Summary Anamnese en Diagnostiek

-
1057 Flashcards & Notes
29 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Anamnese en Diagnostiek

 • 1 Anamnese en diagnostiek

 • Wat is gezondheid volgens WHO?
  gezondheid is een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet louter het ontbreken van ziekte of gebrek
 • Wat is definitie van gezondheid van Machteld Huber?
  Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven
 • wat kan gezondheid nog meer zijn?
  gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, In het licht van de fysieke,emotionele en sociale uitdaging van het leven.
 • 1.2 Anamnese en diagnostiek

 • Medische onderzoeken kunnen gedaan worden in 6 categorieën. Welke?
  analyse van lichaamsvloeistoffen

  beeldvormend onderzoek

  endoscopie

  meting van lichaamsfuncties

  biopsie

  analyse van genetisch materiaal
 • 1.2.0 Definities

 • Definitie World Health Organisation 1948:

  Gezondheid is een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet louter het ontbreken van ziekte of gebrek.

  Moderne definitie:
  Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren
  in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen.
 • 1.2.0.1 Anamnese

 • Wanneer spreek je van een syndroom?
  wanneer een aantal symptomen vaak of steeds gelijktijdig optreedt en de samenhang niet altijd duidelijk hoeft te zijn
 • Wat verstaan we onder een anamnese?
  Een professioneel gesprek, patiënt verteld wat zijn klachten en symptomen zijn dmv vraagstelling
 • Wat is de anamnese?
  een professioneel gesprek waarbij vragen worden gesteld en de patient vertelt wat zijn klachten en symptomen zijn
 • Wat is een anamnese?
  Tijdens een anamnese, een professioneel gesprek, worden vragen gesteld en vertelt de patient wat zijn klachten en symptomen zijn.
 • Wat is een syndroom?
  Wanneer een aantal symptomen vaak of steeds gelijktijdig optreedt, waarbij de samenhang niet altijd duidelijk hoeft te zijn.
 • 1.2.0.2 Observatie en inspectie

 • Observatie en inspectie, wat houdt dit in?
  Professioneel kijken; hoe gedraagt patiënt zich, de gezichtsuitdrukkingen, hoe staat, loopt, beweegt een patient zich, is er scheefstand, etc.
 • Hier kijkt men professioneel naar het lichaam, hoe gedraagt een patiënt zich, hoe staat, loopt en beweegt een patiënt etc.
 • Observatie en inspectie?
  Professionele kijk naar het lichaam, gedrag, gezichtsuitdrukking.
  hoe staat, loopt en beweegt iemand
 • 1.2.0.3 Palpatie en percussie

 • Wat is palperen?
  het lichaam aftasten en bevoelen
 • Palpatie:
  - Het lichaam kan afgetast en bevoeld worden.

  Percussie:
  De romp (thorax en buik) kan door kloppen onderzocht worden, uit de toonhoogte van de klopgeluiden kan informatie verkregen worden over de aard en toestand van onderliggend weefsel. bv. hoe groot is het hart, veel of weinig lucht in de darmen.
 • Palpatie en percussie?
  • Palpatie: aftasten en bevoelen
  • Percussie: kloppen (thorax en buik)
 • Wat is percussie?
  Romp (thorax en buik) wordt door kloppen onderzocht
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Status epilepticus
Wanneer een epileptische aanval langer duurt dan 5 minuten.

Normaal gesproken houden epileptische aanvallen vanzelf op na seconden tot enkele minuten. Als dit niet het geval is spreken we van een aanvalsontregeling.  

Kan bij alle vormen van epilepsie optreden.
Om een status te beëindigen is medisch ingrijpen vaak noodzakelijk.
Multiple sclerose
Multiple - verscheidene - plaatsen waar verharding - sclerose - optreedt.
Een aandoening waarbij de oog-, hersen- en ruggenmergzenuw myeline verliezen.
Myeline = isolatie van zenuwvezels, bij beschadiging geen optimale impulsgeleiding.
Demyelinisatie = verlies van myeline

Vrouwen 20-40 jaar
Auto-immuun

Symptomen sensibiliteit:
 • gevoelloosheid
 • paresthesieën - tintelingen in ledematen door druk op zenuwen
 • vertigo - duizeligheid
 • impotentie
 • visusstoornissen
 • verschijnsel van Lhermitte
Symptomen psycho-emotioneel:
 • stemmingswisselingen
 • ongepaste opgetogenheid
 • wispelturigheid
 • onvermogen om emoties te beheersen
 • geestelijke achteruitgang
Symptomen motoriek:
 • zwakheid, onhandigheid
 • problemen met lopen of evenwicht
 • ataxie
 • tremor
 • ongecoördineerde oogbewegingen
 • problemen met blaas- en darm controle
 • stijfheid, onzekere gang
 • abnormale vermoeidheid

Verschijnsel van Lhermitte:
Een elektrische gewaarwording die vanuit de nek langs de wervelkolom en de ledematen gevoeld wordt tot in de handen en voeten. ( voorover buiging van het hoofd)

Ataxie:
Onregelmatige en onhandige beweging van de ledematen en de romp, te wijten aan een stoornis van de fijne coördinatie van spierbewegingen.
Het cerebellum - kleine hersenen - is het centrum van de fijne coördinatie, waarvandaan door het ruggenmerg en het perifeer zenuwstelsel informatie naar de spieren gestuurd wordt.
Van centraal naar andere weefsels.
          
Epilepsie: grand mal
Een aandoening die wordt gekenmerkt door de aanleg voor herhaaldelijk optredende epileptische aanvallen.
Epileptische aanval is de reactie op een abnormale elektrische ontlading in de hersenen.

Kenmerken:
 • tijdelijk bewustzijnsverlies
 • spierspasmen en spiertrekkingen
 • wegdraaien hoofd naar één kant
 • tandenknarsen
 • incontinentie
Na de aanval:
 • hoofdpijn
 • tijdelijke verward
 • extreem moe
 
Behandeling:
 • medicatie - anti-epileptica
 • operatieve verwijdering van de zenuwvezels die beide hersenhelften met elkaar verbinden    
Ziekte van Parkinson
Een langzame voortschrijdende, degeneratieve aandoening van het zenuwstelsel.
1 op 250 ouder dan 40
1 op 100 ouder dan 65

Kenmerken:
 • tremor - beven - aanwezig in rust
 • moeizame start van bewegingen
 • spierstijfheid
 • bewegingsarmoede

Oorzaken:  
Dopamine   - belangrijkste neurotransmitter van basale ganglia

Basale ganglia - verwerken signalen uit hersenschors
                             - zenden boodschappers naar thalamus
Thalamus - stuurt verwerkte informatie terug naar hersenschors

Bij de ziekte van Parkinson 
 • degenereren de zenuwcellen in de hersenstam
 • minder dopamine geproduceerd
 • minder verbindingen met andere zenuwen en spieren

Andere oorzaken:
 • genetische aanleg
 • complicatie virale infectie (hersenontsteking)
 • andere degeneratieve aandoeningen
TIA
Transient Ischemic Attack
Een verstoring van de hersenfunctie agv een tijdelijk tekort in de bloedtoevoer naar de hersenen.
Door:
* Atheromen
 • kleine stukjes vetachtig materiaal en kalk die zich tegen de wand vd slagader afzetten, kunnen losraken  
 • ze worden meegevoerd met de bloedstroom
 • lopen opnieuw vast in kleine bloedvaten naar de hersenen
 • er ontstaat een tijdelijke afsluiting van de bloedtoevoer
 • TIA
* Samengeklonterde bloedplaatjes of bloedstolsels = TIA

TIA'S KUNNEN EEN WAARSCHUWINGSSIGNAAL ZIJN VOOR EEN DREIGEND HERSENINFARCT.

TIA's zijn tijdelijk en omkeerbaar - wel vaak opnieuw - symptomen lijken op CVA - beroerte

In 30% vd gevallen wordt TIA gevolgd door CVA - de helft binnen 1 jaar - bij CVA sterft hersenweefsel af

Verhoogd risico:
 • hoge bloeddruk
 • atherosclerose
 • hartziekte - hartklep afwijkingen, hartritmestoornissen  
 • diabetes
 • overmaat rode bloedcellen
Vaker op middelbare leeftijd
Risico neemt met de jaren toe

Tia begint plotseling en duurt 2 tot 30 minuten

Symptomen algemeen:
 • gevoelsverlies of gevoelsstoornissen in arm of been in één lichaamshelft
 • spierzwakte of verlamming van arm of been in één lichaamshelft
 • gedeeltelijke blindheid of doofheid
 • dubbelzien
 • duizeligheid
 • onduidelijke spraak
 • afasie - moeite hebben het juiste woord te bedenken of uit te spreken
 • onvermogen om lichaamsdelen te herkennnen
 • ongewone bewegingen
 • incontinentie
 • evenwichtsverlies, vallen
 • flauwvallen
Symptomen slagaders die van halsslagader aftakken:
 • blindheid aan één oog
 • gevoelsstoornissen
 • spierzwakte
Symptomen slagaders die van wervelslagader aftakken:
 • duizeligheid
 • dubbelzien
 • algehele spierzwakte

Behandeling:
* Voorkomen van CVA door risicofactoren te behandelen zoals:
 • hoge bloeddruk
 • hoge cholesterolspiegel
 • roken 
 • diabetes
* Geneesmiddelen
 • aspirine - om het samenklonteren van bloedplaatjes tegen te gaan
Polyneuropathie
Meerdere zenuwen zijn aangetast
Spieren en gevoel functioneren niet meer naar behoren
Meerdere plaatsen in het lichaam

Klachten SENSORISCH systeem:
 • doof gevoel
 • prikkelingen
 • tintelingen
 • veranderd gevoel
 • pijn
 • evenwichtsstoornissen
Klachten MOTORISCH systeem:
 • kramp
 • dunner worden van spieren
 • zwakte

Oorzaken:
 • metabolisme/ stofwisseling - suikerziekte, ziekten vd schildklier, ziekten van de nieren
 • deficiënties - vitamine B12
 • intoxicaties - overmatig alcohol, medicijnen
 • infectie - AIDS, lepra, ziekte van lyme
 • auto-immuunziekten
 • onbekend

Behandeling:
 • moeilijk te behandelen
 • ondersteuning en verlichting van de klachten

      
Mononeuropathie
één zenuw is aangetast
klachten ontstaan vaak langzaam
 • doof gevoel
 • tintelingen
 • pijn
 • zwakte vd spieren - klapvoet - carpale tunnelsyndroom 
Neuralgie?
Zenuwpijn door beschadigde of geïrriteerde zenuw
 • heftige pijnscheuten
 • gedeelte gezicht, arm of been
 • gedeelte taille, gordelgebied  
Coma?
Toestand van bewusteloosheid, waaruit men niet gewekt kan worden
- hersenletsel - stoornissen in basisfuncties hersenen - ademhaling
Stupor?
Geestelijke hersentoestand waarbij sprake is van een sterke vermindering of totale opheffing van het bewustzijn en de cognitieve functies.
 • onbeweeglijk lichaam
 • reageert niet op buitenwereld
 • kan bij pijn prikkel kort ontwaken

- na zeer hevige emoties
- schizofrenie
- ernstige depressie
- agv trauma