Summary anatomie

-
ISBN-13 9789043034937
443 Flashcards & Notes
21 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "anatomie". The author(s) of the book is/are pearson benelux. The ISBN of the book is 9789043034937. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - anatomie

 • 4.1 Inleiding

 • Hoe heet het wanneer abnormale cellen kunnen ingroeien in gezond weefsel?
  Dat het infiltreren.
 • Wat betekent metastaseren?
  Metastaseren betekent uitzaaien.
 • 4.2 Epidemiologie

 • Waarom is de verwachting dat de incidentie zal toenomen tot 24 miljoen in 2035?
  Dit komt door de vergrijzing en betere diagnostiek.
 • 4.3 Tumorvorming

 • Wat is er aan de hand bij celdeling met kanker?
  Cellen gaan niet dood en er worden nieuwe cellen gevormd terwijl het lichaam deze niet nodig heeft.
 • Wat is het gevolg van ongecontroleerde celdeling?
  Het gevolg is een abnormale toename cellen wat kan leiden tot een tumor of neoplasma.
 • Wat zijn benigne tumoren?
  Goedaardig
 • Wat zijn maligne tumoren?
  Kwaadaardig
 • Bij welke 3 soorten kankers worden geen tumoren gevormd?
  1. Leukemie (bloedkanker) 
  2. Lymfomen (lymfklierkanker)
  3. Myelomen (kwaadaardige gezwellen van ruggenmerg of beenmerg) 
 • Wat zijn de kenmerken van een benigne tumor?
  1. Ze groeien langzaam
  2. Verspreiden zich niet
  3. Zal nooit ingroeien in het omringende weefsel
  4. Cellen zijn allemaal het zelfde en vertonen grote gelijkenis van cellen waaruit ze zijn ontstaan. 
  5. Ze zijn vaak omgeven door een kapsel. 
 • Wat zijn de kenmerken van een maligne tumor?
  1. Ze groeien snel
  2. Infiltreren in  de omringende weefsel en kunnen zich via bloed, lymfe of door directe verspreiding in een holte zich uitzaaien naar andere delen van het lichaam. 
  3. Hebben vaak een onregelmatig oppervlak
  4. Ze lijken nauwelijks op cellen waaruit ze zijn ontstaan. 
  5. Niet omgeven door een kapsel
 • 4.4 Naamgeving van tumoren

 • Hoe wordt een benigne tumor genoemd die boven de oppervlakte laag uitsteekt?
  Een poliep
 • De meeste benigne tumoren krijgen hun naam door achter het voorzetsel, dat is afgeleid van de cellen waaruit de tumor is ontstaan een uitgang te plaatsen. Welke is dat?
  De uitgang is -oom.
 • Welke uitgang krijgen maligne tumoren die uitgaan van het epitheel?
  Die krijgen de uitgang carcinoom.
 • Welke uitgang krijgen maligne tumoren die uitgaan van steunweefsel?
  Die krijgen de uitgang sarcoom.
 • Wat komt vaker voor? Carcinomen of sarcomen?
  Carcinomen komen vaker voor en groeien langzamer.
 • Hoe metastaseren carcinomen hoofdzakelijk?
  Via de lymfe
 • Hoe metastaseren sarcomen hoofdzakelijke?
  Via het bloed.
 • 4.5 Bekende risicofactoren voor kanker

 • Welke 5 risicofactoren vergroten de kans op kanker?
  1. Leeftijd
  2. roken
  3. infectie
  4. straling
  5. immunosuppressiva
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Behandeling van obstructie bovenste luchtwegen.
Bewusteloosheid - snijding postion, interen
neurologische uitval - ingedikt voedsel/drinken
OSAS - CPAP
Zwelling / oedeem keel - ademweg vrijhouden
corpus alienum - verwijderen
tumor - operatie of radiotherapie
trilmus - oorzaak behandelen, spier verslapping
Symptomen obstructie bovenste luchtwegen?
Bijgeluiden ademhaling; snurken, reutelen, gorgelen, gieren.
Inspiratorische stridor
Oorzaak van obstructie bovenste luchtwegen.
- bewusteloosheid

- Neurologische uitval
- OSAS
- zwelling/oedeem keel
- corpus alienum (vreemd voorwerp)
- tumor
-trismus (kaakklem)
Wat is de behandeling van pneumonie?
Viraal : symptomatisch 
bacterieel: antibiotica 
Wat zijn symptomen van pneumonie?
Koorts, koude rillingen, dyspneu (benauwdheid), gedaalde saturatie, POB (pijn op borst) en hoest met soms bloederig slijm.
Wat is de oorzaak van pneumonie?
Bacterieel; streptococcus pneumoniae
viraal: influenzavirus, adenovirus en rs-virus

bij mensen met verslechterd immuunsysteem 
schimmel: pneumocystis jiovecci
Term: pneunomie
Longontsteking, ontsteking van alveoli in één of beide longen, kan bacterieel of viraal.
Wat zijn de complicaties van influenza?
Longontsteking, verergering chronische cardiopulmonale klachten.
Hoe ziet de behandeling van influenza eruit?
Symptomatisch
Wat zijn symptomen van influenza?
Koorts, koude rillingen, hoesten, hoofdpijn, pijn op de borst en spierpijn.