Summary Acute Intensieve Zorg

234 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Acute Intensieve Zorg

 • 1 Introductie intensieve zorg

 • Wat is een electieve opname
  Een patiënt kiest ervoor om opgenomen te worden voor een operatie en deze opname wordt gepland
 • Wat is een acute opname
  Wanneer iemand onwel wordt en via de SEH onvrijwillig wordt opgenomen in het ziekenhuis
 • Welke vorm van opname komt in Nederland het meeste voor?
  Electieve opname
 • Er zijn twee verschillende soorten opnames in het ziekenhuis, een acute opname en een electieve opname. In Nederland wordt er zo veel mogelijk gewerkt met electieve opnames. Dit zijn geplande opnames voor bijvoorbeeld een operatie. Een patiënt kiest vrijwillig voor deze opname en weet wat hem te wachten staat. 
  Een acute opname is niet gepland. Dit komt voor wanneer een patiënt onwel wordt in de thuissituatie of op straat en met de ambulance naar het ziekenhuis wordt gebracht. Op de spoedeisende hulp wordt dan besloten of de patiënt in staat is naar huis te gaan, of dat hij acuut opgenomen moet worden om verder te kunnen behandelen. 
 • 2.1 Lever

 • Uit welke cellen bestaan de leverlobjes
  Levenparenchymcellen
 • Wat zijn de functies van de lever
  Koolhydraatstofwisseling, eiwitstofwisseling, vetstofwisseling, ontgiften van toxische stoffen
 • Waaruit bestaat de koolhydraatstofwisseling
  De bloedsuiker huishouding
 • Door welke stap wordt ammoniak omgezet en wat is het product
  Het wordt door deanimering omgezet in ureum
 • Welke eiwitten zijn betrokken bij de deanimering van ammoiak
  ASAT en ALAT
 • Wat is het afvalproduct van hemoglobine
  Billirubine
 • Wat zorgt ervoor dat bilirubine oplosbaar wordt?
  Conjugatie van billirubine
 • Op welke eiwitten wordt getest bij laboratoriumdiagnostiek voor de leverfuncties en galwegen?
  ALAT, ASAT, AF, G-GT, stollingsfactoren, lacthaatdehydrogenase, ferritine, transfervrije en CRP.
 • Wat gebeurt er met de acute fase eiwitten CRP en ferritine
  10-100x verhoogd
 • Wat gebeurt er met acute fase eiwit fibrinogeen
  2-10x verhoogd
 • Wat zijn negatieve acute fase eiwitten?
  Albumine en transferrine
 • Hoe ontstaat levercirrose
  Een onbehandelde vette lever
 • Wat zijn de labwaardes bij levercirrose
  Verlaagde ASAT en ALAT
 • Wat  zijn de lapwaardes bij cholestase
  Verhoogde G-GT en AF
 • Welke labwaardes zijn te zien bij alcoholisme
  ASAT en ALAT verhoogd, maar ASAT hoger dan ALAT
  Hogere G-GT
 • Wat zijn de lapwaardes bij virale hepatitis
  Sterk verhoogde ALAT en ASAT, maar ALAT is hoger dan ASAT
 • Wat geeft aan dat er sprake is van infectie
  Gemeten lymfocytose
 • Waarbij worden een sterk verhoogde lipase en amylase gezien
  Acute pancreatitis
 • Wat is een teken van geelzucht
  Verhoogde billirubine
 • Wat is de oorzaak van een verlengde stollingstijd
  Verminderde eiwitsynthese en vitamine K deficiëntie
 • Wat is de oorzaak van acites
  Disbalans van de coloïdosmotische druk en verlaagd albumine
 • Wat is de oorzaak van een verhoogd ammoniak
  Verstoorde omzetting naar ureum
 • Wat is de oorzaak voor verlaagde Hb, HT, erytrocyten en trombocyten
  Verminderd thrombopoietin, verminderde beenmergproductie en verminderde hyperplenisme
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de lethale dosis van cocaïne
0,5-1,3 gram per dag oraal
Wat is de behandeling van ethyleenglycol intoxicatie
Actieve kool is niet zinvol
Ethanol of fomepizol therapie
Convulsies: diazepam 5-10mg IV
Welk medium is nodig voor een spiegelbepaling
Serum
Bij welke dosering kan ethyleenglycol toxisch zijn
1,4gr/kg
Bij welke dosering kan een toxische effect van ethyleenglycol te verwachten zijn
200mg/kg en bloedspiegel van 200mg/l
Wat is de behandeling van methanol intoxicatie
Acidose: bicarbonaat
stimulatie metabolisme: foline-/foliumzuur
convulsies: diazepam 5-10mg IV
Ethanoltherapie
Fomepizol (niet voorradig in veel ziekenhuizen)
Welke test wordt er gedaan om methanol aan te tonen en welk medium is nodig
Een gaschromatografie in volbloed
Wat is de toxische orale dosis van methanol
140mg/kg
Wanneer mag de behandeling met acetylcysteïne behandeling bij paracetamol intoxicatie gestopt worden
Als na 4 uur de paracetamol spiegel onder de 150mg/l is
Wanneer moeten er bloedwaardes bij paracetamol nogmaals gecontroleerd worden
4 uur na de start van acetylcysteïne behandeling