Summary Algemene ziekteleer

-
ISBN-10 9031345717 ISBN-13 9789031345717
284 Flashcards & Notes
21 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Algemene ziekteleer". The author(s) of the book is/are IJ D Jüngen, M J Zaagman van Buuren. The ISBN of the book is 9789031345717 or 9031345717. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Algemene ziekteleer

 • 1.1 Ziekte en gezondheid

 • Wat betekent gezondheid?

  Het zich welbevinden/ het welzijn op lichamelijk, geestelijk, economisch en sociaal gebied en niet alleen het afwezig zijn van ziekten en gebreken.

 • 1.1.1 Ziekte, symptoom en syndroom

 • Wat zijn symptomen?

  Gevolg van een niet goed functioneren van organen en/of weefsels.

 • Wat zijn objectieve symptomen? Noem een aantal voorbeelden:

  Zijn vast te stellen voor buitenstaanders.

  • koorts
  • hoge bloeddruk
  • bleekheid
  • abnormale stand van een gebroken arm of been
 • Wat zijn subjectieve symptomen? Noem een aantal voorbeelden:

  Zijn niet vast te stellen voor buitenstaanders.

  • pijn
  • jeuk
  • misselijkheid
 • Wat is een syndroom?

  Wanneer een groep verschijnselen tegelijkertijd aanwezig is, maar niet typisch bij één ziekte horen maar bij meerdere ziekten kunnen voorkomen.

 • 1.1.2 Ziektebeloop

 • Wat is een acute ziekte?

  Plotseling ontstaan of verergering van een ziekte en/of één of meer van de verschijnselen van die ziekte.

 • Wat is een chronische ziekte?

  Ziekte die langzaam maar zeker ontstaat.

 • Wat is een remissie?

  Wanneer er verbetering optreedt bij een chronische ziekte zonder dat er sprake is van genezing.

 • Wat is exacerbatie?

  Toename van ziektesymptomen.

 • Wat zijn complicaties?

  Onverwachte gebeurtenissen die tijdens het verloop van de ziekte ontstaan en die de situatie verergeren.

 • Wat is recidief?

  Als een ziekte, na volledig te zijn genezen, weer terugkeert.

 • Wat is genezing?

  Als de ziekteverschijnselen geheel zijn verdwenen.

 • Wat is de reconvalescentieperiode?

  De periode van aansterken na genezing.

 • Wat is prognose?

  De toekomstverwachting t.a.v. de ziekte.

 • 1.2 Factoren die van invloed zijn op het ontstaan van ziekten

 • Wat zijn ziekmakende agentia of etiologische factoren?

  Oorzaken waardoor de mens ziek kan worden.

 • Wat is een causale behandeling?

  Behandeling waarbij vooral naar gestreefd wordt de oorzaak van de ziekte te kunnen wegnemen.

 • Wat is constitutie?

  Het totaal aan erfelijke (genetische) eigenschappen die we van onze ouders meekrijgen.

 • 1.3 Factoren die tot ziekte kunnen leiden

 • Wat is etiologie?

  De wetenschap die zich bezig houdt met ziekteoorzaken.

 • Wat zijn endogene factoren?

  Oorzaken die vanuit het individu zelf komen.

 • Wat zijn exogene factoren?

  Oorzaken die vanuit de buienwereld komen.

 • Wat is de pathogenese?

  Het ontwikkelen van de ziekte.

 • Wat is pathofysiologie?

  De fysiologie past zich aan de omstandigheden van het ziek-zijn aan.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat behoort tot de bovenste luchtwegen?
 • neus
 • neusbijholtes (sinussen)
 • mond
 • keelholte (pharynx)
Etiologie  

Wetenschap die zich bezighoudt met ziekteoorzaken, ontstaanswijze

Ziekmakende agentia of ethologische factoren  

Oorzaken/factoren waardoor men ziek wordt

Causale behandeling

Tijdens de behandeling gestreefd de oorzaak van de ziekte weg te nemen

Wat betekend prognose?

Toekomstverwachting ten aanzien van de ziekte. Bijvoorbeeld: levensverwachting, kans op genezing. 

Wat betekend prodromata?

voor verschijnselen van een aandoening.

Wat betekend Reconvalescentie?

Dit is een herstelperiode. Het aansterken na een ziekteproces. 

 

Wat is een remissie?

bij een (chronische) ziekte het optreden van verbetering zonder genezing. 

Wat zijn complicaties?

Onverwachte gebeurtenissen die tijdens een ziekte ontstaan de de situatie verergeren. 

Wat zijn rechutes/exacerbaties?   

Opflikkering in het ziekteproces bij een chronische ziekte.