijkskunde

-
ISBN-13 9789006438215
572 Flashcards & Notes
18 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Aarderijkskunde". The author(s) of the book is/are W B ten Brink. The ISBN of the book is 9789006438215. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Aarderijkskunde

 • 1.1 Canada: een groot en leeg land

 • Aardrijkskunde gaat over gebieden

  Een gebied (of regio) is een bepaald stuk oppervlak

  Zo'n gebied kan klein zijn, maar ook heel groot, zoals Canada

  Dat is na Rusland het grootste land ter wereld

  Een kaart is een verkleinde tekening van een bepaald gebied

 • Waar gaat aardrijkskunde over?
  Over gebieden.
 • Hoe noem je een beschrijving van plaatsen en gebieden?
  Topografie (topo = plaats, grafie = beschrijven
 • Wat is een bepaald stuk van een oppervlak?
  Een gebied of regio
 • Canada is 240 keer groter dan Nederland
  Toch wonen er maar 35 miljoen mensen, dat zijn ongeveer 3,5 miljoen inwoners per vierkante kilometer
  In Nederland is dat aantal veel groter ruim 400 miljoen
  Het gemiddelde aantal inwoners per vierkante kilometer noem je de bevolkingsdichtheid
 • Wat is een kaart?
  Een verkleinde tekening van een gebied.
 • Wat is  bevolkingsspreiding?
  Bevolkingsspreiding is de verdeling van mensen over een bepaald gebied of land, de bovolkingsspreiding in Canada ligt naar het zuiden omdat je in het noorden niet kunt leven omdat het te koud is.
 • Wat is een overzichtskaart?
  Kaart met steden, rivieren, zeeën, bergen, wegen en spoorlijnen.
 • Om te kunnen kaartlezen heb je 4 dingen nodig:
  1. Een titel die vertelt over welk onderwerp en/of gebied de kaart gaat
  2. Een legenda daar staan de betekenis in van de kleuren en symbolen
  3. De schaal laat zien hoeveel de kaart is verkleind
  4. Een noordpijl waar het noorden is, is er geen noordpijl is de bovenkant van de kaart het noorden 
 • Wat is topografie?
  Beschrijving van een plaats of een gebied (topo=plaats, grafie=beschrijven)
 • Wat is bevolkingsdichtheid?
  Aantal inwoners per km2
 • Wat is een thematische kaart?
  Een kaart met één onderwerp.
 • Waar in Canada is het dichtbevolkt?
  In het zuiden van Canada
 • Waar in Canada is het dunbevolkt?
  In het noorden van Canada.
 • Wat is bevolkingsspreiding?
  De verdeling van mensen over een land of gebied.
 • Waarom is de bevolkingsspreiding in Canada ongelijk?
  Omdat het te koud is om in het noorden van Canada te wonen.
 • Welke 4 dingen heb je nodig bij kaartlezen?
  Titel: onderwerp en/of gebied op de kaart.
  Legenda: betekenis van kleuren en symbolen op de kaart.
  Schaal: hoeveel het gebied is verkleind.
  Noordpijl: als de noordpijl niet op de kaart staat, is de bovenkant van de kaart het noorden.
 • Om te kunnen kaartlezen heb je 4 dingen nodig:
  1. Een titel die vertelt over welk onderwerp en/of gebied de kaart gaat
  2. Een legenda daar staan de betekenis in van de kleuren en symbolen
  3. De schaal laat zien hoeveel de kaart is verkleind
  4. Een noordpijl waar het noorden is, is er geen noordpijl is de bovenkant van de kaart het noorden
 • Wat is kaartlezen?
  Begrijpen wat op een kaart staat. Daarvoor heb je 4 dingen nodig: de titel, de legenda, de noordpijl en de schaal
 • Wat is een legenda?
  Uitleg van de betekenis van de kleuren en symbolen op een kaart.
 • Wart betekend de schaal van een kaart ?
  Deze laat zien hoeveel  dat gebied op de kaart verkleind is.
 • Wat betekend een schaal van 1 : 200.000
  Dat betekend dat 1 cm op de kaart in werkelijkheid 200.000 cm is. Omgerekend is dat 2.000 m of 2 km. Je haalt dus vijf nullen van het schaalgetal af en je weet het aantal kilometers.
 • Hoe reken je de bevolkingsdichtheid uit ?
  Aantal inwoners : oppervlakte in km = bevolkingsdichtheid per km
 • In Nederland wonen 16.750.000 mensen op een oppervlakte van 41.500 km2. Wat is de bevolkingsdichtheid ?
  404 per km2
 • Wat is de hoofdstad van Canada ?
  Ottawa
 • Hoe groot is Canada ter opzichte van de grootste landen ter wereld?
  De een-na grootste land ter wereld
 • Aardrijkskunde gaat over ...
  Gebieden. Stuk van het aardoppervlak = gebied of regio
 • Hoeveel keer groter is Canada ten opzichte van Nederland?
  240 keer
 • Hoe lager de temperatuur, hoe .... de bevolkingsdichtheid
  lager
 • Hoeveel mensen wonen er in Canada en hoeveel per vierkante kilometer?
  35 miljoen in heel Canada en per vierkante kilometer 3,5 miljoen
 • De oppervlakte van Canada is ongeveer net zo groot als....
  Heel Europa
 • Wat is verklaren?
  Uitleggen hoe iets komt
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.