Summary AFP

-
231 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - AFP

 • 1 Cellen en Weefsels

 • Alles binnen de cel
  Intracellulair
 • Alles buiten de cel
  Extracellulair
 • waaruit bestaat het plasmamembraam
  2 lagen fosfolipiden
 • wat is hydrofiel
  vocht opnemend
 • wat is hydrofoob
  vocht afstotend
 • vloeistof in de cel
  cytosol
 • vloeistof in de cel en celorganellen
  cytoplasma
 • wat maken mitochondrien aan?
  celbrandstof ATP (adenosinetrifosfaat)
 • waarbij spelen mitochondrien een rol?
  aerobe ademhaling
 • wat zijn ribosomen?
  korrels in het cytosol
 • wat wordt gemaakt in de ribosmen?
  eiwitten uit aminozuren
 • wat maakt ruw ER aan?
  eiwitten en hormonen
 • hoe wordt het transport naar het extracellulaire milieu genoemd?
  exocytose

 • wat maakt glad ER aan?
  lipiden en steroide hormonen
 • waarmee staat het golgi apparaat in verbinding?
  ER
 • wat doet het golgi apparaat?
  verpakt de gevormde eiwitten, enzymen, lipiden en steroide hormonen in aparte blaasjes
 • wat bevatten lysosomen?
  verteringsenzymen
 • wat zijn fagocyten?
  afweer tegen vreemde stoffen door lysosomen
 • uitstulpingen van het cytoplasma die de lichaamsvreemde stoffen omsluiten?
  pseudopodia
 • centrosoom
  celdeling
 • Waar komt microvilli voor?
  dunne darm
 • wat doen de microvilli?
  opname voedingsstoffen
 • waar komt cilia voor?
  luchtwegen
 • wat zijn/doen de cilia
  Trilhaartjes, voeren slijm af
 • wat zijn flagella
  spermacellen
 • celdeling van lichaamscellen
  mitose
 • celdeling van geslachtscellen
  meiose
 • wat is diffusie?
  transport van hoge concentratie naar lage concentratie
 • wat doet diffusie?
  O2 transport en CO2 of koolstofdioxide transport
 • wat is osmose?
  waterverplaatsing
 • hypotone oplossing
  bevat veel water en weinig opgeloste deeltjes
 • hypertone oplossing
  bevat weinig water en veel opgeloste deeltjes
 • isotone oplossing
  evenwichtige concentratie van water en opgeloste deeltjes
 • wat gebeurt er als een cel isotoon is?
  de cel behoudt haar normale grootte en vorm
 • wat gebeurt er als een cel hypertoon is?
  de cel verliest water via osmose en krimpt en ondergaat crenatie
 • wat gebeurt er als een cel hypotoon is?
  de cel zuigt via osmose water op en zwelt op en kan barsten
 • NaCL, hoeveel procent/gram?
  0,9 % en 0,9gram
 • transport van stoffen van binnen naar buiten de cel
  exocytose
 • transport van stoffen van buiten naar binnen de cel
  endocytose
 • natrium-kalium pomp pompt ... natriumionen naar buiten
 • natrium-kalium pomp pompt ... kaliumionen naar binnen
  2
 • Is K+ hoog of laag intracellulair?
  hoog
 • is NA+ hoog of laag intracellulair?
  laag
 • zijn de enzymen hoog of laag intracellulair?
  hoog
 • is K+ hoog of laag extracellulair?
  laag
 • is NA+ hoog of laag intracellulair?
  laag
 • zijn de enzymen hoog of laag
  intracellulair?
  hoog
 • liganden zijn....?
  stoffen die een cel nodig heeft om te overleven
 • epitheelweefsel
  bescherming
 • bindweefsel
  ondersteuning
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

behandeling ra
NSAID'S
DMARD'S
Biologicals
oorzaken ra
genetische factoren
hormonale factoren
omgevingsfactoren
roken
infecties
voeding
systeem symptomen
koorts
malaise
gewichtsverlies
plaatsen waar reuma voorkomt
zie afbeelding
kenmerken RA
zwelling rondom de gewrichten
drukpijn op de gewrichten
calor of warmte rondom en in de gewrichten
functievermindering
wat gebeurt er als een cel isotoon is?
de cel behoudt haar normale grootte en vorm
zijn de enzymen hoog of laagintracellulair?
hoog
is NA+ hoog of laag intracellulair?
laag
acetylcholine
vernauwt de bronchus en zijn vertakkingen. vaso constrictie
kenmerkend voor aids zijn opeenvolgende infecties met.....
bacterien
virussen
schimmels
ontstaan van kwaadaardige tumoren