Summary An Introduction to Brain and Behavior

-
ISBN-10 1319243568 ISBN-13 9781319243562
474 Flashcards & Notes
7 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "An Introduction to Brain and Behavior". The author(s) of the book is/are Bryan Kolb Ian Whishaw G Campbell Teskey. The ISBN of the book is 9781319243562 or 1319243568. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - An Introduction to Brain and Behavior

 • 2 week 3

 • Welke twee manieren kan neurale informatie stromen?
  Afferente (inkomende) informatie is zintuigelijk en gaat in het CZS. De efferente (uitgaande) informatie verlaat het CZS.
 • Hersenvliezen beschermen de hersenen. Deze beschermende laag bestaat uit drie lagen:
  - Buitenste laag: dura mater
  - arachnoïdea laag 
  - pia mater (binnenste laag)
 • Wat doet de cerebrale cortex?
  Bedekt de buitenkant van de voorhersenen
 • Uit welke vier kwabben bestaat de cortex
  - temporale kwab (gehoor, taal en muzikale vaardigheden)
  - frontale kwab (executieve functies hersenen) 
  - pariëtale kwab (stuurt bewegingen naar doel)
  - occipitaal kwab (visuele verwerking)
 • Wat is corpus callosum?
  Verbindt de twee hemisferen met elkaar (communicatie)
 • Wat is het verschil tussen gyri en sulci?
  Gyri zijn de hobbels in de hersenen, sulci de lijntjes (scheuren) tussen in de gryi
 • Waar draagt de hersenstam verantwoordelijkheid voor?
  Meest onbewuste gedrag
 • Wat is het verschil tussen de witte en de grijze stof in de hersenen?
  - grijze stof: bestaande uit cellichamen en bloedvaten
  - witte stof: bestaat uit zenuwvezels en vormt verbindingen tussen de hersencellen
 • Waarom worden verschillende hersenfuncties verstoord als gevolg van een beroerte?
  De drie hersenslagaders voederen verschillende delen van de hersenen. De hersenen hebben gekruiste verbindingen, dus schade aan de rechterkant van de hersenen zal resulteren in schade aan de linkerkant van het lichaam
 • Hoe wordt de centrale zenuwstelsel ontwikkelt?
  Wanneer het zenuwstelsel zich ontwikkelt, begint het als een groep cellen en verandert het al snel in een holle buis. Hierna ontwikkelt het zich in drie regio's:
  - de voorhersenen (prosencephalon)
  - de middenhersenen (mesencephalon)
  - de achterhersenen (rhombencephalon)
 • Tot welke structuur ontwikkelen deze drie regio's zich?
  - prosencephalon: voorhersenen en een deel van de hersenstam (thalamus, hypothalamus, hypofyse, pijnappelklier en derde ventrikel)
  - Mesencephalon: deel van hersenstam (tectum, tegmentum en cerebraal aquaduct)
  - Rhombencephalon: deel van hersenstam (cerebellum, pons, 4de ventrikel, medulla oblongata)
 • Wat doet het ruggenmerg?
  Een uitvoerende controle over de meeste lichaamsbewegingen. Het werkt vooral door instructies van de hersenen, maar het kan ook zelfstandig werken!
 • Wat doet de hersenstam?
  De hersenstam begint waar het ruggenmerg de schedel binnenkomt. Het heeft controle over bijna alle lichaamsbewegingen. Dit is mogelijk omdat het lichaam zenuwen naar de hersenstam stuurt, terwijl de hersenstam zelf zenuwen naar ruggenmerg stuurt. Onbewust gedrag ook belangrijk!
 • Wat is het verschil tussen neocortex en allocortex?
  - Neocortex is zeslaags. De primaire functie is het construeren van een perceptuele wereld en reageren op die wereld. 
   - Allocortex is drie of vierlaagse cortex. Deze ligt naast de neocortex. Speelt rol bij het beheersen van motiverende en emotionele toestanden en bij bepaalde vormen van geheugen.
 • Uit welke structuren bestaat de allocortex (structuren van hersenen)?
  - Hippocampus (korte termijngeheugen omzetten naar lange termijngeheugen)
  - Amygdala (angst en vrees)
  - cingulate cortex (emotievorming en verwerking leren, geheugen en het koppelen van gedragsresultaten aan motivatie)
 • Wat is er anders aan het olfactory system vergeleken met andere zintuigelijke systemen?
  Ipv de sensorische input rechtstreeks naar de middenhersenen en de thalamus te sturen, stuurt het reukorgaan de sensorische input meer direct.
 • Wat is de weg van de olfactory system?
  Olfactorisch systeem > pyriform cortex > amygdala en dorsomediale thalamus > frontale cortex.
 • Welke verschillende kenmerken kennen de zes lagen van de neocortex?
  - verschillende lagen hebben verschillende soorten cellen
  - de cel dichtheid varieert van laag tot laag. Geen cellen in laag 1 (bovenste laag)
 • Bij een beschadiging aan de occipitaalkwab, wat gebeurd er?
  Deze mensen hebben een gebrek aan visuele informatie verwerking. Ze kunnen donker/ licht van elkaar onderscheiden, maar niet in staat om de vorm of kleur van object te identificeren
 • Bij een beschadiging van frontale kwab, wat gebeurd er?
  Mensen kunnen problemen hebben met het organiseren en evalueren van hun gedrag en planning
 • Uit welke drie hoofdstructuren bestaat de basale ganglia?
  De caudate kern, putamen en globus pallidus`
 • Samen met thalamus, substania nigra, subthalamus kern en de basale ganglia is er een systeem ontwikkelt die wat controleert?
  Vrijwillige bewegingen te controleren
 • Wat is een ander woord voor hersenzenuwen?
  Craniale zenuwen
 • Wat geeft de wet van Bell en Magendie aan?
  Het dorsale (achterste) deel van het ruggenmerg is sensorisch, terwijl het ventrale (voorste) deel motorisch is. .
 • Wat doet het entirische zenuwstelsel?
  De entirische zenuwstelsel controleert de darmmotiliteit, de uitscheiding en de bloedstroom om de absorptie van vloeistof en voedingsstoffen mogelijk te maken en de verwijdering van afvalstoffen te ondersteunen.
 • Hoe reist visuele informatie?
  Vanuit de ogen naar de thalamus naar de visuele gebieden in de occipitale kwab.
 • Vanaf occipitaal kwab kan er gekozen worden van een van de twee routes (visueel)
  - ventrale stroom: die leidt naar temporale kwab voor objectidentificatie 
  - dorsale stroom; die leidt naar de pariëtale kwab om bewegingen ten opzichte van objecten te sturen.
 • Wat gebeurd er bij beschadiging van ventrale stroom (visueel) / dorsale stroom?
  - Ventrale stroom; mensen kunnen objecten niet meer identificeren 
  - dorsale stroom; kunnen wel objecten identificeren, maar niet naar object bereiken.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat houdt diepe hersenstimulatie in?
Deze kunnen nieuwe neurale circuits generen
Welke basisprincipes met betrekking tot breinplasticiteit zijn er?
1. Gedragsverandering weerspiegelt hersenverandering
2. Alle zenuwstelsel zijn plastisch in dezelfde algemene manier
3. Plastische veranderingen zijn leeftijdsgebonden
4. Prenatale gebeurtenissen kunnen hersenplasticiteit gedurende leven beïnvloeden
5. Plastische veranderingen zijn afhankelijk van hersengebieden
6. Ervaringsafhankelijke veranderingen interacteren: metaplasticiteit is interactie tussen verschillende plastische veranderingen in hersenen
Door oestrogeen wordt het aantal stekels op piramidecellen verandert, wat verandert hierdoor nog meer?
De structuur van neuronen en astrocycten in de neocortex en hippocampus
Hoe kan een ervaring onze hersenen op twee manieren veranderen?
Door nieuwe circuits te creëren en bestaande circuits aan te passen
Wat is het verschil tussen langetermijnversterking en langetermijndepressie?
LTP: Langdurige toename van synaptische effectiviteit na hoogfrequentie stimulatie. Om EPSP te verhogen, moeten meer neurotransmitters van het presynaptische membraan worden afgescheiden. 
LTD: langdurige afname van synaptische effectiviteit na laagfrequente elektrische symptomen
Wat is het verschil tussen habituatie en sensatie?
Habituatie is een verzwakte reactie op een stimuli
Sensatie is een versterkte reactie
Waar zorgen veranderingen in de synapsen voor?
Het consolideren en opslaan van herinneringen
Hoe wordt het Korsakoff syndroom veroorzaakt?
Door beschadiging aan de diencephalon als gevolg van chronisch alcoholisme of ondervoeding (B vitamine te kort)
Wat houdt het Korsakoff syndroom in?
Een permanent verlies van het vermogen om nieuwe informatie te leren (anterograde amnesie) en oude informatie terug te halen (retrograde amnesie).
Welke drie klassen van ruimtelijk verwante cellen zijn gevonden in de hippocampus?
Place cells, head direction cells, grid cells