Summary Algemene economie en bedrijfsomgeving

-
ISBN-10 9001813925 ISBN-13 9789001813925
1083 Flashcards & Notes
331 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Algemene economie en bedrijfsomgeving". The author(s) of the book is/are W Hulleman, A J Marijs. The ISBN of the book is 9789001813925 or 9001813925. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Algemene economie en bedrijfsomgeving

 • 1 De onderneming en algemene economie

 • 1.1 Economisch handelen en algemene economie

  Welvaart: beschikken over goederen en diensten voor de bevrediging van behoeften

  Middelen? ?welvaart

  Middelen ??schaarste

  Economisch handelen: het streven naar max. welvaart met schaarse middelen

   

  Monetaire economie: houd zich bezig met geld en de rol van banken in de economie

   

  Internationale economische betrekkingen (IEB): bestudeert de buitenlandse handel, internationale kapitaalstromen en monetaire betrekkingen tussen landen. Zie figuur 1.1

   

  1.2 Bedrijfsomgeving en algemene economie

   

  Bedrijfsomgeving: alle ontwikkelingen in de omgeving van een onderneming die invloed hebben op de resultaten van een onderneming. Zie figuur 1.2

   

  Directe omgevingsfactoren: verschillende ondernemingen in de bedrijfskolom BV: leveranciers? staan voortdurend in contact met elkaar? elk bedrijf (en zijn afzetmarkt) heeft zijn eigen verschillende kenmerken wat de aard van de concurrentie en soorten afnemers betreft.

   

  Indirecte omgevingsfactoren: Bv werknemers en werkgeversorganisaties, overheid, media enz.? geen dagelijkse bemoeienis van veel afdelingen in de organisatie? onderneming heeft geringe invloed op de indirecte omgeving, maar andersom wel BV publieke opinie?sociale omgeving van bedrijf is belangrijk?invloeden van technische ontwikkelingen

   

  Macro-omgeving: conjuncturele ontwikkelingen, demografische ontwikkelingen, wisselkoersen, prijzen grondstoffen?onderneming geen enkele invloed op

   

  1.2.2 Algemeen economische en bedrijfseconomische variabelen

   

  Zie figuur 1.3!!

   

  1.3 Absolute en relatieve gegevens

   

  Een keer doorlezen en dan snappen

   

 • 1.1 Economisch handelen en algemene economie Welvaart: beschikken over goederen en diensten voor de bevrediging van behoeften Middelen? ?welvaart Middelen ??schaarste Economisch handelen: het streven naar max. welvaart met schaarse middelen   Monetaire economie: houd zich bezig met geld en de rol van banken in de economie   Internationale economische betrekkingen (IEB): bestudeert de buitenlandse handel, internationale kapitaalstromen en monetaire betrekkingen tussen landen. Zie figuur 1.1   1.2 Bedrijfsomgeving en algemene economie   Bedrijfsomgeving: alle ontwikkelingen in de omgeving van een onderneming die invloed hebben op de resultaten van een onderneming. Zie figuur 1.2   Directe omgevingsfactoren: verschillende ondernemingen in de bedrijfskolom BV: leveranciers? staan voortdurend in contact met elkaar? elk bedrijf (en zijn afzetmarkt) heeft zijn eigen verschillende kenmerken wat de aard van de concurrentie en soorten afnemers betreft.   Indirecte omgevingsfactoren: Bv werknemers en werkgeversorganisaties, overheid, media enz.? geen dagelijkse bemoeienis van veel afdelingen in de organisatie? onderneming heeft geringe invloed op de indirecte omgeving, maar andersom wel BV publieke opinie?sociale omgeving van bedrijf is belangrijk?invloeden van technische ontwikkelingen   Macro-omgeving: conjuncturele ontwikkelingen, demografische ontwikkelingen, wisselkoersen, prijzen grondstoffen?onderneming geen enkele invloed op   1.2.2 Algemeen economische en bedrijfseconomische variabelen   Zie figuur 1.3!!   1.3 Absolute en relatieve gegevens   Een keer doorlezen en dan snappen  
 • Algemene economie is een belangrijke factor in de bedrijfsomgeving … zijn algemene economische factoren.-          Conjunctuur -          Wisselkoersen -          Grondstofkosten -          Lonen   Consumenten, ondernemingen en overheden kiezen voortdurend middelen om verschillende doelen te bereiken. Voor ondernemingen zijn niet alleen de absolute waarden van variabelen van belang, maar ook de relatieve ontwikkelingen. Ze willen niet alleen weten hoe hoog de lonen zijn, maar ook de groei voor de komende jaren ervan.   Ruime omgeving; -          Conjunctuur         : de schommeling van de economie binnen bijv. nu en 5jaar. -          Loonkosten          : het brutoloon + de werkgeverspremie en verzekering kosten enz. -          Wisselkoersen    : de schommeling tussen de waarde munteenheden. -          Energieprijzen    : de energie prijzen. -          Rente                    : een bedrag wat bovenop de lening extra bijkomt.   Indirecte omgeving; De indirecte omgeving bestaat uit de werknemers- en werkgeversorganisaties, de overheid en culturele omgevingsfactoren. -          Technologie        : de technologie wat zich steeds ontwikkeld op nieuwe producten en diensten. -          Overheidsinvloed              : invloed factor wat de overheid kan hebben op een onderneming. -          Milieu                    : milieu. -          Mededinging       : proberen om het zelfde of meer te bereiken. -          Arbeid                   : het werk dat word verricht door de werknemers. -          Cultuur                  : cultuur -          Publieke opinie   : mening van de meerderheid van het volk. -          Media                    : de media.   Directe omgeving; De directe omgeving bestaat uit de marktpartijen van de onderneming op haar in-en verkoopmarkten. Ze verzamelen zo voortdurend gegevens om hun producten en reclames te verbeteren. -          Leveranciers       : ondernemingen die jou producten leveren. -          Onderneming      : bedrijven -          Afnemers              : consumenten, ondernemingen die jou producten afnemen.   Schaarste: de middelen zijn aanwendbaar of schaars. Economisch handelen: het streven naar maximale welvaart met behulp van schaarse middelen. ‘’consumenten verwerven een inkomen doordat één van de gezinsleden gaat werken’’. ‘’een bankmedewerker koop aandelen in voor een cliënt. Economische wetenschap: kan onderscheid maken tussen de vakken die het interne proces in ondernemingen bestuderen. -          Financiering -          Kosten -          Opbrengsten -          Externe verslaggeving Macro economie: het onderdeel macro-economie geeft een beschrijving en analyse van allerlei verschijnselen voor een heel land. Het gaat bijvoorbeeld over de totale consumptie, de investeringen van alle bedrijven, de import en de export van de bedrijven. Bedrijfsomgeving: alle ontwikkelingen in de omgeving van een onderneming die invloed kan hebben op de resultaten van een bedrijf.

 • economisch handelen
  streven naar max welvaart
 • Wat is economisch handelen en welke wetenschap bestudeert dit verschijnsel?
  Het streven naar maximale welvaart met schaarse middelen, bestudeert door de economische wetenschap.
 •    Zie figuur ..3!!   1.3 Absolute en relatieve gegevens   Een keer doorlezen en dan snappen
 • 111
  222
 • Wat is welvaart?
  Het beschikken over goederen en diensten voor bevrediging van behoeften.
 • 3 elementen Macro Economie
  - Algemene economische factoren
  - Behoefte bevrediging welvaart
  - Produceren verwerven inkomen
 • Wat is de relatie tussen de bedrijfsomgeving en de algemene economie?
  De algemene economie is van invloed op de bedrijfsomgeving, factoren zijn van invloed op de winstgevendheid van de onderneming
 • Wat zijn middelen?
  Grondstoffen, machines en arbeid zijn middelen om goederen en diensten mee te produceren. 
 • Alg. Economische variabelen m.b.t. Winst:
  Conjunctuur gevoeligheid
  Winstbelasting
 • Wat is economisch handelen?
  Het streven naar maximale welvaart met behulp van schaarse middelen
 • Alg. Economische variabelen m.b.t. Rente:
  Conjunctuur
  Wisselkoersen
  Vermogensmarkten
  Eigen- / Vreemdvermogen
 • Wat is schaarste?
  Het keuzeprobleem van alternatief aanwendbare middelen.
 • Elementen kapitaal intensiteit:
  Afschrijvingen
  Loonkosten
  Grondstofkosten  
  Diensten door derde
 • Wat is algemene economie?
  Bestudeert economisch handelen op het niveau van de individuele producent of consument.
 • Definitie van Winst
  Vergoeding op de productiefactor ondernemerschap
 • Wat is meso- en micro-economie ?
  Meso- en micro-economie bestuderen de kenmerken van markten en bedrijfstakken waarmee ondernemingen te maken hebben.
 • Nominale stijging
  Waarde stijging
 • Wat is macro-economie?
  Macro-economie is een onderdeel van de economische wetenschap dat zich bezig houdt met de bestudering van 'geaggregeerde grootheden' .
 • Reele Stijging
  Volume stijging
 • Wat is de monetaire economie?
  De monetaire economie houdt zich bezig met het verschijnsel geld en de rol van banken in de economie.
 • Waarde stijging
  Nominale stijging
 • Wat is IEB ( Internationale Economische Betrekkingen )?
  Het onderdeel IEB bestudeert de buitenlandse handel van landen, internationale kapitaalstromen en monetaire betrekkingen tussen landen.
 • Volume Stijging
  Reele Stijging
 • BBP
  Bruto Binnelands Product
 • BBP
  Bruto Binnenlands Product
  BBP = Av x  ap
           = Vraag arbeid x wergelegenheid of
                                         arbeidsproductiviteit
 • Loonsom (L)
  L  = Lwn x Av
          Loon per werknemer x vraag naar arbeid
 • Loonkosten per eenh. product
  Lk p.e.p. = Lwm x ap

  loon per werknemer x wergelegenheid of
                                        arbeidsproductiviteit
 • Wanneer gaat een loonstijding ten kosten van de winst?
  Als de loonstijging groter is dan de de arbeidsproductiviteit
 • De 3 benaderingen voor het meten van te toegevoegde waarde:
  1. Productie benadering
  2. Inkomens benadering
  3. Bestedings benadering
 • 1 Productie benadering meten toegevoegde waarde
  Toegevoegde waarde overheden en ondernemingen
 • 2 Inkomens benadering meten toegevoede waarde
  Som belonginen inzet productiefactoren
 • 3 Bestedings benadering meten toegevoegde waarde
  Som van de total bestedingen
 • BBPfk =
  Bruto Binnenlands Priduct Factor Kosten
  =
  BBPmp + belastingen - subsidies
 • NBP fk
  lonen + rente + winst
 • Productiebenadering NPB fk
  Opbrengstverkopen
  -Inkopen

  BBP mp
  -Kostprijs verh. belastingen
  +Kostprijs verl. subsidies

  BBP fk
  -Afschrijvingen

  = NBPfk
                   - lonen, rente
                  -----------------------------
                   Winst
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.