Summary Algemene bouwkunde voor makelaars

-
ISBN-10 9006951048 ISBN-13 9789006951042
395 Flashcards & Notes
17 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Algemene bouwkunde voor makelaars". The author(s) of the book is/are A H L G Bone. The ISBN of the book is 9789006951042 or 9006951048. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Algemene bouwkunde voor makelaars

 • 4.1.1 Situatietekening

 • Welke gegevens moet de situatietekening bevatten?

  Kadastrale gegevens, straatnaam, schaal, noordpijl, omliggende bebouwing en percelen, bebouwingsgrenzen

 • Op welke schaal wordt de situatietekening meestal getekend?

  Schaal 1:1000

 • 4.1.2 Schetsontwerp

 • Wat is een schetsontwerp?

  De allereerste tekening die de architect maakt, ook wel voorlopig ontwerp genoemd

 • Wat doet de architect met het schetsontwerp?

  Hij maakt een kostenraming en zonodig een technische toelichting

 • Wat gebeurt er met het schetsontwerp?

  Hij moet eerst goedgekeurd worden door de opdrachtgever, daarnaa gaat het naar de schoonheids- of welstandscommissie

 • 4.1.3 Bestektekening

 • Wat is een bestektekening?

  Een verzameling van tekeningen die een volledige uitwerking van het voorlopig of definitief ontwerp vormen

 • Uit welke tekeningen bestaat de bestektekening?

  Situatietekening, plattegrond fundering en riolering, verdiepingen, kapplan, verticale doorsnede en principedetails.

 • 4.1.4 Werktekening

 • Waarvoor dient de werktekening?

  De werktekening is getekend met een grotere schaal om tijdens de uitvoering te gebruiken

 • Op welke schaal wordt de werktekening getekend?

  Schaal 1:20 of 1:50

 • 4.1.5 Detailtekening

 • Waarvoor dient de detailtekening?

  Hierop worden onderdelen verder uitgewerkt

 • Op welke schaal wordt de detailtekening getekend?

  Schaal 1:5 of schaal 1:1

 • 4.1.6 Constructietekening

 • Door wie worden contructietekeningen gemaakt?

  Een constructeur op gebied van staal, hout, beton of grondmechanica

 • Wat gebeurt er met de constructietekening?

  De tekening met bijbehorende sterkteberekeningen moeten net als bestektekeningen ingediend worden bij Bouw-en Woningtoezicht

 • 4.1.7 Installatie- en sparingstekening

 • Waarvoor worden installatietekeningen gemaakt?

  Om de ligging, benaming en afmetingen van bijvoorbeeld leidingen, lichtpunten en kabels en de plaats van ketels, radiatoren en liftinstallaties aan te geven

 • Waarvoor worden sparingstekeningen gemaakt?

  Om de sparingen door vloeren, muren of daken aan te geven

 • Wat is het doel van sparingstekeningen?

  Om dure hak- en reparatiewerkzaamheden te voorkomen

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wet milieubeheer
bedoeld om milieubelasting door bedrijven en instelling te voorkomen/ beperken
doel milieuvoorschrift in Bouwbesluit
Beperken schadelijke milieueffecten van materiaal dat wordt gebruikt voor het bouwen.
LCA levenscyclusanalyse
methode om de totale milieubelasting van een product te bepalen gedurende de gehele levenscyclus
4 pijlers duurzaamheid
verstandig gebruik van ruimte
verstandig gebruik van energie
verstandig gebruik van water
milieuvriendelijke materialen
4 pijlers duurzaamheid
verstandig gebruik van ruimte
verstandig gebruik van energie
verstandig gebruik van water
milieuvriendelijke materialen
Teken een H-profiel.Waarin verschillen HE-A, HE-B en HE-M profielen?
H profiel: breedte is hoogte
is een warmgewalst profiel

Het HE-M profiel verschilt van het HE-A en HE-B profiel door de dikkere flenzen en een dikker lijf:

HE-A:
HE-B: dikkere flenzen tov HE-A
HE-M: dikker flenzen en dikker lijf
Hoe worden warmgewalste profielen vervormd?
Warmgewalste profielen worden bij omgevingstemperatuur vervormd.  

Een voorbeeld hiervan is het hoogwaardig betonstaal dat wordt gewrongen of getordeerd.
Hoe maakt met staalplaat?
Met een wals die bestaat uit zware rollen waartussen de witgloeiende ingot wordt uitgewalst. Hierdoor neemt de dikte af en de lengte sterk toe.
Noem de vier kenmerken van warmgewalste profielen
 • stijver materiaal
 • gladder materiaal
 • lage maattolerantie
 • ronde hoeken
Borstel voegwerk

Boerstelvoegwerk komt nagenoeg overeen met platvol voegwerk. de voeg wordt met een harde bezem afgeveegd, waardoor de structuur wat ruwer en opener is dan daardoor iets minder bescherming biedt tegen weersinvloeden