Summary Accounting for decision making and control

-
ISBN-10 007128964X ISBN-13 9780071289641
330 Flashcards & Notes
15 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Accounting for decision making and control". The author(s) of the book is/are Jerold L Zimmerman. The ISBN of the book is 9780071289641 or 007128964X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Accounting for decision making and control

 • 1.1 Managerial accounting: decision making and control

 • Waaruit bestaat een informatiesysteem 
  Een informatiesysteem is niet alleen de formele tastbare systemen maar ook de niet tastbare informele zoals studies, memo's etc..
 • Wat is een internal accounting system
  Het internal accounting system is een onderdeel van het informatiesysteem. het kan bijvoorbeeld een budget zijn, data over de kostprijs, voorraad kosten en hoeveelheden etc.. vaak is het één van de weinige geformaliseerde informatiebronnen
 • Wat is een internal accounting system 
  Het internal accounting system is een onderdeel van het informatiesysteem. het kan bijvoorbeeld een budget zijn, data over de kostprijs, voorraad kosten en hoeveelheden etc.. 
 • Waarvoor is een internal accounting systeem beter geschikt voor decision making of decsion control
  het internal accounting systeem dient over het algemeen twee doelen zowel control als decision making. Het kritiek hierop is dat een systeem nooit twee doelen kan dienen
 • Waarvoor is accounting information bruikbaar 
  accounting informatie is vooral bruikbaar om de in- en outflow van resources te managen en om de wensen van de eigenaren en werknemers op een lijn te brengen 
 • Wat is een control system 
  Een control system wordt gevormd uit alle mechanismen binnen organisatie die de doelen van werknemers en eigenaren in lijn brengt met elkaar. En bestuuti uit prestatiemeting en beloningsplannen, promotie of ontslag. 
 • Wat is een control system
  Een control system wordt gevormd uit alle mechanismen binnen organisatie die de doelen van werknemers en eigenaren in lijn brengt met elkaar. En bestaat uit prestatiemeting en beloningsplannen, promotie of ontslag.
 • het internal accounting system dient twee doelen noem deze
  1. informatie voor planning en beslissing genereren (decision making) en
  2. het motiveren van medewerkers en monitoren van medewerkers (decision control)


 • Wat moet een internal accounting system leveren?
  1. information about the profitability of products/services to optimize prices
  2. information about production inefficiencies for minimizing cost
  3. performance evaluation and reward systems for incentives for managers
  4. support financial accounting an tax accounting reports
  5. contribute more to firm than it costs
 • 1.2 Design and use of cost systems

 • noem de 5 eigenschappen waar een internal accounting systeem aan moet voldoen
  1. het moet de benodigde informatie verschaffen om de profitability juist te kunnen beoordelen 
  2. Het moet informatie verschaffen over de evt. inefficiënties in het (productie)proces 
  3. Indien gelinkt met prestatiemeting an beloningssysteen; een incentive geven om bedrijfswaarde te maximaliseren 
  4. Ondersteunen van financial accounting en tax accounting rapporten 
  5. Het dient meer op te leveren dan het koste
 • Wat zijn de 5 eigenschappen waar een accounting systeem aan moet voldoen?
  1.de benodigde informatie geven om te beoordelen of een product/dienst winstgevend is en om een product zo optimaal mogelijk te prijzen/in de markt te zetten
  2. informatie geven om inefficienties in de productie inzichtelijk te maken, om zo de voorgestelde producten en aantallen te produceren tegen zo laag mogelijke kosten
  3. In combinatie met prestatie evaluaties en bonus systemen moet het ac systeem de manager pikkelen om de waarde van de organisatie te maximaliseren. 
  4.de financiele- en belasting accounting verslagen ondersteunen ( soms  domineert dit punt de voorgaande 3 eigenschappen) 
  5. Het moet de organisatie meer opleveren dan dat het kost.
 • Wat is de voornaamste reden dat een onderneming een cost system hanteert in plaats van meerdere
  Het hanteren van een cost systeem biedt voldoende mogelijkheden en flexibiliteit om tot juiste beslissingen te komen, de kosten van het bijhouden van extra boekhouding weegt dus niet op tegen de kosten. 


 • Welke 7 rollen heeft een accounting system?

  1. Taxing Authorities

  2. Regulation
  3. Board of Directors
  4. Shareholders
  5. Bondholders
  6. Decision making
  7. Control of Organizational Problems
 • Waardoor ontstaat er een conflict tussen het gebruik van interne accounting systemen voor het maken van beslissingen en controle?
  1 systeem kan niet ingezet worden om 2 verschillende ( conflicterende) doelen na te streven: beslissingen maken & controle. er zullen trade-offs gemaakt moeten worden. VB. een manager krijgt  een bonus wanneer doel X gehaald wordt, maar daardoor kan de manager wel geprikkeld worden om een keuze te maken die minder goed is voor de organisatie.
 • Wat voor soort informatie geeft een intern accounting systeem? geef ook voorbeelden (3)
  Een intern accounting systeem geeft managers en bestuurders informatie over de belangrijkste kosten. Voorbeelden:
  financiële budgetten
  Voorraadkosten
  product kosten
  fabriekskosten
  overheadkosten
 • Geef 3 voorbeelden waar een intern accounting systeem voor gebruikt kan worden
  1) externe verslaglegging ( belasting, financieel, declaraties)
  2) prestatie evaluaties 
  3) Keuzes maken ( gaan we op dezelfde weg verder: dezelfde producten, aantallen, prijzen?)
 • Hebben organisaties meerdere accounting systemen? waarom wel of niet (3)?
  Maar weinig organisaties hebben dit i.v.m.
  - de kosten verbonden aan een accounting systeem 
  - meerdere systemen leidt tot verwarring
  - met 1 systeem kan de externe auditor ook gebruikt worden om de interne verslaglegging tegen een kleine extra kost te monitoren en te controleren
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.