Summary AFP

-
ISBN-13 9789402025118
351 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "AFP". The author(s) of the book is/are Onno Kalverda. The ISBN of the book is 9789402025118. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - AFP

 • 7.1 Reageren op de omgeving.

 • Tastzintuigen reageren op lichte aanrakingen van de huid, ze liggen aan de oppervlakte van de huid. Met tastzintuigen kan worden waargenomen hoe voorwerpen aanvoelen (ruw, glad,zacht) Waarin liggen de tastzintuigen?
  In tastknopjes, vlak onder de kiemlaag van de opperhuid. (afb. 2, blz. 9 en afb. 6, blz. 13).
 • Drukzintuigen liggen in de lederhuid en reageren wanneer er op de huid wordt gedrukt. Drukzintuigen liggen dieper in de huid dan de tastzintuigen. (afb. 2, blz. 9 en afb. 6, blz. 13)
 • Een zintuig is een orgaan dat reageert op bepaalde invloeden van de omgeving. Zo'n invloed uit de omgeving heet een prikkel. Voorbeelden van prikkels:
  1. licht (stralen)
  2. geluiden
  3. geuren
  4. aanrakingen.

  Doordat zintuigen prikkels opvangen, kunnen we dingen waarnemen.
 • In de zintuigen liggen zintuigcellen -> aangesloten op zenuwen:

  Prikkels-> orgaan-> in zintuigcellen -> ontstaan impulsen -> in zenuwen -> hersenen.

  Impulsen zijn soort elektrische signalen/seintjes.
 • Hoe heet de kleinste prikkelsterkte die nodig is voor het veroorzaken van een impuls?
  De drempelwaarde.
 • Hoe heet het type prikkel waarvoor een zintuig speciaal gevoelig voor is?
  Een adequate prikkel.
  Bijvoorbeeld licht is een adequate prikkel voor de zintuigcellen van de ogen.
 • Zintuigcellen kunnen ook een niet adequate prikkel waarnemen, ook al is de drempelwaarde van deze prikkel dan veel hoger. Bijvoorbeeld met je ogen dicht, harde stomp-> door druk wel sterretjes gaan zien.
 • Wanneer een prikkel enige tijd aanhoudt, ontstaan er in de zintuigcellen minder impulsen. Hoe heet dit verschijnsel?
  Gewenning.
 • Wat heeft nog meer invloed op de drempelwaarde? 2x
  1. Concentratie: bij aandachtig luisteren verlaagt de drempelwaarde van geluid.
  2. Grote hersenen: beïnvloeden de waarnemingen (afb. 4, blz.11).
 • Een zintuig reageert op prikkels door impulsen af te geven aan het zenuwstelsel  en deze verwerkt impulsen. Onder andere door het regelen van de werking van spieren en klieren.
 • Pijn wordt waargenomen door pijnpunten, dat zijn de uiteinden van bepaalde zenuwen. Waar komen deze pijnpunten voor?
  Pijnpunten komen op allerlei plaatsen voor, ook in dieper gelegen organen (afb. 2, blz.9).
 • Zenuwstelsel = centrale zenuwstelsel en zenuwen
  Centrale zenuwstelsel = hersenen en ruggemerg
 • 7.2 De huid.

 • De huid is qua oppervlak het grootste orgaan van de mens.
 • De huid bestaat uit de delen, de opperhuid en de lederhuid. Uit welke lagen bestaat de opperhuid?
  De opperhuid bestaat uit twee lagen: (afb. 7, blz. 13).
  1. de hoornlaag.
  2. de kiemlaag. 
 • De hoornlaag bestaat uit resten van dode, verhoornde cellen. Wat is de functie van de hoornlaag? 3x
  De hoornlaag beschermt het lichaam tegen:
  1. beschadiging;
  2. uitdroging;
  3. ziekteverwekkers (bacteriën).
 • De kiemlaag bestaat uit levende cellen. De onderste laag cellen van de kiemlaag deelt zich voortdurend. Er komen steeds nieuwe kiemlaagcellen bij. De kiemlaagcellen die daarboven liggen, schuiven op naar buiten en verhoornen. Wat betekent dat?
  Verhoornen betekent dat ze veel hoornstof aanmaken en als cellen zijn verhoornd, sterven ze af. Hoornstof komt ook voor in nagels en haren. (afb. 7, blz.13)
 • Een haarzakje is een uitstulping van de kiemlaag in de lederhuid. In haarzakjes zitten talgklieren. Talg is vettig en houdt de haren en de hoornlaag soepel.
 • In de lederhuid liggen de warmte-, koude-, druk- en tastzintuigen. Ze werken samen bij het voelen.
  Ook in de lederhuid liggen: de zenuwen met pijnpunten, haarspiertjes, bloedvaten en zweetklieren.
  (Afb. 6, blz.13 en afb. 9, blz. 14).
 • Hoe heten de zweetklieren die ontstaan tijdens de puberteit onder invloed van hormonen?
  Apocriene zweetklieren.
 • Wat is de functie van het onderhuids bindweefsel?
  1. opslaan van vet = reservevoedsel
  2. opslaan van vet = werkt isolerend =tegen warmteverlies van het lichaam.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.