Summary Algemene ziekteleer

-
ISBN-10 9031345717 ISBN-13 9789031345717
284 Flashcards & Notes
20 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Algemene ziekteleer". The author(s) of the book is/are IJ D Jüngen, M J Zaagman van Buuren. The ISBN of the book is 9789031345717 or 9031345717. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Algemene ziekteleer

 • 1 Gezondheid, ziekte en ziekteverloop

 • wat houdt gezondheid in?

  het voldoende functioneren van het lichamelijk gestel.

   

 • Wat is een exogene factor?

  Factoren van buiten af

 • wanneer spreek je van biologische ziekteoorzaken.

  je spreekt van biologische ziekteoorzaken als bacterien de ziekte  veroorzaken.

 • Wat betekend fysiologie?

  De wetenschap die zich bezighoudt met de functie van het menselijk lichaam en de functies van verschillende onderdelen.

 • Syndroom: het gevolg van een niet goed functioneren van organen en/of weefsels. Je hebt twee soorten symptomen:

  • objectieve symptomen: zijn door buitenstaander te observeren
  • subjectieve symptomen: zijn voor een buitenstaander moeilijk te observeren
 • Wat betekend anatomie?

  De wetenschap die zich bezighoudt met de bouw van het lichaam. Waar liggen de organen?

 • Wat is een homeostase en wanneer is je homeostase gezond?

  Een homeostase is het streven van het lichaam naar het constant houden van het inwendige milieu. Bij een psychische en lichamelijke homeostase ben je gezond.

 • Wat zijn subjectieve symptomen? Geef een voorbeeld

  zijn symptomen die door buitenstaanders niet zijn vast te stellen. Voorbeelden: jeuk, pijn en misselijkheid.

 • Wat zijn objectieve symptomen? Geef een voorbeeld.

  zijn symptomen die door buitenstaanders zijn vast te stellen. Voorbeelden: Koorts en bloeddruk (meetbaar). Bleekheid of abnormale stand van arm of been.

 • Wat een acute ziekte? Geef een voorbeeld.

   

  Het plotseling ontstaan van een ziekte. Griep, acute leukemie. 

 • Wat een is een chronische ziekte? Geef een voorbeeld.

  Een ziekte die langzaam ontstaat en blijvend is. Voorbeeld; reuma, ms.

 • Wat zijn rechutes/exacerbaties? 

   

  Opflikkering in het ziekteproces bij een chronische ziekte.

 • Wat zijn complicaties?

  Onverwachte gebeurtenissen die tijdens een ziekte ontstaan de de situatie verergeren. 

 • Wat is een remissie?

  bij een (chronische) ziekte het optreden van verbetering zonder genezing. 

 • Wat betekend Reconvalescentie?

  Dit is een herstelperiode. Het aansterken na een ziekteproces. 

   

 • Wat betekend prodromata?

  voor verschijnselen van een aandoening.

 • Wat betekend prognose?

  Toekomstverwachting ten aanzien van de ziekte. Bijvoorbeeld: levensverwachting, kans op genezing. 

 • 1.1 Ziekte en gezondheid

 • Wat betekent gezondheid?

  Het zich welbevinden/ het welzijn op lichamelijk, geestelijk, economisch en sociaal gebied en niet alleen het afwezig zijn van ziekten en gebreken.

 • 1.1.1 Ziekte, symptoom en syndroom

 • Wat zijn symptomen?

  Gevolg van een niet goed functioneren van organen en/of weefsels.

 • Wat zijn objectieve symptomen? Noem een aantal voorbeelden:

  Zijn vast te stellen voor buitenstaanders.

  • koorts
  • hoge bloeddruk
  • bleekheid
  • abnormale stand van een gebroken arm of been
 • Wat zijn subjectieve symptomen? Noem een aantal voorbeelden:

  Zijn niet vast te stellen voor buitenstaanders.

  • pijn
  • jeuk
  • misselijkheid
 • Wat is een syndroom?

  Wanneer een groep verschijnselen tegelijkertijd aanwezig is, maar niet typisch bij één ziekte horen maar bij meerdere ziekten kunnen voorkomen.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat behoort tot de bovenste luchtwegen?
 • neus
 • neusbijholtes (sinussen)
 • mond
 • keelholte (pharynx)
Etiologie  

Wetenschap die zich bezighoudt met ziekteoorzaken, ontstaanswijze

Ziekmakende agentia of ethologische factoren  

Oorzaken/factoren waardoor men ziek wordt

Causale behandeling

Tijdens de behandeling gestreefd de oorzaak van de ziekte weg te nemen

Wat betekend prognose?

Toekomstverwachting ten aanzien van de ziekte. Bijvoorbeeld: levensverwachting, kans op genezing. 

Wat betekend prodromata?

voor verschijnselen van een aandoening.

Wat betekend Reconvalescentie?

Dit is een herstelperiode. Het aansterken na een ziekteproces. 

 

Wat is een remissie?

bij een (chronische) ziekte het optreden van verbetering zonder genezing. 

Wat zijn complicaties?

Onverwachte gebeurtenissen die tijdens een ziekte ontstaan de de situatie verergeren. 

Wat zijn rechutes/exacerbaties?   

Opflikkering in het ziekteproces bij een chronische ziekte.