Summary Adviseren als tweede beroep

-
283 Flashcards & Notes
155 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Adviseren als tweede beroep". The author(s) of the book is/are Hannah Nathans. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Adviseren als tweede beroep

 • 1 Inleiding

 • Wat bedoelt Nathans met adviseren?
  Iedere activiteit die bijdraagt aan het bereiken van resultaat als adviseur.  

  - mensen vinden om te adviseren, 
  - problemen van geadviseerde achterhalen, 
  - draagvlak creëren voor wat je als adviseur belangrijk vindt,
  - onderzoeken wat voor geadviseerde acceptabele alternatieve oplossingen kunnen zijn,
  - adviseren zo dat je advies wordt uitgevoerd! • Twee dimensies
  1) de mate waarin de adviseur zijn eigen ideeën naar voren brengt
  2) De mate waarin de adviseur rekening houdt met ideeën van de geadviseerden
 • 1.1 Waarom dit boek

 • Wat is de optelsom van goede ideeën en inhoud + slecht advies?
  Geen resultaat
 • waarom is Adviseren het tweede beroep genoemd?
  Een adviseur heeft de functie van inhoudelijk deskundige, maar daarnaast heeft hij ook het vak van Adviseren
 • Wat is een adviseur?
  Zij die vanuit een niet-hierarchische positie invloed uitoefen in een organisatie
 • Vanuit welke positie oefent een adviseur invloed uit op de organisatie?
  Vanuit een niet-hierarchische positie
 • Waarom is adviseren op inhoudelijke argumenten niet voldoende?
  Het is ook belangrijk draagvlak te creëren, mee te denken met de geadviseerde en alternatieven te bedenken. 
 • Welke zaken spelen bij de adviseur een grote rol?
  • Kennis
  • Vaardigheden
  • Persoonlijke overtuigingen
  • Voorkeuren
  • Opvattingen
  • Vooronderstellingen
  • Paradigma's (wat is zinvol voor oplossing?)
 • hoe heet de burgemeester van Wesel?
  ezel
 • Waarom is eigen vakdiscipline niet voldoende om succesvol te zijn in een arbeidsorganisatie?
  Invloed uitoefen en ideeën geaccepteerd krijgen vormen een belangrijk onderdeel van het werk van iedere professionele medewerker.
 • 1.2 Begrippen

 • Adviseurs:
  staffunctionarissen, beleidsmedewerkers, specialisten, projectleider.
  Iedereen die vanuit een niet-hiërarchische positie invloed uitoefent in een organisatie. 

  Opdrachtgever

  Degene die feitelijk als opdrachtgever optreed. Wanneer er een formele opdrachtgever is die zijn handtekening zet, maar niet feitelijk in het spel is, wordt deze beslisser genoemd. 

  klanten
  Degenen op wie het advies betrekking heeft.

  Opdrachtgevers
  beslissers, klanten en andere betrokkenen tezamen worden geadviseerden genoemd. 

  Adviseren:
  iedere activiteit bij bijdraagt aan het bereiken van resultaat als adviseur, 

 • Wat wordt met adviseurs bedoeld?
  Dit zijn staffunctionarissen, beleidsmedewerkers, specialisten, projectleiders en chefs, kortom ieder die vanuit een niet-hiërarchische positie invloed uitoefent in een organisatie.
 • Adviseurs zijn:
  Iedereen die vanuit een niet hiërarchische positie invloed uitoefent in een organisatie. 
 • Wat wordt met een opdrachtgever bedoeld?
  Met een opdrachtgever wordt degene die feitelijk als opdrachtgever optreed bedoeld.
 • Opdrachtgever is :
  De gene die de opdracht heeft gegeven 
 • Wat wordt met adviseren bedoeld?
  Het boeken van resultaat. Daarbij behoort ook het vinden van mensen die geadviseerd zouden willen worden, het uitvinden met elke problemen geadviseerde worstelt, het bijeen brengen van de juiste mensen, het creëren van draagvlak voor een probleem dat men als adviseur belangrijk vindt, het onderzoeken welke alternatieve oplossingen voor geadviseerde acceptabel zou kunnen zijn.
 • Wat wordt met klanten bedoeld?
  Klanten zijn degene op wie het advies betrekking heeft.
 • Beslisser:
  Heeft zijn handtekening gegeven voor de opdracht maar is niet in het spel 
 • Waaruit bestaan geadviseerden?
  Geadviseerden bestaan uit:
  - opdrachtgevers
  - beslissers
  - klanten
  - andere betrokkenen
 • Klanten:
  De gene op wie het advies betrekking heeft 
 • Wat wordt er met adviseren bedoeld?
  Met adviseren bedoelen we iedere activiteit die bijdraagt aan het bereiken van het resultaat als adviseur.
 • Opdrachtgevers: 
  beslissers, klanten en opdrachtgevers 
 • Adviseren is :
  Iedere activiteit die bijdraagt aan het bereiken van resultaat als adviseur. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.