Summary Algemene normen van het Wetboek van canoniek recht de normis generalibus : kerkelijke wetten en gewoonten, beschikkingen, gunsten en rechtshandelingen, fysieke en juridische personen, bestuursmacht, haar functies en spreiding toekenning en verlies van ambten

-
ISBN-10 9068315315 ISBN-13 9789068315318
0 Flashcards & Notes
0 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Algemene normen van het Wetboek van canoniek recht de normis generalibus : kerkelijke wetten en gewoonten, beschikkingen, gunsten en rechtshandelingen, fysieke en juridische personen, bestuursmacht, haar functies en spreiding toekenning en verlies van ambten". The author(s) of the book is/are R G W Huysmans. The ISBN of the book is 9789068315318 or 9068315315. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package