Summary Algemene economie en bedrijfsomgeving

-
ISBN-10 9001889417 ISBN-13 9789001889418
117 Flashcards & Notes
4 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Algemene economie en bedrijfsomgeving
 • Wim Hulleman A J Marijs
 • 9789001889418 or 9001889417
 • 2017

Summary - Algemene economie en bedrijfsomgeving

 • 1.1 economisch handelen en algemene economie

 • Welvaart
  De behoeftebevrediging door middel van schaarse goederen en diensten.
 • Middelen
  Grondstoffen, machines, arbeid voor productie van goederen en diensten
 • Absolute schaarste: te weinig van een bepaald goed bv. Hongersnood.
  Relatief schaarste: in economische zin. Bv. Brood vergt eerst energie grondstoffen arbeid en tijd.
 • Economisch handelen
  Streven naar maximale welvaart met behulp van schaarste goederen.
 • Economisch wetenschappen
  Bestudeert economisch handelen
 • Economisch handelen en algemene economie:
  • Meso- en micro economie
   • Kenmerken markten en bedrijfsstaken waar vraag en aanbod goederen + prijsverandering.
  •  Macro economie
   • Beschrijving en analyse over allerlei verschijnselen in een land. Bv. Tot consumptie.
  • Monetaire economie
   • Geld en rol van baken bv. Hoogte rente.
  • Internationale economische betrekkingen.
   • Bestudeert buitenlandse handel van landen.
   • Internationale kapitaalstromen
   • Monetaire betrekkingen.
 • Waar bestaat de algemene economie uit?

  Meso en micro economie
  Macro economie
  Monetaire economie
  Internationale economische betrekkingen
 • 1.2 Bedrijfsomgeving en algemene economie


 • Omgevingsfactoren:
  • Directe
   • in en verkoopmarkten
    • Toelevernaciers
    •  Distrubitieschakels
    • afnemers
   • aard van afnemers:
    • Bedrijven en consumenten
  • Indirecte:
   • Werknemers
   • werkgeversorangisaties
   • overheid
   • culturele omgeving factoren
   • werknemersorangisaties
   • publieke opinie
   • sociale omgeving
  • macro: onbeheersbaar
   • conjunctureel ontwikkelingen
   • ontwikkeling wisselkoersen
   • ontwikkeling demografisch
 • Omgevingsfactoren
  Directe
  Indirecte
  Macro
 • 1.3 absolute en relatieve gegevens

 • Volume

  Afzet
 • Prijs
  Prijs van dienst of product
 • Waarde
  Omzet
 • Volumeverandering
  Reële stijging
 • Waardestijging
  Nominale stijging
 • Arbeidsproductiviteit
  Aantal werknemers x productie per werknemer
 • Bbp Bruto binnenlands product
  Geheel van arbeidsproductiviteit van een land
 • G bbp = G AV + G AP.

  Groei bbp = Groei totale werkgelegenheid + Groei arbeidsproductiviteit.
  BBP = Av x AP.
  Totale bbp = werkgelegenheid x arbeidsproductiviteitL = LWN X AV.
  Totale loonsom = Loonsom per werknemer x hoeveelheid werknemers.
  G L = G LWN + G AV.
  Groei van totale loonsom = G Loonsom per werknemer x G hoeveelheid werknemers.
  LK P.E.P = LWN / AP AFZET.
  Loonkosten per eenheid product = Loon per weknemer / arbeidsproductiviteit
  G LK P.E.P. + G LWN – G AP.
  Groei Loonkosten P.E.P = Gr Loon per werknemer – Gr Arbeidsproductiviteit.
 • 2.1 De markt


 • Directe communicatie: bv. Op een groente en fruitmarkt.
  Indirecte communicatie: bv. Op afstand op valuta en effecten markt
 • Markt
  Alle betrekkingen tussen vragers en aanbieders voor een bepaald product
 • Marktfunctie
  Prijsvorming

 • Wereldmarkt: handel is wereldwijd over dezelfde prijs. Producten grothandelaren en grote afnemers op beurzen en termijn markten (internationaal).

  Lokale markt: Kleiner, plaatselijke markt, detailhandel, horecabedrijven. Prijzen zijn afhankelijk van afnemers die daar naar toe komen.

  Nationale markt: bv. Ziektekostenverzekeraars die verbonden zijn aan nationale wetgeving.

  Relevante markt: voor je bedrijf de relevantste markt is.

 • Productgroep: Alle producten die bv. Onder frisdrank vallen kun je weer uitsplitsen in markt voor vruchtensappen, cola enzovoort.
  Deze kun je indelen in productkenmerken zoals vorm, smaak, merkbekendheid enzovoort.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Algemene economie en bedrijfsomgeving
 • W Hulleman, A J Marijs
 • 9789001813925 or 9001813925
 • [3e geactualiseerde dr.].

Summary - Algemene economie en bedrijfsomgeving

 • 1 De onderneming en algemene economie

 • 1.1 Economisch handelen en algemene economie

  Welvaart: beschikken over goederen en diensten voor de bevrediging van behoeften

  Middelen? ?welvaart

  Middelen ??schaarste

  Economisch handelen: het streven naar max. welvaart met schaarse middelen

   

  Monetaire economie: houd zich bezig met geld en de rol van banken in de economie

   

  Internationale economische betrekkingen (IEB): bestudeert de buitenlandse handel, internationale kapitaalstromen en monetaire betrekkingen tussen landen. Zie figuur 1.1

   

  1.2 Bedrijfsomgeving en algemene economie

   

  Bedrijfsomgeving: alle ontwikkelingen in de omgeving van een onderneming die invloed hebben op de resultaten van een onderneming. Zie figuur 1.2

   

  Directe omgevingsfactoren: verschillende ondernemingen in de bedrijfskolom BV: leveranciers? staan voortdurend in contact met elkaar? elk bedrijf (en zijn afzetmarkt) heeft zijn eigen verschillende kenmerken wat de aard van de concurrentie en soorten afnemers betreft.

   

  Indirecte omgevingsfactoren: Bv werknemers en werkgeversorganisaties, overheid, media enz.? geen dagelijkse bemoeienis van veel afdelingen in de organisatie? onderneming heeft geringe invloed op de indirecte omgeving, maar andersom wel BV publieke opinie?sociale omgeving van bedrijf is belangrijk?invloeden van technische ontwikkelingen

   

  Macro-omgeving: conjuncturele ontwikkelingen, demografische ontwikkelingen, wisselkoersen, prijzen grondstoffen?onderneming geen enkele invloed op

   

  1.2.2 Algemeen economische en bedrijfseconomische variabelen

   

  Zie figuur 1.3!!

   

  1.3 Absolute en relatieve gegevens

   

  Een keer doorlezen en dan snappen

   

 • 1.1 Economisch handelen en algemene economie Welvaart: beschikken over goederen en diensten voor de bevrediging van behoeften Middelen? ?welvaart Middelen ??schaarste Economisch handelen: het streven naar max. welvaart met schaarse middelen   Monetaire economie: houd zich bezig met geld en de rol van banken in de economie   Internationale economische betrekkingen (IEB): bestudeert de buitenlandse handel, internationale kapitaalstromen en monetaire betrekkingen tussen landen. Zie figuur 1.1   1.2 Bedrijfsomgeving en algemene economie   Bedrijfsomgeving: alle ontwikkelingen in de omgeving van een onderneming die invloed hebben op de resultaten van een onderneming. Zie figuur 1.2   Directe omgevingsfactoren: verschillende ondernemingen in de bedrijfskolom BV: leveranciers? staan voortdurend in contact met elkaar? elk bedrijf (en zijn afzetmarkt) heeft zijn eigen verschillende kenmerken wat de aard van de concurrentie en soorten afnemers betreft.   Indirecte omgevingsfactoren: Bv werknemers en werkgeversorganisaties, overheid, media enz.? geen dagelijkse bemoeienis van veel afdelingen in de organisatie? onderneming heeft geringe invloed op de indirecte omgeving, maar andersom wel BV publieke opinie?sociale omgeving van bedrijf is belangrijk?invloeden van technische ontwikkelingen   Macro-omgeving: conjuncturele ontwikkelingen, demografische ontwikkelingen, wisselkoersen, prijzen grondstoffen?onderneming geen enkele invloed op   1.2.2 Algemeen economische en bedrijfseconomische variabelen   Zie figuur 1.3!!   1.3 Absolute en relatieve gegevens   Een keer doorlezen en dan snappen  
 • Algemene economie is een belangrijke factor in de bedrijfsomgeving … zijn algemene economische factoren.-          Conjunctuur -          Wisselkoersen -          Grondstofkosten -          Lonen   Consumenten, ondernemingen en overheden kiezen voortdurend middelen om verschillende doelen te bereiken. Voor ondernemingen zijn niet alleen de absolute waarden van variabelen van belang, maar ook de relatieve ontwikkelingen. Ze willen niet alleen weten hoe hoog de lonen zijn, maar ook de groei voor de komende jaren ervan.   Ruime omgeving; -          Conjunctuur         : de schommeling van de economie binnen bijv. nu en 5jaar. -          Loonkosten          : het brutoloon + de werkgeverspremie en verzekering kosten enz. -          Wisselkoersen    : de schommeling tussen de waarde munteenheden. -          Energieprijzen    : de energie prijzen. -          Rente                    : een bedrag wat bovenop de lening extra bijkomt.   Indirecte omgeving; De indirecte omgeving bestaat uit de werknemers- en werkgeversorganisaties, de overheid en culturele omgevingsfactoren. -          Technologie        : de technologie wat zich steeds ontwikkeld op nieuwe producten en diensten. -          Overheidsinvloed              : invloed factor wat de overheid kan hebben op een onderneming. -          Milieu                    : milieu. -          Mededinging       : proberen om het zelfde of meer te bereiken. -          Arbeid                   : het werk dat word verricht door de werknemers. -          Cultuur                  : cultuur -          Publieke opinie   : mening van de meerderheid van het volk. -          Media                    : de media.   Directe omgeving; De directe omgeving bestaat uit de marktpartijen van de onderneming op haar in-en verkoopmarkten. Ze verzamelen zo voortdurend gegevens om hun producten en reclames te verbeteren. -          Leveranciers       : ondernemingen die jou producten leveren. -          Onderneming      : bedrijven -          Afnemers              : consumenten, ondernemingen die jou producten afnemen.   Schaarste: de middelen zijn aanwendbaar of schaars. Economisch handelen: het streven naar maximale welvaart met behulp van schaarse middelen. ‘’consumenten verwerven een inkomen doordat één van de gezinsleden gaat werken’’. ‘’een bankmedewerker koop aandelen in voor een cliënt. Economische wetenschap: kan onderscheid maken tussen de vakken die het interne proces in ondernemingen bestuderen. -          Financiering -          Kosten -          Opbrengsten -          Externe verslaggeving Macro economie: het onderdeel macro-economie geeft een beschrijving en analyse van allerlei verschijnselen voor een heel land. Het gaat bijvoorbeeld over de totale consumptie, de investeringen van alle bedrijven, de import en de export van de bedrijven. Bedrijfsomgeving: alle ontwikkelingen in de omgeving van een onderneming die invloed kan hebben op de resultaten van een bedrijf.

 • economisch handelen
  streven naar max welvaart
 • Wat is economisch handelen en welke wetenschap bestudeert dit verschijnsel?
  Het streven naar maximale welvaart met schaarse middelen, bestudeert door de economische wetenschap.
 •    Zie figuur ..3!!   1.3 Absolute en relatieve gegevens   Een keer doorlezen en dan snappen
 • 111
  222
 • Wat is welvaart?
  Het beschikken over goederen en diensten voor bevrediging van behoeften.
 • 3 elementen Macro Economie
  - Algemene economische factoren
  - Behoefte bevrediging welvaart
  - Produceren verwerven inkomen
 • Wat is de relatie tussen de bedrijfsomgeving en de algemene economie?
  De algemene economie is van invloed op de bedrijfsomgeving, factoren zijn van invloed op de winstgevendheid van de onderneming
 • Wat zijn middelen?
  Grondstoffen, machines en arbeid zijn middelen om goederen en diensten mee te produceren. 
 • Alg. Economische variabelen m.b.t. Winst:
  Conjunctuur gevoeligheid
  Winstbelasting
 • Wat is economisch handelen?
  Het streven naar maximale welvaart met behulp van schaarse middelen
 • Alg. Economische variabelen m.b.t. Rente:
  Conjunctuur
  Wisselkoersen
  Vermogensmarkten
  Eigen- / Vreemdvermogen
 • Wat is schaarste?
  Het keuzeprobleem van alternatief aanwendbare middelen.
 • Elementen kapitaal intensiteit:
  Afschrijvingen
  Loonkosten
  Grondstofkosten  
  Diensten door derde
 • Wat is algemene economie?
  Bestudeert economisch handelen op het niveau van de individuele producent of consument.
 • Definitie van Winst
  Vergoeding op de productiefactor ondernemerschap
 • Wat is meso- en micro-economie ?
  Meso- en micro-economie bestuderen de kenmerken van markten en bedrijfstakken waarmee ondernemingen te maken hebben.
 • Nominale stijging
  Waarde stijging
 • Wat is macro-economie?
  Macro-economie is een onderdeel van de economische wetenschap dat zich bezig houdt met de bestudering van 'geaggregeerde grootheden' .
 • Reele Stijging
  Volume stijging
 • Wat is de monetaire economie?
  De monetaire economie houdt zich bezig met het verschijnsel geld en de rol van banken in de economie.
 • Waarde stijging
  Nominale stijging
 • Wat is IEB ( Internationale Economische Betrekkingen )?
  Het onderdeel IEB bestudeert de buitenlandse handel van landen, internationale kapitaalstromen en monetaire betrekkingen tussen landen.
 • Volume Stijging
  Reele Stijging
 • BBP
  Bruto Binnelands Product
 • BBP
  Bruto Binnenlands Product
  BBP = Av x  ap
           = Vraag arbeid x wergelegenheid of
                                         arbeidsproductiviteit
 • Loonsom (L)
  L  = Lwn x Av
          Loon per werknemer x vraag naar arbeid
 • Loonkosten per eenh. product
  Lk p.e.p. = Lwm x ap

  loon per werknemer x wergelegenheid of
                                        arbeidsproductiviteit
 • Wanneer gaat een loonstijding ten kosten van de winst?
  Als de loonstijging groter is dan de de arbeidsproductiviteit
 • De 3 benaderingen voor het meten van te toegevoegde waarde:
  1. Productie benadering
  2. Inkomens benadering
  3. Bestedings benadering
 • 1 Productie benadering meten toegevoegde waarde
  Toegevoegde waarde overheden en ondernemingen
 • 2 Inkomens benadering meten toegevoede waarde
  Som belonginen inzet productiefactoren
 • 3 Bestedings benadering meten toegevoegde waarde
  Som van de total bestedingen
 • BBPfk =
  Bruto Binnenlands Priduct Factor Kosten
  =
  BBPmp + belastingen - subsidies
 • NBP fk
  lonen + rente + winst
 • Productiebenadering NPB fk
  Opbrengstverkopen
  -Inkopen

  BBP mp
  -Kostprijs verh. belastingen
  +Kostprijs verl. subsidies

  BBP fk
  -Afschrijvingen

  = NBPfk
                   - lonen, rente
                  -----------------------------
                   Winst
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 3:

 • Algemene economie en bedrijfsomgeving
 • W Hulleman, A J Marijs
 • 9789001713782 or 9001713785
 • 2e dr.

Summary - Algemene economie en bedrijfsomgeving

 • 1 De onderneming

 • Economische wetenschap
  bestudeert het economisch handelen
 • Meso/micro economie
  Bestuderen de kenmerken van bedrijfstakken van ondernemingen
 • internationale betrekkingn
  bestudeert de buitenlandse handel van landen
 • Algemene economie
  • meso- en microeconomie
  • macro-economie
  • monetaire economie
  • internationale economische betrekkingen
 • Monetaire economie
  Houdt zich bezig met het verschijnsel geld en de rol van de banken
 • Economisch handelen
  Het streven naar maximale welvaart met behulp van schaarse middelen
 • macro-pmgeving
  conjuncturele ontwikkelingen
  wisselkoers ontwikkelingen
  demografische ontwikkelingen
 • Macro economie
  geeft een beschrijving van allerlei verschijnselen in een land
 • Welvaart
  Het beschikken over goederen en diensten voor de bevrediging van de behoeften.
 • 1.1 Economisch handelen en algemene economie

 • Schaarste
  Ontstaat door de oneindigheid van behoeften en de eindigheid van middelen
 • Welvaart
  Het beschikken over goederen en diensten voor de bevrediging van behoeften.
 • Wat is welvaart?
  het beschikken over goederen en diensten voor de bevrediging van behoeften. 
 • wat zijn middelen?

  grondstoffen, machines en arbeid

 • Welke onderdelen worden onderscheiden in de algemene economie?

  - meso- en micro-economie

  - macro-economie

  - monetaire economie 

  - internationale economische betrekkingen

 • wat is welvaart?
  de mate waarin men beschikking heeft over goederen en diensten om te voorzien in behoeften. 
 • Welvaart
  Behoefte aan zaken als warmte, onderdak en voedsel. Deze behoeften kunnen worden bevredigd door middel van goederen en diensten
 • Economie: rationeel kiezen, hoe kan je verstandig kieze
 • De volgende onderdelen behoren allemaal tot het vak algemene economie: 

  - meso- en micro-economie

  - macro-economie

  - monetaire economie

  - internationale economische betrekkingen

 • Macro economie
  Beschrijving en analyse van allerlei verschijnselen voor een heel land. Bijv. totale consumptie investeringen van alle bedrijven, import en export van bedrijven en de overheid.
 • Middelen
  Goederen en diensten worden geproduceerd met behulp van middelen. Bijv. grondstoffen, machines en arbeid. Middelen zij alternatief aanwendbaar/schaars.
 • Schaarse middelen
  Middelen die alternatief aanwendbaar/schaars zijn.
 • Wat is economisch handelen?
  Het streven naar maximale welvaart met behulp van schaarse middelen.
 • wat betekend het begrip schaarste

  dat er geen oneindige voorraad is

 • wat is economisch handelen?
  het streven naar maximale welvaart middels schaarse middelen. 
 • Schaarste
  Het keuze probleem van alternatief aanwendbare middelen ( middelen kunnen op verschillende manieren gebruikt worden.)
 • In de economie geef je geen mening, het gaat hier alleen om de feiten (zijnsoordelen). 
 • Welvaart
  beschikken over goederen en diensten voor de bevrediging van behoeften
 • Schaarste
  Het product is niet oneindig beschikbaar.
 • Economisch handelen
  Het streven naar maximale welvaart m.b.v. schaarse middelen.
 • de economische wetenschap bestudeert het economisch handelen. 

  1. intern: financiele verslaglegging, kosten, opbrengsten en externe verslaglegging.
  2. extern: commerciele en algemene economie. 
 • Economisch handelen
  Het streven naar maximale welvaart met behulp van schaarse middelen
 • Wat is de schoonste manier om energie op te wekken?
  Kernenergie
 • Meso en Macro economie
  Markten en bedrijfstakken waar een onderneming mee te maken heeft bijv, vraag en aanbod van goederen
 • Economisch handelen
  Het streven naar maximale welvaart met behulp van schaarse middelen.
 • Economische wetenschap
  Bestudeert het economisch handelen
 • welke deel gebieden kent de algemene economie?
  Micro
  Meso
  Macro
  monetair
  internationale betrekkingen 
 • Economische wetenschap
  Globaal onderscheid tussen vakken die het interne proces in ondernemingen bestuderen zoals :
  Financiering, kosten en opbrengsten en externe verslaggeving
 • Wat zijn de problemen in NL? (belangrijk)
  1. De fossiele brandstof raakt op, de beste manier is om over te gaan op kernenergie.
  2. De demografische ontwikkeling, de vergrijzing wordt groter, dit wordt een financieel probleem, minder jonge mensen moeten voor meer oude mensen geld verdienen. De "goede" mensen gaan het land uit om ergens ander te werken, de slechte mensen blijven. Hierdoor onstaat er een crisis.
 • Het economisch handelen speelt zich af in en tussen diverse organisaties. 

  Problemen zijn meestal zowel van interne als externe aard.

  Economisch handelen kan men op verschillende niveaus bestuderen. Ook zijn de relaties tussen landen belangrijk voor het economisch proces in een land.
 • Monetaire economie
  Geld en rol van de banken en de economie, de omvang van kredietverlening en de rente zijn variabelen die men tracht te verklaren
 • Micro economie
  Is volledig te beïnvloeden.
  Bestuderen:
  De directe omgeving
  De kenmerken van markten en bedrijfstakken waarmee bedrijven te maken hebben.
 • wat kenmerkt de bedrijfsomgeving? 
  de ontwikkelingen die in potentie een invloed op het bedrijfsresultaat kunnen hebben. 
 • Meso-economie
  Indirecte bedrijfsomgeving ; processen op bedrijfstak niveau (bedrijf)
 • Noem de drie economische problemen
  1. Micro economisch probleem (binnen bedrijf/individueel)
  2. Meso economisch probleem ( binnen een bedrijfsstak)
  3. Macro economisch probleem (van een land)
 • Economische wetenschap
  De economische wetenschap bestudeert het economisch handelen. 
  De economische wetenschap valt in verschillende onderdelen uiteen; 
  - Vakken die het interne proces in ondernemingen bestuderen. (financiering, kosten/opbrengsten & externe verslaggeving)
  - Vakken die de relatie met de omgeving/de omgeving zelf bestuderen. (commerciële economie & algemene economie)
 • Meso economie
  Is in beperkte mate te beïnvloeden

  Bestuderen:
  De directe omgeving
  De kenmerken van markten en bedrijfstakken waarmee bedrijven te maken hebben.
 • de mate waarin een onderneming haar omgeving kan beinvloeden leidt tot een onderscheid in indirecte en directe omgeving:
  1. directe: leveranciers, afnemers, etc
  2. indirecte: overheid, technische ontwikkelingen (tenzij dit tot de productie hoort), culturele omgeving. etc
  3. (macro omgeving)
 • Macro-economie
  Beschrijving en analyse van allerlei verschijnselen voor een heel land (land)
 • Wat zijn geaggregeerde grootheden?
  Al het nationaal inkomen bij elkaar opgeteld (alle macrocijfers)
 • Algemene economie
  Algemene economie bestaat uit:
  - meso- en micro-economie
  - macro-economie
  - monetaire economie
  - internationale economische betrekkingen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waardesysteem
Geheel van waarde toevoeging in bedrijfskolom
Bedrijfskolom
De opeenvolgende bedrijfstakken van oerproducent tot consument.
Bestedingsbenadering
Optellen alle toegevoegde waarde van ondernemingen en overheden binnen de grenzen v.
Inkomensbenadering
Beloningen van de productiefactoren op te tellen.
Productiebenadering
Totale bestedingen van een land staat gelijk aan de productie.
Productie
Toevoegen van waarde
Productie
Toevoegen van waarde
Productie
Het toevoegen van waarde in bedrijven en bij de overheid
Welvaart
De behoeftebevrediging met behulp van goederen en diensten
Concentratiegraad
maatstaf voor de marktmacht van de grootste ondernemingen in een bedrijfstak