Summary Adviseren als tweede beroep

-
283 Flashcards & Notes
156 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Adviseren als tweede beroep". The author(s) of the book is/are Hannah Nathans. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Adviseren als tweede beroep

 • 1 Inleiding

 • Wat bedoelt Nathans met adviseren?
  Iedere activiteit die bijdraagt aan het bereiken van resultaat als adviseur.  

  - mensen vinden om te adviseren, 
  - problemen van geadviseerde achterhalen, 
  - draagvlak creëren voor wat je als adviseur belangrijk vindt,
  - onderzoeken wat voor geadviseerde acceptabele alternatieve oplossingen kunnen zijn,
  - adviseren zo dat je advies wordt uitgevoerd! • 1.1 Waarom dit boek

 • Wat is de optelsom van goede ideeën en inhoud + slecht advies?
  Geen resultaat
 • Vanuit welke positie oefent een adviseur invloed uit op de organisatie?
  Vanuit een niet-hierarchische positie
 • 1.2 Begrippen

 • Adviseurs zijn:
  Iedereen die vanuit een niet hiërarchische positie invloed uitoefent in een organisatie. 
 • Opdrachtgever is :
  De gene die de opdracht heeft gegeven 
 • Wat wordt met adviseren bedoeld?
  Het boeken van resultaat. Daarbij behoort ook het vinden van mensen die geadviseerd zouden willen worden, het uitvinden met elke problemen geadviseerde worstelt, het bijeen brengen van de juiste mensen, het creëren van draagvlak voor een probleem dat men als adviseur belangrijk vindt, het onderzoeken welke alternatieve oplossingen voor geadviseerde acceptabel zou kunnen zijn.
 • Beslisser:
  Heeft zijn handtekening gegeven voor de opdracht maar is niet in het spel 
 • Klanten:
  De gene op wie het advies betrekking heeft 
 • Opdrachtgevers: 
  beslissers, klanten en opdrachtgevers 
 • Adviseren is :
  Iedere activiteit die bijdraagt aan het bereiken van resultaat als adviseur. 
 • 1.3 Het adviesmodel

 • Waaruit bestaat het adviesmodel?
  1. De omgeving
  2. de organisatie
  3. De geadviseerde
  4. de inhoud
  5. zichzelf :-), de adviseur
  6. de adviesaanpak
 • Waar heeft de adviseur allemaal mee te maken in het adviesproces?
  Inhoud, geadviseerde, organisatie en de omgeving. (ook adviesaanpak en adviseur zelf)
 • 1.4 Opbouw van het boek adhv

 • Wat houdt de formule E = f (K x A x M) in?
  E is de effectiviteit van een advies. De E is afhankelijk van:
  K(waliteit)  = vakinhoudelijke kwaliteit van het advies
  A(cceptatie) = de mate van acceptatie door betrokkene
  M(anagement) = de mate waarin het adviesproject en de implementatie van het advies goed gemanaged wordt.

 • Wat maakt een effectieve adviseur?
  De eigen kennis, vaardigheden, opvattingen, voorkeuren en overtuigingen zijn van invloed op effectiviteit.
  Belangrijke eigenschappen zijn:
  * Inzicht in eigen persoonlijkheidstype,
  * vermogen tot waarnemen,
  * houding (positieve energie is essentieel),
  * verantwoordelijkheid voor eigen resultaten,
  * respect voor geadviseerden,
  * integriteit = handelen in overeenstemming met eigen waarden en overtuigingen
 • Wat beinvloedt mijn waarneming & gedrag
  Mijn eigen overtuigingen, vooronderstellingen en paradigma's.
 • 1.5 Vijf vaardigheden

 • 5 vaardigheden die de adviseur moet bezitten:
  1. Zelfmanagement
  2. Communicatieve vaardigheden
  3. Creatieve vaardigheden
  4. Organisatorische vaardigheden
  5. Strategische vaardigheden 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

persoonlijkheidstype Jung
extravert-introvert
zintuigelijk-intuitieve
denkers-gevoelstypes
planners-waarnemers
Vernieuwers
zoeken naar oplossingen buiten het gedefinieerde probleemveld
Verbeteraars
houden vast aan algemeen erkende theorien , gedragslijnen en uitgangspunten
stappen ontwikkelen van vaardigheden
 1. onbewust onvaardig
 2. bewust onvaardig
 3. bewust vaardig
 4. onbewust vaardig 
Hoe kan een professionele adviseur zichzelf persoonlijk ontwikkelen als voorwaarde voor goed advies?
De professionele adviseur kan zich ontwikkelen in filosofie,kunst, ethiek en religie. Het kunnen stellen van de juiste vragen is als adviseur belangrijk. Kennis over andere onderwerpen verbreed het blikveld en stelt de adviseur in staat om via andere terreinen naar oplossingen te zoeken. Filosofie gaat over vragen stellen en danksystemen. Kunst gaat over andere manieren naar de werkelijkheid kijken. Ethiek helpt ons keuzes maken en religie heeft deze functies bij elkaar.
Waarmee is een professionele adviseur altijd bezig?
1. Zichzelf ontwikkelen in advies geven omdat het zijn beroep is.
2. De persoonlijke ontwikkeling als voorwaarde voor goed advies.
Waarvoor is 'roddelen' geschikt?
Roddelen is als methode geschikt wanneer de case-inbrenger snel op andere deelnemers ingaat.
Welke soorten coaches zijn er?
1. Mentor
2. Schaduwadviseur
3. Professionele coach
4. Supervisor
5. Coachende leidinggevende
6. Counselor
Wat speelt er zich bij collegiale toetsing af?
Er vind een gesprek plaats tussen professionele collega's waarbij er ongelijkheid is in rollen.
Waarom precies (inter)collegiale toetsing, begeleiding en consultatie?
Dit bewaakt de kwaliteit van professionele werkwijzen doordat professionals zich hierin vergelijken met professionals uit andere of dezelfde disciplines.