Summary An Introduction to Environmental Chemistry

-
272 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "An Introduction to Environmental Chemistry". The author(s) of the book is/are Julian E Andrews Peter Brimblecombe Tim D Jickells Peter S Liss Brian Reid. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - An Introduction to Environmental Chemistry

 • 1.1 What is environmental chemistry?

 • Wat is de Nederlandse vertaling van environmental Chemistry?
  Milieuchemie
 • Waar houdt milieuchemie zich mee bezig?
  Milieuchemie houdt zich bezig met grote milieuvraagstukken zoals het ozongat, het broeikaseffect en de vervuiling van het milieu.
 • Geef een korte omschrijving van milieuchemie (definitie)
  Milieuchemie is de studie van chemische omzettingen in het milieu
 • Om welke 2 dingen gaat het bij milieuchemie?
  1. de chemie van natuurlijke processen
  2. de chemie van processen die leiden tot gehalten van verontreinigende stoffen in het milieu en de menselijke invloed daarop
 • Geef de definitie van milieu
  Het gedeelte van onze fysieke omgeving (levende en niet levende natuur) waarin we leven en het bestaan mogelijk is en plaats vindt
 • Uit welke 3 bestanddelen bestaat de nabije aarde?
  Het aardoppervlak bestaat uit:
  • korst
  • oceanen
  • atmosfeer
 • Waaruit bestaan elementen?
  Elementen bestaan uit atomen
 • Definitie atoom
  het kleinste deel van een element dat deel kan nemen aan chemische reacties
 • Uit welke 3 componenten bestaat een atoom?
  een atoom bestaat uit:
  • protonen
  • neutronen
  • electronen
 • definitie protonen
  protonen zijn positief geladen deeltjes met een massa gelijk als die van een waterstofatoom
 • definitie neutronen
  neutronen zijn ongeladen deeltjes met een gelijke massa als protonen
 • Definitie elektronen
  elektronen zijn negatief geladen deeltjes met een gelijke waarde als de (positieve) lading van protonen. De massa is ongeveer 1/1836 deel van dat van een proton
 • Atomen zijn elektrisch neutraal omdat ze een gelijk aantal protonen (Z) en elektronen hebben.
  Z is het atoomnummer en het karakteriseert de chemische eigenschappen van het element.
 • De atoommassa van een atoom wordt gedefinieerd door het massagetal.
  Massagetal = aantal protonen (Z) + aantal neutronen (N)
 • Waar bevind zich de meeste massa van een atoom?
  De meeste massa van een atoom bevind zich in de kern.
 • waardoor worden de chemische eigenschappen van een element bepaald?
  de chemische eigenschappen van een element worden bepaald door het aantal protonen (Z)
 • hoe worden atomen van een element genoemd die een verschillende massa (N)(neutronen) hebben?
  isotopen
 • De massa van een element kan worden aangepast door het aantal neutronen (N) aan te passen. Dit heeft geen effect op de chemische eigenschappen van het element (die worden bepaald door het aantal protonen (Z))
 • hoe worden onstabiele isotopen genoemd?
  radioactieve isotopen
 • des te meer verschil tussen aantal protonen (Z) en aantal neutronen (N), des te onstabieler het isotoop. Door radioactief verval, valt het uiteen naar een meer stabiel isotoop. hierbij komt warmte vrij.
 • 1.2 In the beginning

 • Hoe zijn de elementen ontstaan?
  Elementen tot ijzer zijn ontstaan in het binnenste van sterren. Zwaardere elementen ontstaan in supernova's door invangen van neutronen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waartegen beschermd ozon (O3) de aarde?
Tegen ultraviolette straling.
Zuurstof in de stratosfeer ondergaat fotochemische reacties. Wat wordt hierbij gevormd?
Ozon (O3)
Geef de RVGL van fotosynthese
H2O(l) + CO2(g) CH2O(S) +O2(g)
Wat is fotosynthese?
Het fotochemisch splitsen van water
Geef de RVGL van de eerste autotrofe reactie gebaseerd op zwavel
CO2(g) + 2H2S(g)  CH2O(s) + 2S(s) + H2O(l) 
                                      
                                 organische stof
Waarop waren de eerste autotrofe (zelf-voedende) reactie gebaseerd?
Zwavel, afkomstig van vulkanische openingen
Waar en wanneer is het leven op aarde ontstaan?
in oceanen zo'n 4,2-3,8 miljard jaar geleden.
De meeste zonnestraling verdampt water. Wat gebeurd er met de overgebleven zonnestraling?
De overgebleven zonnestraling wordt door de korst geabsorbeerd met een mindere efficiëntie bij een toenemende breedtegraad.
Wat is latente warmte?
de energie benodigd voor de overgang van vloeibaar water naar waterdamp die vastgehouden wordt in de waterdamp.
Hoe word het transport van waterdamp in de atmosfeer aangedreven?
door zonnestraling.