Summary AFP

-
ISBN-13 9789402025118
351 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "AFP". The author(s) of the book is/are Onno Kalverda. The ISBN of the book is 9789402025118. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - AFP

 • 7.1 Reageren op de omgeving.

 • Tastzintuigen reageren op lichte aanrakingen van de huid, ze liggen aan de oppervlakte van de huid. Met tastzintuigen kan worden waargenomen hoe voorwerpen aanvoelen (ruw, glad,zacht) Waarin liggen de tastzintuigen?
  In tastknopjes, vlak onder de kiemlaag van de opperhuid. (afb. 2, blz. 9 en afb. 6, blz. 13).
 • Drukzintuigen liggen in de lederhuid en reageren wanneer er op de huid wordt gedrukt. Drukzintuigen liggen dieper in de huid dan de tastzintuigen. (afb. 2, blz. 9 en afb. 6, blz. 13)
 • Een zintuig is een orgaan dat reageert op bepaalde invloeden van de omgeving. Zo'n invloed uit de omgeving heet een prikkel. Voorbeelden van prikkels:
  1. licht (stralen)
  2. geluiden
  3. geuren
  4. aanrakingen.

  Doordat zintuigen prikkels opvangen, kunnen we dingen waarnemen.
 • In de zintuigen liggen zintuigcellen -> aangesloten op zenuwen:

  Prikkels-> orgaan-> in zintuigcellen -> ontstaan impulsen -> in zenuwen -> hersenen.

  Impulsen zijn soort elektrische signalen/seintjes.
 • Hoe heet de kleinste prikkelsterkte die nodig is voor het veroorzaken van een impuls?
  De drempelwaarde.
 • Hoe heet het type prikkel waarvoor een zintuig speciaal gevoelig voor is?
  Een adequate prikkel.
  Bijvoorbeeld licht is een adequate prikkel voor de zintuigcellen van de ogen.
 • Zintuigcellen kunnen ook een niet adequate prikkel waarnemen, ook al is de drempelwaarde van deze prikkel dan veel hoger. Bijvoorbeeld met je ogen dicht, harde stomp-> door druk wel sterretjes gaan zien.
 • Wanneer een prikkel enige tijd aanhoudt, ontstaan er in de zintuigcellen minder impulsen. Hoe heet dit verschijnsel?
  Gewenning.
 • Wat heeft nog meer invloed op de drempelwaarde? 2x
  1. Concentratie: bij aandachtig luisteren verlaagt de drempelwaarde van geluid.
  2. Grote hersenen: beïnvloeden de waarnemingen (afb. 4, blz.11).
 • Een zintuig reageert op prikkels door impulsen af te geven aan het zenuwstelsel  en deze verwerkt impulsen. Onder andere door het regelen van de werking van spieren en klieren.
 • Pijn wordt waargenomen door pijnpunten, dat zijn de uiteinden van bepaalde zenuwen. Waar komen deze pijnpunten voor?
  Pijnpunten komen op allerlei plaatsen voor, ook in dieper gelegen organen (afb. 2, blz.9).
 • Zenuwstelsel = centrale zenuwstelsel en zenuwen
  Centrale zenuwstelsel = hersenen en ruggemerg
 • 7.2 De huid.

 • De huid is qua oppervlak het grootste orgaan van de mens.
 • De huid bestaat uit de delen, de opperhuid en de lederhuid. Uit welke lagen bestaat de opperhuid?
  De opperhuid bestaat uit twee lagen: (afb. 7, blz. 13).
  1. de hoornlaag.
  2. de kiemlaag. 
 • De hoornlaag bestaat uit resten van dode, verhoornde cellen. Wat is de functie van de hoornlaag? 3x
  De hoornlaag beschermt het lichaam tegen:
  1. beschadiging;
  2. uitdroging;
  3. ziekteverwekkers (bacteriën).
 • De kiemlaag bestaat uit levende cellen. De onderste laag cellen van de kiemlaag deelt zich voortdurend. Er komen steeds nieuwe kiemlaagcellen bij. De kiemlaagcellen die daarboven liggen, schuiven op naar buiten en verhoornen. Wat betekent dat?
  Verhoornen betekent dat ze veel hoornstof aanmaken en als cellen zijn verhoornd, sterven ze af. Hoornstof komt ook voor in nagels en haren. (afb. 7, blz.13)
 • Een haarzakje is een uitstulping van de kiemlaag in de lederhuid. In haarzakjes zitten talgklieren. Talg is vettig en houdt de haren en de hoornlaag soepel.
 • In de lederhuid liggen de warmte-, koude-, druk- en tastzintuigen. Ze werken samen bij het voelen.
  Ook in de lederhuid liggen: de zenuwen met pijnpunten, haarspiertjes, bloedvaten en zweetklieren.
  (Afb. 6, blz.13 en afb. 9, blz. 14).
 • Hoe heten de zweetklieren die ontstaan tijdens de puberteit onder invloed van hormonen?
  Apocriene zweetklieren.
 • Wat is de functie van het onderhuids bindweefsel?
  1. opslaan van vet = reservevoedsel
  2. opslaan van vet = werkt isolerend =tegen warmteverlies van het lichaam.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Behandeling Parkinson?
 1. Beweging: versterkt prestatievermogen, vermindert klachten, zelfstandig of revalidatie.
 2. Fysiotherapie: vermindert stijfheid spieren en houdt gewrichten beweeglijk.
 3. Medicatie: verlicht klachten, herstelt balans transmitterstoffen in hersenen -> vaak bijwerkingen (irritatie maag/darmkanaal, zweten, hartritmestoornissen, psychische klachten)
 4. Chirurgisch ingrijpen: vermindert klachten als medicatie niet mogelijk is = hersenchirurgie.
Diagnose Parkinson?
 • door het uitsluiten van andere ziekten met dezelfde symptomen, door beeldvormende onderzoeken van de hersenen.
Symptomen van Parkinson?
 1. begint aan 1 kant -> spreidt later uit naar andere kant v/h lichaam
 2. 1ste symptoom = af en toe trillen van handen en vingers
 3. schrijven wordt bv steeds moeilijker.

 1. later worden bewegingen minder en trager.
 2. lichaam buigt voorover
 3. minder armbeweging bij het lopen
 4. gezicht wordt uitdrukkingsloos
 5. praten wordt eentoniger
 6. erge stijfheid = pijngevoel (ledematen over tandwielen)
 7. neiging om te vallen
 8. moeilijkheden bij slikken
 9. stoornissen in autonome zenuwstelsel
 10. te lage bloeddruk bij opstaan
Wat is Parkinson?
Parkinson is een ziekte waarbij bepaalde zenuwcellen en de basale kernen in de hersenen wegsterven, zonder aanwijsbare reden.
Hierdoor raken transmitterstoffen uit balans.
Behandeling van MS?
 • geen genezing mogelijk
 • prognose wordt steeds beter; medicatie
 • doel behandeling: verlichten van klachten, voortschrijding van ziekte tegengaan en verloop te wijzigen.
 • Ontstekingen dienen snel te worden behandeld-> kunnen MS-symptomen verergeren.
 • Fysiotherapie: versterken en ontspannen van spieren, coördinatie verbeteren, beweeglijkheid gewrichten op pijl houden.
 • Revalidatie: gebruik van hulpmiddelen en begeleiding bij lich. oefeningen.
 • Gezonde levensstijl: goede voeding icm beweging -> voorkomen obstipatie
Diagnose MS?
 • geen specifiek labonderzoek
 • MRI laat kenmerkende beelden zien in het CZ
 • vermoeden wordt bevestigd door golfbeweging van symptomen
 • onderzoek door neuroloog
Wat zijn de symptomen van MS?
 1. gezichtsstoornissen
 2. zwakke en stijve spieren
 3. gevoelsstoornissen
 4. evenwichtsstoornissen
 5. trillende handen en benen
 6. verstoorde functie van blaas en darmen
 7. seksuele stoornissen
 8. vermoeidheid
Wat is de ernst van de symptomen van MS?
 1. voor iedere patiënt weer anders
 2. is afhankelijk van de locatie van de ontstekingshaarden in het CZ
 3. is afhankelijk van de mate van activiteit van die haarden.
 4. ernst van de symptomen wisselt ook sterk per patiënt.
MS is een auto-immuunziekte. wat betekent dat?
Het afweersysteem van een MS-patiënt valt het eigen zenuwstelsel aan.
Wat gebeurt er bij MS?
In het lichaam ontstaan antistoffen die weefsels in het centrale zenuwstelsel beschadigen, die daar plaatselijk verhardingen veroorzaken.