Summary Anatomie & Pathologie

-
ISBN-13 9789082161038
853 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Anatomie & Pathologie". The author(s) of the book is/are H A Rothman Harmsen. The ISBN of the book is 9789082161038. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Anatomie & Pathologie

 • 1.1 Anatomische houding

 • Hoe ziet voor de mens de standaard anatomische houding eruit?
  1. Rechtopstaande positie
  2. Voeten bij elkaar
  3. Armen langs de zijde hangend
  4. Handpalmen voorwaarts gericht
 • 1.2 Anatomische vlakken

 • In de anatomie wordt gebruik gemaakt van aanzichten en doorsnedes. Hierbij worden 3 soorten vlakken gebruikt. Deze gangbare vlakken zijn...
  1. Saggitaal vlak (verdeelt het lichaam in linker- en rechterdeel)
  2. Frontaal vlak (verdeelt het lichaam middendoor
      (voorste/ventraal deel (=buikzijde) en een achterste/dorsale deel
      (=rugzijde)
  3. Transversaal vlak/horizontaal vlak (verdeelt het lichaam in een
      bovenste en onderste deel
 • 1.3 Plaatsbepalende begrippen

 • Welke benaming geven we aan een ledemaat/uitsteeksel of zenuw wanneer het naar het centrum (romp) van het lichaam toegelegen is?
  Proximale ligging
 • Welke benaming geven we aan een ledemaat/uitsteeksel of zenuw wanneer het meer naar het uiteinde gelegen (van de romp af) is?
  Distale ligging
 • Welke benaming geven we aan een ledemaat/uitsteeksel of zenuw wanneer deze aan de buitenzijde gelegen is (van de middellijn van het lichaam af, naar de zijde toe)?
  Laterale ligging
 • Welke benaming geven we aan een ledemaat/uitsteeksel of zenuw wanneer deze aan de binnenzijde gelegen is (naar de middellijn van het lichaam toe, naar het midden toe)?
  Mediale ligging
 • Welke benaming geven we aan een ledemaat/uitsteeksel of zenuw wanneer deze aan de voorzijde of buikzijde gelegen is?
  Ventrale zijde
 • Welke benaming geven we aan bepaalde spieren die aan de voorzijde verlopen/gelegen zijn?
  Anterior (=synoniem van ventraal)
 • Welke benaming geven we aan een ledemaat/uitsteeksel of zenuw wanneer deze aan de achterzijde of rugzijde gelegen is?
  Dorsale zijde
 • Welke benaming geven we aan bepaalde spieren die aan de achterzijde verlopen/gelegen zijn?
  Posterior (=synoniem van Dorsaal)
 • Als we spreken over de voetzool (zoolwaarts) dan spreken we ook wel van...
  Plantair
 • Aan de voet onderscheiden we 2 zijden, welke zijn dit en hoe noemen we deze zijde m.b.v. plaatsbepalende begrippen?
  1. Dorsale zijde = de voetrug
  2. Plantaire zijde = de voetzool
 • 1.4 Begrippen waarmee bewegingen worden aangeduid

 • Wanneer spreken we van een gewricht?
  Daar waar twee of meer botten een verbinding vormen
 • Wat bepaald de bewegingsmogelijkheid van een gewricht?
  De bewegingsmogelijkheid van een gewricht wordt bepaald door de denkbeeldige assen en de vorm van een gewrichtsvlak, samen met de spieren
 • Welke 2 bewegingsbegrippen kennen we voor het heupgewricht?
  1. Anteflexie; naar voren bewegen/voorover buigen
  2. Retroflexie; retour buigen (terug omhoog komen)
 • Hoe noemen we de beweging waarbij de voet/been zijwaarts naar buiten bewogen wordt?
  Abduceren (= afvoeren/abductie)
 • Hoe noemen we de beweging waarbij de voet/been naar het standbeen wordt terugbewogen?
  Adduceren (= aanvoeren/adductie)
 • Hoe noemen we het buigen (een buigbeweging) van een gewricht?
  Flexie/flexeren (buigers = flexoren)
 • Hoe noemen we het strekken (een strekbeweging) van een gewricht?
  Extensie (strekkers = extensoren)
 • Hoe noemen we het heffen v/d buitenkant v/d voet?
  Pronatie (afvoeren = pronatoren)
 • Hoe noemen we het heffen v/d binnenkant v/d voet?
  Supinatie (aanvoeren = supinatoren)
 • Hoe noemen we het binnenwaarts bewegen v/d voet om een lengteas?
  Inversie
 • Hoe noemen we het buitenwaarts bewegen v/d voet om een lengteas?
  Eversie
 • Hoe noemen we het strekken van de voet/omhoog buigen (naar de rugzijde)?
  Dorsaalflexie
 • Hoe noemen we het buigen van de voet/ naar beneden buigen (naar de zoolzijde)?
  Plantairflexie
 • Hoe noemen we het naar buiten draaien v/d voet?
  Exorotatie
 • Hoe noemen we het naar binnen draaien v/d voet?
  Endorotatie
 • Hoe noemen we het maken van kringvormige bewegingen in een gewricht (bijv. ronddraaien van de arm) Let op: kan alleen bij een kogelgewricht!
  Circumductie
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe kan een aderontsteking genezen?
1. Rust nemen
2. Natte omslagen
3. Medicijnen (waaronder antistollingsmiddelen)
Hoe noemt men een ontstoken trombose?
Tromboflebitis
Wat voelt men bij een ontstoken ader?
Een warme en pijnlijke streng
Wanneer kan een plaatselijke aderontsteking ontstaan?
1. Als de vaatwand ziek is 
2. Als er zich een trombose vormt
Wat is een ander woord voor aderontsteking?
Flebitis
Waar moet een pedicure op letten bij mensen met trombose?
1. Bloedingsneiging is vergroot (doordat men wellicht bloed-
   verdunners slikt)
2. Bij verwonding stolt het bloed dús trager
3. Maak géén wondjes!
Welke bloedverdunners kan een arts voorschrijven voor trombose?
1. Sintrom
2. Marcoumar
Wanneer spreekt men van een longembolie?
Wanneer er een (bloed)propje via het hart in een zijtakje van de longslagader vast komt te zitten
Wat zijn de beginsymptomen van trombose?
1. Het been wordt dikker
2. Kleur van het been wordt blauwachtig wit
3. Het been wordt warmer
4. Patiënt heeft als klacht pijn in de kuit alsof er een knellende
    band om de kuit zit
Wat kan een "embolus" veroorzaken?
Een vaatafsluiting elders in het lichaam