Summary algemene muziektheorie theorie werkboek hafabra A examen

-
150 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "algemene muziektheorie theorie werkboek hafabra A examen". The author(s) of the book is/are Henk Maas, Jan van den Eijnden. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - algemene muziektheorie theorie werkboek hafabra A examen

 • 1 algemene muziektheorie

 • voor welke instrumenten wordt de G sleutel gebruikt  (blz 8)

  hoog klinkende instrumenten zoals fluit , hobo, klarinet, viool, gitaar

 • voor welke instrumenten wordt de F sleutel gebruikt (bassleutel)
  voor 'laag' klinkende instrumenten bv. fagot cello, contrabas, trombone, tuba
 • voor welk instrument wordt de C sleutel (alt sleutel)gebruikt?
  alleen voor de alt viool
 • een piano, harp, orgel, kyeboard ofwel instrumenten die zowel hoog als laag kunnen klinken gebruikt men 2 notenbalken boven elkaar.
  rechter hand speelt G sleutel en links de f sleutel
 • waar zijn de sleutels van herleidt?
  de g of viool sleutel van de eerste noot de G
  en de f of bas sleutel van de eerste noot de F
  ofwel g van de vioolsleutel is gelijk aan de f van de bassleutel
 • de altsleutel ligt precies in het midden van de f en de g sleutel.


   
  dit is de elfde lijnen systeem
   
   
  in G is de lage C en in F de C1 gestreept gelijk aan de noot op de middelste lijn van de notenbalk van de Altsleutel (als het in G sleutel een B zou zijn)
   
  zie voor tekening  notenschrift blz 9
 • wat betekend 8va bij de notenbalk?
  8va is ottava en dat men dan 8 tonen dus een heel octaaf hoger speelt dan dat er staat
 • wat betekend 8va basso bij de notenbalk
  8va basso is otavva basso en dan speelt men 8 tonen of wel 1 octaaf lager dan er staat geschreven
 • wat doe je als je loco ziet staan terwijl je 8va of 8va basso speelt
  dan speel je weer op de genoteerde hoogte verder.
 • wat zijn voortekens
  kruizen, mollen en herstellingstekens
 • wat is de volgorde van de 3 eerste vaste voortekens van de kruizen
  fis, cis, gis
 • wat is de volgorde van de eerste 3 vast voortekens van de mollen
  bes,es, as
 • wanneer staat het stokje van een noot naar boven/
  als de noot boven de derde lijn staat
 • wanneer mag je zelf bepalen waarheen het stokje wijst?
  als de noot op de derde lijn staat
 • wanneer staat de stok links van het bolletje van de noot?
  als de stok naar beneden wijst en rechts als de stok omhoog wijst
 • 1.5 ons toonsysteem

 • wat zijn stamtonen
  tonen zonder voortekens
 • is de interval (afstand) tussen alle grondtonen gelijk?
  nee.
  meestal is de interval tussen 2 tonen een hele toonafstand behalve tussen de E - F en B- C hier is de interval een halve toon
 • wat zijn enharmonisch gelijke tonen?
  cis klinkt als des
  dis klinkt als es
  fis klinkt als ges
  gis klinkt als as
  aïs klinkt als bes
 • hoe klinkt een eïs?
  als een f
 • hoe klinkt een bes
  als een aïs
 • hoe klinkt een fes
  als een e
 • hoe klinkt een Ces
  als een b
 • wat is een chromatische toonladder?
  een toonladder die alleen uit halve intervallen bestaat
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.