Summary Anamnese en Diagnostiek

-
1057 Flashcards & Notes
29 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Anamnese en Diagnostiek

 • 1 Anamnese en diagnostiek

 • Wat is gezondheid volgens WHO?
  gezondheid is een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet louter het ontbreken van ziekte of gebrek
 • Wat is definitie van gezondheid van Machteld Huber?
  Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven
 • wat kan gezondheid nog meer zijn?
  gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, In het licht van de fysieke,emotionele en sociale uitdaging van het leven.
 • 1.2 Anamnese en diagnostiek

 • Medische onderzoeken kunnen gedaan worden in 6 categorieën. Welke?
  analyse van lichaamsvloeistoffen

  beeldvormend onderzoek

  endoscopie

  meting van lichaamsfuncties

  biopsie

  analyse van genetisch materiaal
 • 1.2.0 Definities

 • Definitie World Health Organisation 1948:

  Gezondheid is een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet louter het ontbreken van ziekte of gebrek.

  Moderne definitie:
  Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren
  in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen.
 • 1.2.0.1 Anamnese

 • Wanneer spreek je van een syndroom?
  wanneer een aantal symptomen vaak of steeds gelijktijdig optreedt en de samenhang niet altijd duidelijk hoeft te zijn
 • Wat verstaan we onder een anamnese?
  Een professioneel gesprek, patiënt verteld wat zijn klachten en symptomen zijn dmv vraagstelling
 • Wat is de anamnese?
  een professioneel gesprek waarbij vragen worden gesteld en de patient vertelt wat zijn klachten en symptomen zijn
 • Wat is een anamnese?
  Tijdens een anamnese, een professioneel gesprek, worden vragen gesteld en vertelt de patient wat zijn klachten en symptomen zijn.
 • Wat is een syndroom?
  Wanneer een aantal symptomen vaak of steeds gelijktijdig optreedt, waarbij de samenhang niet altijd duidelijk hoeft te zijn.
 • 1.2.0.2 Observatie en inspectie

 • Observatie en inspectie, wat houdt dit in?
  Professioneel kijken; hoe gedraagt patiënt zich, de gezichtsuitdrukkingen, hoe staat, loopt, beweegt een patient zich, is er scheefstand, etc.
 • Hier kijkt men professioneel naar het lichaam, hoe gedraagt een patiënt zich, hoe staat, loopt en beweegt een patiënt etc.
 • Observatie en inspectie?
  Professionele kijk naar het lichaam, gedrag, gezichtsuitdrukking.
  hoe staat, loopt en beweegt iemand
 • 1.2.0.3 Palpatie en percussie

 • Wat is palperen?
  het lichaam aftasten en bevoelen
 • Palpatie:
  - Het lichaam kan afgetast en bevoeld worden.

  Percussie:
  De romp (thorax en buik) kan door kloppen onderzocht worden, uit de toonhoogte van de klopgeluiden kan informatie verkregen worden over de aard en toestand van onderliggend weefsel. bv. hoe groot is het hart, veel of weinig lucht in de darmen.
 • Palpatie en percussie?
  • Palpatie: aftasten en bevoelen
  • Percussie: kloppen (thorax en buik)
 • Wat is percussie?
  Romp (thorax en buik) wordt door kloppen onderzocht
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.