Summary Accounting Information Systems

-
ISBN-10 0170423689 ISBN-13 9780170423687
247 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Accounting Information Systems". The author(s) of the book is/are Ulric J Gelinas Richard B Dull Patrick Wheeler. The ISBN of the book is 9780170423687 or 0170423689. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Accounting Information Systems

 • 1.1.1 Introduction

 • Wat speelt een belangrijke rol in het beschikbaar stellen van informatie om het maken van een besluit te verbeteren of efficiënter te maken?
  Technologie
 • 1.1.2 The textbook's three themes

 • Wat zijn de drie belangrijkste thema's uit het boek Accounting Information Systems?
  1. Enterprise systems
  2. E-business
  3. Internal control
 • Wat zijn enterprise systems
  Deze systemen integreren de business processen en informatie van alle gebieden binnen een organisatie (zoals marketing an sales, facturen, productie, en business en financial reporting)
 • Wat zijn enterprise resource planning (ERP) systems?
  Software pakketten die gebruikt kunnen worden voor de kernsystemen die nodig zijn voor de systemen van een onderneming
 • Wat is E-business?
  Dit is het toepassen van elektronische netwerken (bijv. Internet) om zo business processen te ondernemen tussen individuen en organisaties (bijv. Interactie tussen back en front office processen)
 • Wat wordt verstaan onder Internal Control binnen een bedrijf, species op het accounting information systems vlak?
  Dit is een proces die wordt ontworpen om te garanderen dat de volgende doelen worden behaald:
  1. Efficiëntie en effectiviteit van operaties
  2. Betrouwbaarheid van verslaglegging
  3. Compliance met wet- en regelgeving
 • 1.1.3.1 Legal issues impacting accountants

 • Wat is inherent aan het werk van een accountant op wettelijk vlak en wat is de rol van een accounting information system hierin?
  Het voldoen aan de relevante wet- en regelgeving (zoals de Surbanes-Oxley Act (SOX)). Een AIS moet het voldoen aan deze wet- en regelgeving gemakkelijker maken. Het is dus belangrijk een welafgewogen keuze te maken bij het implementeren van een nieuw AIS binnen een onderneming
 • Wat zijn de belangrijkste 2 elementen binnen de SOX op Accounting Information Systems vlak?
  1. Sectie 404: Management moet significante interne controles identificeren, documenteren en evalueren. Auditors moeten over de effectiviteit van deze controles rapporteren
  2. Sectie 409: Materiële veranderingen binnen een bedrijf moeten snel en regelmatig openbaar gemaakt worden aan het publiek
 • 1.1.3.2 Components of the study of AIS

 • Wat zijn de sleutel elementen die een accountant moet bezitten binnen de Accounting Information Systems (AIS) studie?
  1. Technologie: jouw vermogen om ondernemingsoperaties te plannen en managen hangt deels af van jouw kennis over de beschikbare technologie
  2. Databases: Een accountant moet toegang hebben tot publieke en private databases om analyses te kunnen uitvoeren, en informatie voor te bereiden.
  3. Verantwoording (reporting): de accountant moet weten wat de gewenste output is van data vanuit een systeem. Bijvoorbeeld financial statements die voldoen aan de wet- en regelgeving
  4. Controle: een accountant moet in staat zijn om business processen kunnen controleren
  5. Business operaties: Een accountant moet kennis en kunde hebben van de activiteiten en operaties die een rol spelen binnen een bedrijf
  6. Events processing: de accountant moet weten welke event data wordt gegenereerd en hoe dit wordt verwerkt (zoals verkoop, inkoop, etc.)
  7. Management decision making: de informatie die wordt gebruikt voor een besluit moet worden afgestemd op het besluit dat gemaakt moet worden. De accountant moet dus een juiste vertaalslag kunnen maken van de data t.b.v. Decision making.
  8. Ontwikkeling van systemen en operaties (development): een informatiesysteem die ondernemings events verwerkt en informatie verschaft voor besluiten moeten worden ontwikkeld, geïmplementeerd en effectief opereren. Daarvoor is soms bijsturing nodig op de huidige werking en het proces.
  9. Communicatie (communication): de accountant moet sterke mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden bezitten om de informatie goed te kunnen overbrengen aan de eindgebruikers
  10. Accounting en Auditing principes: een accountant moet op de hoogte zijn van de juiste accounting procedures en moet begrijpen aan welke audits accounting informatie zal worden onderworpen.
 • 1.1.4.1 Systems and subsystems

 • Wat wordt verstaan onder een systeem?
  Een systeem is een set van onderling afhankelijke elementen die samen een bepaald doel bereiken. Elk deel van een systeem is een subsysteem.
 • 1.1.4.2 The information system

 • Wat is een informatie systeem (IS)?
  Een informatie systeem is een systeem die over het algemeen bestaat uit een geïntegreerde set van handmatige en computer gegenereerde componenten om data te verzamelen, opslaan en verwerken voor de eindgebruikers
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Uit welke stappen bestaat het horizontale perspectief van het AP/CD proces?
 1. Het ontvangen van de factuur van de leverancier
 2. Accounts payable bericht wordt verzonden naar het grootboek
 3. Goedgekeurde betalingsverzoek wordt gestuurd naar cash management en het grootboek
 4. Betaling wordt door cash management verzonden naar de leverancier, betaalde factuur wordt naar de accounts payable afdeling verzonden en het grootboek
Welke controles gelden er voor het AP/CD proces?
 1. Een onafhankelijke controle over de facturen van de leveranciers
 2. Controle over het matchen van de factuur, de inkoop order en de ontvangen goederen
 3. Controle over een onafhankelijke autorisatie om de betaling te maken --> functiescheiding (betaling moet worden verricht door iemand anders dan degene die de accounts payable opstelt(controller))
 4. Controle over de bankbetalingen
Welke controles worden er gebruikt binnen het inkoopproces?
 1. Controle voor het goedkeuren van het inkoopverzoek door een geautoriseerd persoon
 2. Controle voor een screening over de leveranciers
 3. Onafhankelijk onderhoud van de master data van de leveranciers (scheiding van functies tussen degene die de inkooporder opstelt en degene die deze goedkeurt)
 4. Controle voor het vergelijken van de leveranciers om zo degene met de meest gunstige voorwaarden te selecteren
 5. Controle over het goedkeuren van de inkoop order 
 6. Controle over het inspecteren van de binnengekomen goederen (zijn deze in een goede staat)
Uit welke stappen bestaat het horizontale interne perspectief van het purchasing proces?
 1. Een inkoopaanvraag wordt verzonden op basis van de huidige voorraad naar de inkoop afdeling
 2. Een inkoop bestelling wordt verzonden naar de leverancier, het voorraad proces en de accounts payable proces
 3. er wordt een pakbon ontvangen van de leverancier
 4. De ontvangen goederen worden met de pakbon vergeleken en verzonden naar het magazijn
 5. De toegenomen voorraad en de betaling worden doorgegeven aan het accounts payable, grootboek en het inkoop proces zelf
Welke 4 hoofdstappen en 7 substappen moeten worden gevolgd voor een succesvolle systeemontwikkeling?
Stap 1: de systeemanalyse
 1. Het starten van een vooronderzoek voor de eventuele systeemontwikkeling. Hierbij wordt een ontwikkelplan opgesteld waarin het probleem in kaart wordt gebracht en waarin wordt afgewogen of het doorvoeren van een systeemontwikkeling benodigd is (gebruik hier TELOS --> is er bijvoorbeeld technologie beschikbaar die het probleem gemakkelijk kan verhelpen?)
 2. het uitvoeren van een systeemanalyse: het opstellen van fysieke vereisten, vereisten voor gebruikers, benodigde budget, opstellen van de logische en fysieke data flow diagrammen


Stap 2: het ontwerp van het systeem 
 1. de selectie van een systeem: op basis van de fysieke en functionele vereisten, het budget en de eventuele leveranciers een keuze maken voor de software en hardware die gebruikt kan worden
 2. gestructureerd ontwerp van het systeem: de benodigde specificaties worden verfijnd en implementatie plannen worden opgesteld


Stap 3: de implementatie van het systeem
 1. het implementeren van een systeem op basis van een set aan procedures om zo het implementatieplan uit de voorgaande stap te kunnen afronden. Hieronder valt ook het testen en het uiteindelijk gebruiken van het systeem


Stap 4: de operatie van het systeem
 1. review over het systeem na implementatie: dit wordt kort na de implementatie uitgevoerd om zo te ondervinden of aan alle vereisten wordt voldaan
 2. onderhoud van het systeem: hieronder valt het corrigerende, verbeterende en aanpassingsonderhoud
Wat is een belangrijke controle die uitgevoerd moet worden binnen het grootboek en business reporting proces?
Het is binnen dit proces van uiterts belang dat de externe verslaggeving conform wet- en regelgeving wordt uitgevoerd om zo bijvoorbeeld fraude te voorkomen. Controles met betrekking tot betrouwbare financiële verslaggeving zijn dus erg belangrijk

Denk hierbij ook aan de key controles:
 1. Controle omgeving van een bedrijf
 2. Pervasive controles
 3. Controles van bedrijfsprocessen
Benoem een paar technologische ontwikkelingen binnen het reporting proces?
 1. Het gebruik van een balanced score methodologie voor het meten van de prestaties van een bedrijf. De prestatie wordt dan gemeten langs verschillende assen (zoals bijvoorbeeld tevredenheid, gemak, prestatie en kosten
 2. Het gebruik van business intelligentie. Dit zijn instrumenten die gebruikt kunnen worden voor het structureren van complexe data ten behoeve van besluitvorming
 3. Het gebruik van XBRL ten behoeve van het eenvoudig en het op een begrijpelijke manier kunnen presenteren van data. Het is een algemene of standaard taal voor het uitwisselen van data 
Wat zijn beperkingen van de grootboek benadering?
 1. In deze benadering wordt geen rekening gehouden met niet-financiële data zoals duurzaamheid, politieke factoren en het consumentenvertrouwen
Welke soorten data zijn er gemoeid bij het grootboek en business reporting proces?
 1. De grootboek master data: deze bevat samengevatte data van alle business processen binnen een bedrijf
Uit welke stappen bestaat het horizontale perspectief van het grootboek en business reporting proces?
 1. Bedrijfsprocessen sturen updates naar de business reporting afdeling
 2. De penningmeester informeert de business reporting afdeling over investerings- en financieringsactiviteiten
 3. De controller informeert de business reporting afdeling over eventuele correcties die moeten plaatsvinden
 4. Aangepaste proefbalansen worden verzonden van de business reporting afdeling naar de financiële reporting specialist
 5. De werkelijke resultaten worden van de business reporting afdeling ter beschikking gesteld aan de managers die over het budget en de reporting gaan. Deze gebruiken de input voor het opstellen van het budget van een volgende periode
 6. De financiële reporting specialist stuurt financiële overzichten (GAAP) naar de penningmeester, controller en andere externe partijen (bijvoorbeeld DNB, AFM, etc.)
 7. De manager reporting verstuurt prestatie rapporten naar verschillende analyse afdelingen