Summary Aardrijkskunde Wonen in Nederland

-
199 Flashcards & Notes
8 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Aardrijkskunde Wonen in Nederland". The author(s) of the book is/are . This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Aardrijkskunde Wonen in Nederland

 • 1 Nederland rivierenland

 • benedenloop

  deel van een rivier vanaf de middenloop tot de monding

 • bodemdaling

  verlaging van de hoogte van het maaiveld of een rivierbodem ten opzichte van het NAP

 • bovenloop

  deel van een rivier of beek vanaf de brond of oorsprong tot de middenloop. Hier is het verval over het algemeen groot

 • debiet

  hoeveelheid water in m3 die per seconde op een bepaald punt door een rivier of beek stroomt

 • dwarsprofiel van een rivier

  dwarsdoorsnede van een riviergeul of beek op een bepaald punt die de waterbreedte en de verschillen in diepte laat zien

 • estuarium

  verwijde, trechtervormige riviermonding waarin de waterbeweging wordt beïnvloedt door rivierafvoer en getijdenwerking

 • klimaatverandering

  wijzing in de gemiddelde weersomstandigheden op lange termijn, zoals de hoeveelheid neerslag en de verdeling daarvan over het jaar en de hoogte van de zomertemperatuur

 • lengteprofiel van een rivier

  grafische weergave van de hoogteligging van een rivier of beek over een bepaald traject

 • maatgevende afvoer

  maximale hoeveelheid water die een rivier kan afvoeren zonder dat het achterland overstroomt

 • middeloop

  deel van een rivier of beek vanaf de bovenloop tot de benedenloop

 • neerslagregiem

  schommelingen in de hoeveelheid neerslag over een jaar

 • piekafvoer

  tijdelijke extra hoge waterafvoer van een rivier in een jaar

 • regiem

  jaarlijkse schommelingen in de waterafvoer van een rivier of beek

 • stroomgebied

  gebied dat afwatert op een bepaalde rivier en zijn zijrivieren

 • stroomstelsel

  rivier met alle zijrivieren en vertakkingen die in hetzelfde stroomgebied liggen

 • stuw

  dam in een rivier of beek om de waterafvoer te beïnvloeden

 • uiterwaard

  hoger gelegen deel van het winterbed van een rivier dat periodiek overstroomd wordt en dat tussen de zomer- en winterdijk ligt

 • verhang

  hoogteverschil in de loop van een rivier of beek, uitgedrukt per kilometer

 • verhoogde piekafvoer

  tijdelijke toename van de hoeveelheid water die een rivier of beek afvoert

 • versterkt broeikaseffect

  opwarming van de dampkring als gevolg van door de mens uitgestoten broeikasgassen

 • vertragingstijd

  tijd tussen de verhoogde waterstand in een bovenstrooms gedeelte van een rivier en de te verwachten verhoging in het benedenstrooms gelegen deel

 • verval

  hoogteverschil tussen twee plaatsen in de loop van een rivier of beek

 • waterafvoer

  hoeveelheid water in m3 die per seconde op een bepaald punt door een rivier of beek stroomt

 • waterscheiding

  grens tussen twee stroomgebieden

 • winterbed

  gebied tussen de winterdijken bestaande uit het zomerbed en de uitwaarden

 • zeespiegelstijging

  verhoging van de gemiddelde stand van het zeewater

 • zomerbed

  gebied tussen de zomerdijken

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

zomerbed

gebied tussen de zomerdijken

zeespiegelstijging

verhoging van de gemiddelde stand van het zeewater

winterbed

gebied tussen de winterdijken bestaande uit het zomerbed en de uitwaarden

waterscheiding

grens tussen twee stroomgebieden

waterafvoer

hoeveelheid water in m3 die per seconde op een bepaald punt door een rivier of beek stroomt

verval

hoogteverschil tussen twee plaatsen in de loop van een rivier of beek

vertragingstijd

tijd tussen de verhoogde waterstand in een bovenstrooms gedeelte van een rivier en de te verwachten verhoging in het benedenstrooms gelegen deel

versterkt broeikaseffect

opwarming van de dampkring als gevolg van door de mens uitgestoten broeikasgassen

verhoogde piekafvoer

tijdelijke toename van de hoeveelheid water die een rivier of beek afvoert

verhang

hoogteverschil in de loop van een rivier of beek, uitgedrukt per kilometer