Summary Afwijkende mondgewoonten

-
ISBN-10 903342438X ISBN-13 9789033424380
109 Flashcards & Notes
11 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Afwijkende mondgewoonten". The author(s) of the book is/are Kino Jansonius Schultheiss, Lieve van Coppenolle & Els Beyaert. The ISBN of the book is 9789033424380 or 903342438X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Afwijkende mondgewoonten

 • 1 Inleiding in het mond- en keelgebied

 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • Andere naam voor het gebit?
  Dentura
 • Andere naam voor het zachte en harde gehemelte?
  Zacht: palatum molle of velum
  Hard: palatum durum
 • Andere naam voor mondholte?
  Cavum oris
 • Wat is interdentaal?
  Tussen de tanden
 • Wat is addentaal?
  Tegen de tanden
 • Wat is de primaire en secundaire functie van het articulatieorgaan?
  Primair:
  Eten en drinken > zuigen, slikken, kauwen 
  Ademen

  Secundair: spreken
 • Hoe verschilt het mondgebied van een baby met die van een volwassene?
  Bij een baby raken het velum en de epiglottis elkaar. De epiglottis ligt hoog. De tong van de baby ligt tussen de tandkassen. 

  Bij de volwassene is de epiglottis gezakt en de tong achter de tanden gaan liggen
 • 1.1.1 Spieren van de faciale expressie

 • Wat is en doet de m. Orbicularis oris?
  Kringspier rond de lippen en de mond
  Zorgt voor de beweging van en kracht in de lippen
 • Wat is en doet de m. Buccinator?
  Wangspier
  Ze drukt de wang naar binnen, zodat eten niet in de wangzak terecht komt.
  Ze werkt intensief samen met de m. Orbicularis oris
 • Wat is en doet de m. Mentalis?
  Kinspier, verbonden met de m. Orbicularis oris 
  Bij gewoon mondgedrag is dit een niet belangrijke spier. Bij afwijkende mondgedrag zorgt hij voor de zgn. Speldekussenkin
 • Door welke zenuw worden de m. Mentalis, m. Buccinator en de m. Orbicularis Oris geïnerveerd?
  N. Facialis (VII)
 • 1.1.2 Kauwspieren

 • Door welke zenuw worden de kauwspieren geïnerveert?
  N. Trigeminus
 • Welke spieren vallen onder de kauwspieren?
  M. Masseter
  M. Pterygoideus externus
  m. Pterygoideus internus 
  m. Temporalis
 • Wat doet de m. Temporalis?
  Deze heeft een 'waaiervorm' vanaf de schedel tot de mandibula.
  Sterkte spier voor het heffen van de onderkaak
 • 1.1.3 Tongspieren

 • Tongspieren
  Intrinsiek en extrinsiek

  Extrinsiek: verantwoordelijk voor de vorm van de tong (beweging van de tong in de mond)
  Intrinsiek: veranderen de vorm van de tong
 • Extrinsieke tongspieren:

  • m. Genioglossus
  • m. Hyoglossus
  • m. Styloglossus
  • m. Palatoglossus  
 • Intrinsieke spieren:

  • m. Longitudinalis superior
  • m. Longitudinalis inferior
  • m. Transversus
  • m. Verticalis   
 • 1.1.6 Spieren van het zachte gehemelte

 • Spieren van het zachte gehemelte zorgen ervoor dat het velum zich naar achteren kan uitstrekken. Dan gaat de huig omhoog om de neus af te sluiten
 • Spieren van het zachte gehemelte:

  • m. Uvula
  • m. Tensor veli palatini
  • m. Levator veli palatini
  • m. Palatopharyngeus
  • m. Palatoglossus
  • sphincter velopharyngealis 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.