Summary Anatomie & fysiologie

-
ISBN-10 9036803373 ISBN-13 9789036803373
1775 Flashcards & Notes
39 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Anatomie & fysiologie
 • J A M Baar C A Bastiaanssen A A F Jochems
 • 9789036803373 or 9036803373
 • 2013

Summary - Anatomie & fysiologie

 • 1 Lichaam en uiterlijk

 • Waaruit is het menselijk lichaam opgebouwd?
  Uit cellen
 • Wat wordt bedoeld met structuren?
  De opbouw van verschillende onderdelen in het menselijk lichaam.
 • Wat wordt bedoeld met functies?
  Hoe de verschillende onderdelen v/h lichaam werken en samenwerken.
 • Wat wordt verstaan onder anatomie (ontleedkunde)?
  De wetenschap van de bouw en opbouw van het menselijk lichaam.
 • Wat wordt verstaan onder fysiologie (leer der verrichtingen)?
  De wetenschap van de functies en onderdelen van het lichaam.
 • Hoe noemen we de opbouw van de verschillende onderdelen in het menselijk lichaam?
  Structuren
 • Als we het hebben over het werken en samenwerken van de verschillende onderdelen van ons lichaam, waar hebben we het dan over?
  Functies
 • Wat verstaat men onder anatomie of ontleedkunde?
  De wetenschap van de bouw en opbouw van het menselijk lichaam
 • Wat verstaan we onder fysiologie of leer der verrichtingen?
  De wetenschap van de functies en onderdelen van het lichaam.
 • 1.1 Opbouw en eenheid van het menselijk lichaam

 • Waaruit bestaat het menselijk lichaam, net als alle andere organismen?
  Uit cellen, de kleinst zelfstandig levende eenheid.
 • Waaruit is het menselijk lichaam opgebouwd?
  Uit cellen
 • Het menselijk lichaam is opgebouwd uit cellen, wat is een cel?
  Cellen zijn de fundamentele bouwstenen v/h lichaam, een cel is de kleinst levende zelfstandige eenheid.
 • Hoeveel cellen heeft het menselijk lichaam?
  10.000 keer de wereldbevoling (6 miljard)
 • wat betekent een cel
  kleinste levende zelfstandige eenheid
 • Waaruit bestaat het menselijk lichaam, zoals alle andere organismen?
  Uit cellen, de kleinst, zelfstandige en levende eenheid.
 • Hoe noemen we een groep cellen met dezelfde vorm en functie
  Een weefsel
 • Hoe noemt men een groep cellen met dezelfde vorm en functie
  Een weefsel
 • Vertel iets over de functie van cellen.
  Cellen hebben niet allemaal dezelfde functie. Cellen zijn gespecialiseerd en hebben een daartoe behorende vorm. (spiercel - beweging / zenuwcel - doorgeven van berichten).
 • Hoe noemt met een groep cellen met dezelfde vorm en functie?
  Weefsel
 • wat betekent weefsel?
  een groep cellen met dezelfde vorm en functie
 • Hoe noemen we een groep samenwerkende maar verschillende weefsels?
  Een orgaan
 • Noem als voorbeeld 3 soorten weefsel?
  Spierweefsel, zenuwweefsel en beenweefsel
 • Wat is weefsel?
  Een groep cellen met dezelfde vorm en functie (spierweefsel, zenuwweefsel en beenweefsel).
 • wat betekent orgaan
  een groep verschillende maar samenwerkende weefsels
 • Hoe noemen we een groep samenwerkende organen belast met een functie?
  Een orgaanstelsel
 • Hoe noemt men een groep samenwerkende organen  die belast zijn met een functie?
  Het orgaanstelsel
 • Hoe heet het geheel van een aantal samenwerkende orgaanstelsels
   Een organisme.
 • Hoe noemt men een groep verschillende maar met elkaar samenwerkende weefsels?
  Een orgaan
 • Wat is een orgaan?
  Een groep verschillende, maar samenwerkende weefsels. Elk orgaan heeft 1 of meer functies (hart - bloedcirculatie).
 • wat betekent orgaanstelsel
  een groep verschillende organen die belast is voor het uitvoeren van een bepaalde functie
 • Hoe heet het geheel van een aantal samenwerkende orgaanstelsels
   Een organisme.
 • Hoe heeft het geheel van een aantal samenwerkende orgaanstelsels
   Een organisme.
 • Wat is een orgaanstelsel?
  Een groep samenwerkende organen die belast is met het uitvoeren van een bepaalde functie (bijv. spijsverteringsstelsel).
 • Hoe noemt men een groep samenwerkende maar verschillende weefsels?
  Een orgaan
 • Wat is een organisme?
  Het geheel van verschillende samenwerkende orgaanstelsels waaruit het menselijk lichaam bestaat.
 • Hoe noemen we een groep cellen met dezelfde vorm en functie?
  Een weefsel
 • Hoe heet het geheel van samenwerkende orgaanstelsels?
   Een organisme.
 • Noem 3 soorten weefsel.
  Spierweefsel, zenuwweefsel en beenweefsel
 • Hebben cellen allemaal dezelfde functie?
  Nee, meestal zijn cellen gespecialiseerd en hebben daartoe een bepaalde vorm. Vorm en functie zijn dus gekoppeld
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Anatomie & fysiologie
 • J A M Baar
 • or
 • 2nd

Summary - Anatomie & fysiologie

 • 3 Circulatie

 • Wat verstaan we onder circulatie?
  Het geheel van circulerende vloeistoffen in ons lichaam, het orgaan dat de circulatie mogelijk maakt en het systeem dat de circulerende stoffen bevat
 • Welke drie lichaamsstoffen hebben we in ons lichaam?

  Bloed, weefselvocht en lymfe
 • Waar bevindt het bloed zich?

  In de bloedvaten
 • Waar bevindt het weefselvocht zich?

  De vloeistof rondom de lichaamscellen (bevindt zich dus NIET in een buizensysteem)
 • Waar bevindt de lymfe zich?

  Is weefselvocht dat zich in de lymfevaten bevindt
 • Wat is transportfunctie?

  Vervoer van stoffen en warmte door het lichaam
 • Welke verschillende stoffen worden er in het bloed vervoert doordat het hart het pompt?

  Zuurstof, voedingsstoffen, afvalstoffen, hormonen, afweerstoffen en geneesmiddelen en warmte
 • Wat wordt bedoeld met het inwendige milieu?

  Het weefselvocht en het bloed
 • Welke mogelijkheid hebben de cellen dan?

  Alle cellen van ons lichaam kunnen op ieder moment over voldoende zuurstof en voedingsstoffen beschikken en worden afvalstoffen tijdig weggewerkt
 • Wat is nog meer een functie van de circulatie?

  Beschermen tegen ziekteverwekkers en andere lichaamsvreemde stoffen
 • Wat zit er in ons bloed wat ons beschermt tegen ziekteverwekkers?

  Witte bloedcellen en afweerstoffen (antistoffen of antilichamen genoemd)
 • Waar beschermt ons bloed ons nog meer tegen?

  Tegen bloedverlies doordat het bloed kan stollen
 • Welke structuren onderscheiden we bij de circulatie?

  Het hart

  De bloedvaten: slagaders, haarvaten en aders

  Het bloed

  Het weefelvocht

  Het lymfatisch systeem

 • Hoe groot is het hart en waar ligt het?
  Ongeveer de grootte van een vuist en ligt in de borstholte
 • Hoe is het hart in twee helften verdeeld?

  Door een verticaal tussenschot
 • Waar bestaat iedere harthelft uit?

  Bovenste deel is boezem (atrium) en onderste deel kamer (ventrikel)
 • Wat bevindt zich zowel rechts als links tussen de boezems en de kamers?

  De hartkleppen
 • Wat is de taak van de hartkleppen?

  Terugstromen van het bloed te voorkomen
 • Wat doen de boezems?
  Boezems zijn de plaatsen waar de aders (venen) in het hart uitmonden
 • Wat doen de aders bij de boezems?

  Brengen het bloed terug naar het hart
 • Waar monden de bovenste en de onderste holle ader uit?

  In de rechterboezem
 • Wat monden er in de linkerboezem uit?

  De vierlongaders, van iedere long twee
 • Wat doen de slagaders (arteriën)?

  Dat zijn de bloedvaten die het bloed van het hart afvoeren
 • Door welke ader wordt het bloed van het hart afgevoerd vanuit de rechterkamer?

  Door de longslagader
 • Wat doet deze longslagader?

  Dit bloedvat brengt het zuurstofarme bloed naar de longen
 • Wat gebeurt er vanuit de linkerkamer?

  Gaat het bloed naar de aorta of grote lichaamsslagader
 • Hoe wordt het bloed de aorta ingeperst?

  Door de pompende werking van het hart
 • Hoe komt het dat de aorta kan worden uitgerekt?

  De wand van aorta is elastisch en kan daardoor worden uitgerekt. Daardoor wordt het bloed verder gestuwd en ontstaan golfachtige bewegingen
 • Hoe worden de golfachtige bewegingen ook wel genoemd?

  Polsgolf
 • Hoe is de hartwand van binnen naar buiten opgebouwd?

  Endocard

  Myocard

  Epicard

  Pericard

 • Hoe ziet het endocard eruit?

  Laag dekweefsel met daaronder een laagje bindweefsel
 • Het endocard doet dienst als .....?

  Een gladde binnenbekleding van de hartwand
 • Hoe zijn de hartkleppen te beschouwen?

  Als plooien van het endocard
 • Hoe ziet het myocard eruit?

  Veruit de dikste laag van de hartwand en bestaat uit dwarsgestreept (maar ONWILLEKEURIG!!!) spierweefsel
 • Waarom is het myocard van de linkerkamer het dikst?

  Met het oog op de kracht die ontwikkeld moet worden om het bloed van hieruit naar de aorta, dus het gehele lichaam in te persen
 • Hoe ziet het epicard eruit?

  Dun elastisch laagje dat met het hart is vergroeid. Het vormt het binnenste blad van het dubbelwandige hartzakje
 • Hoe ziet het pericard eruit?

  Buitenste blad van het hartzakje
 • Waar bevindt zich de pericardholte?

  Tussen de beide bladen van het hartzakje bevindt zich een smalle ruimte en dit is de pericardholte
 • Waar is de pericardholte mee gevuld?

  Met vocht
 • Wat is de functie van dat vocht?

  Doet dienst als glijspleet waardoor het hart vrijwel zonder wrijving kan bewegen
 • Waar is dit tweebladig systeem ook wel mee te vergelijken?

  Met de beide pleurabladen rondom iedere long
 • Welke termen worden dikwijls als synoniem gebruikt?

  Pericard en hartzakje
 • Wat is de functie van de kleppen in en dicht bij het hart?

  Voorkomen dat het bloed terugstroomt
 • Waar wordt er dan voor gezorgd?

  Eenrichtingsverkeer
 • Welke twee soorten kleppen onderscheiden we?

  Kleppen tussen de boezem (atrium) en kamer (ventrikel) de AV-kleppen

  De slagaderlijke (arteriële) kleppen

 • Wat is AV

  Atrioventriculaire
 • Wat is de AV-klep tussen de linkerboezem en linkerkamer?

  Tweeslippige klep of mitralisklep
 • Wat betekent mitralis?

  Mijtervormig
 • Wat is de AV-klep tussen de rechterboezem en rechterkamer?

  Drieslippige klep
 • Wat zijn de AV-kleppen ook wel?

  Plooien van het endocard
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is Creatine?
Afvalproduct van spierstofwisseling
Waaruit bestaat het menselijk lichaam, zoals alle andere organismen?
Uit cellen, de kleinst, zelfstandige en levende eenheid.
Hoe lang blijft een niet bevruchte eicel in stand en onder invloed van welk hormoon?
elke uren onder invloed van het LH hormoon
Wat kunnen 5 oorzaken zijn van onvruchtbaarheid?
* de vrouw heeft hormonale problemen
* eicellen kunnen niet goed innestelen
* eicellen zijn niet vruchtbaar
* eileiders van de vrouw zijn verstopt
* zaadcellen zijn niet vruchtbaar
Hoe gaat de ontwikkeling van embryo naar foetus, vanaf 3 weken tot 10 weken na de bevruchting?
* 3 weken na de bevruchting: begin van de bloedsomloop
* 5 weken na de bevruchting: hartactie
* 6 weken na de bevruchting: aanleg geslachtsorganen
* 10 weken na de bevruchting: alle organen zijn aanwezig (embryo is als mens herkenbaar) en wordt nu foetus genoemd, die alleen nog maar hoeft te groeien
Wat is een andere IUD (intra-uteriene device) dan het spiraaltje?
De vaginale ring, die een oestrogene en progestagene stof bevat. (EE)
(deze ring blijft 3 weken zitten. Na een stopweek moet er weer een nieuwe ingebracht worden)
Wat is het begin van de menstruatie, ongeveer 14 dagen na de eisprong, als er geen bevruchting heeft plaatsgevonden (1x per 4 weken)?
Als de progesteronproductie stopt, doordat het gele lichaam ten gronde gaat.
Hoe ontstaat een erectie, wat een verstijving en opgerichte stand van de penis is, door seksuele prikkels?
* bloedaanvoer in de zwellichamen wordt versterkt
* afvoerende bloedvaten worden dichtgedrukt
Dit gebeurt tegelijkertijd.
Waar liggen de cellen van Leydig, die testosteron (mannelijk geslachtshormoon) produceren?
Tussen de zaadkanaaltjes in de zaadballen.
Waardoor gaat het kind voor het eerst zelf ademen, waardoor het ademhalingscentrum in het verlengde merg wordt geprikkeld om te gaan ademen?
Door de ophoping van koolstofdioxide