Summary All right!.

-
ISBN-10 9034553299 ISBN-13 9789034553294
572 Flashcards & Notes
33 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "All right!.". The author(s) of the book is/are Marleen Koevoets. The ISBN of the book is 9789034553294 or 9034553299. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - All right!.

 • 1 unit 1

 • am / are / is + going to gebruik je als iemand van plan is om iets te gaan doen. voor dingen die niet gepland zijn, gebruik je will / shall. shall gebruik je alleen in vragen met l en we:

   

  we are going to surf tomorrow.

  i'm going to try zorbing next week.

  i hope we will see lots of wildlife next week.

  i think it won't be easy.

  shall i carry your bags?

 • je gebruikt will/shall of am/are/is + going to als je over de toekomst praat. am/are/is + going to gebruik je als iemand van plan is iets te gaan doen. voor dingen die niet gepland zijn, gebruik je will/shall

  shall gebruik je allen in vragen me I en we. 

 • hulpwerkwoorden zijn werkwoorden die je naast een ander werkwoord kunt gebruiken. hieronder vind je de belangrijkste:

   

  can you believe it?

  could you confirm that you received this?

  he isn't able to walk: he's in a wheelchair.

  you may try all the activities on the list.

  i should be more careful.

  we must have your confirmation first.

  that was the final bus. i have to walk home!

 • hulpwerkwoorden zijn werkwoorden die naast een ander werkwoord kunt gebruiken. hieronder vind je de belangrijkste

  can betekend 'kunnen' of 'mogen'. could betekend 'zou kunnen' , 'zou mogen' of 'kon'. be able to betekent 'kunnen' (in staat zijn). may betenkent 'mogen' of 'zou kunnen' (mogelijk zijn)

 • must en have to betekenen 'moeten'. je gebruikt must als iets belangrijk is of als het bijna niet anders kan. je gebruikt have to als iets is afgesproken of als het nodig of verplicht is. should betekent 'zou moeten'. je gebruikt should als het om een advies gaat.

 • local time

  plaatselijke tijd

 • schrijf je een persoonlijke brief, kaart of e-mail aan een vriend(in), familielid of kennis? begin dan je brief of e-mail met Dear + (bijna altijd) de voornam van die persoon: Dear mum and dad,

  een persoonlijke brief, kaart of e-mail sluit je meestal als volgt af: Best wishes, kind regards,

  als je iemand heel goed kent, sluit je af met: love,

  onder de afsluiting schrijf je je voornaam.

  let goed op het gebruik van leestekens bij aanhef en afsluiting. je eindigt altijd met een komma!

 • apparently

  blijkbaar

 • customs

  douane

 • once

  als

 • what a pain

  dat is vervelend

 • not either

  ook niet

 • across

  over

 • north

  noord

 • gap year

  tussenjaar

 • university

  universiteit

 • though

  echter

 • desk

  balie

 • loads of

  heel veel

 • restrictions

  beperkingen

 • security checks

  veiligheidscontroles

 • attention

  aandacht

 • daytime

  overdag

 • lake shore

  oever van het meer

 • voldoende, genoeg

  plenty

 • vliegtuig

  plane

 • vertrekken

  depart

 • vlucht

  flight

 • landen

  land

 • uitkijken naar

  look forward to

 • inchecken, melden

  check in

 • rij

  queue

 • tas

  bag

 • vloeistoffen

  liquids

 • aparte

  separate

 • schoenen

  shoes

 • beschrijven

  describe

 • uitzicht

  view

 • dichtbij

  close

 • kracht

  power

 • te voet

  on foot

 • absoluut

  definitely

 • break

  korte vakantie

 • explore

  verkennen

 • tropical

  tropisch

 • experience

  ervaring

 • accommodation

  onderdak, verblijf

 • at its best

  op zijn best

 • put up

  opzetten

 • canoe

  kano

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.