Summary Algemene bouwkunde voor makelaars

-
ISBN-10 9006951048 ISBN-13 9789006951042
395 Flashcards & Notes
16 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Algemene bouwkunde voor makelaars". The author(s) of the book is/are A H L G Bone. The ISBN of the book is 9789006951042 or 9006951048. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Algemene bouwkunde voor makelaars

 • 1 bouwwereld TT

 • wat is een watertoets ? 

  een onderdeel van de structuurvisie die verteld wat de invloed is op de wateromgeving

   

 • wat verstaat de wet milleubeheer onder "bescherming van het milleu" ?

  duurzaam verwijderen van afvalstoffen, verbeteren van milleu, zuinig gebruik bouwstoffen.

 • wat is een aquifer ?

  watervoerende bodemlaag (grondwater)

 • waarover gaat het Kyoto Protocol ?

  verminderen van de uitstoot en industrialisering

 • kenmerken van een autarkische woning zijn ?

  zelf voorzien van in de opwekking van benodigde grondstoffen en een gesloten warmte kringloop

 • wat doet een kopersbegeleider ?

  helpen van realisatie van individuele wensen bij de bouw van een nieuwbouw woning

 • wat is de nota van inlichtingen ?

  dit bestaat uit de antwoorden op vragen over bestek en tekeningen van de aannemers

 • hoe wordt het genoemd wanneer meerdere bedrijven een prijs mogen maken op basis van bestek en tekeningne ?

  een Aanbesteding

 • waaraan moet een woning bij oplevering voldoen ?

   

   de eisen in het koopcontract 

 • welke begroting word er door de architect opgesteld ?

  directiebegroting 

 • wat bepaal je met de kegel van Abrahamz ?

  de zetmaat (consistentie) van speciebeton

 • wat bepaal je met het vat van Walz ? 

  de verdichtingsmaat, je meet de dichtheid van het beton

   

 • noem voorbeelden van permanente belasting

  gevel, binnenmuur, gronddruk, b.g. vloer, 

 • wat deed de woningwet van 1901 ?

  stelde kwaliteitseisen aan de bouw en bood financiering voor gemeenten en woningcorporaties

 • wat gebeurde er in de jaren 70 met de woningbouw ?

  de kwaliteit van de woningen ging omhoog en de inspraak van bewoners ook

 • waar diende de Woningwet van 1962 voor ?

  gelijke verdeling van de bestemming van de grond

 • op welke 3 niveaus werkt de WRO ?

  Rijk (planologische kernbeslissingen), provincie (streekplannen), gemeente (bestemmingsplannen)

 • het rijk stelt  PKB's op (planologische kernbeslissingen), deze hebben als doel de standpunten van de centrale overheid kenbaar te maken aan provincies en gemeenten.

 • in de streekplannen van de Provincies staat beschreven waar steden en dorpen kunnen uitbreiden (planologisch)

 • aan de hand van structuur en streekplannen stelt de gemeente Bestemmingsplannen op

   

 • voor buiten de bebouwde kom is de gemeente VERPLICHT een bestemmingsplan op te stellen, binnen bebouwde kom is dit NIET verplicht

 • het bouwbesluit (2003) geld niet alleen voor nieuwbouw maar ook bij verbouw

 • de 4 belangrijkste begrippen uit Bouwbesluit 2003 zijn

  verblijfsruimte, verblijfsgebied, gebruiksoppervlakte, verkeersruimte

 • een verblijfsruimte ligt altijd in een verblijfsgebied

   

   

 • voorbeelden van een verblijfruimte ? 

  kaantoor, kamer, keuken

 • definitie en voorbeelden van een verblijfsgebied ? 

  er gebeuren dingen die met de functie te maken heeft zoals: slapen, koken, eten

 • voorbeelden van een verkeersruimte ?

  gang, hal, of overloop

 • wanneer is de wet millieubeheer in werking getreden 

  maar 1993

 • waarom is de WM (wet milieubeheer) in het leven geroepen ?

  om de belasting op het milieu door bedrijven in instelling te verminderen.

 • wat staat er in het bestek ?

  inhoud van het werk en het verloop van de procedure

 • wat is de begroting ?

   

  kostenbepaling aan de hand van bestek en tekeningen 

 • uit welke 4 onderdelen is de werkbegroting opgemaakt ?

  bouwvoorbereiding, fundering, ruwbouw, afbouw

 • wat zijn de onderdelen voor Beton ?

  water, zand, grind, cement

 • noem 4 beton soorten ?

  schuimbeton, lichtbeton, zwaarbeton, normaalbeton

 • wat weegt normaal beton ?

   

  tussen de 2000 en 28000 kg per m3 (meestal 2400 kg per m3)

 • wanneer worden vertragers toegepast ?

  het beinvloed de uiteindelijke sterkte positief, geen stortnaad nodig

 • wanneer worden versnellers toegepast ?

  als de bekisting eerder klaar moet zijn

 • waarom gebruikt men verdichtingsmiddelen en schuimmiddelen ?

  dan verstoppen de porien in het beton zodater er een betere vloeistofdichtheid ontstaat, schuimmiddelen wordengebruikt voor het verkrijgen van lichtbeton

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.