Summary Anatomie en fysiologie

-
131 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Anatomie en fysiologie". The author(s) of the book is/are W M Mandigers, A Th van Straaten Huygen m m v Ludo Grégoire A A van Horssen. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Anatomie en fysiologie

 • 1.1 Anatomie en fysiologie

 • Wat is 'anatomie'? 
  Anatomie is het vakgebied van de bouw en de vorm van het menselijk lichaam. 
 • Wat is fysiologie? 
  De fysiologie is het vakgebied dat zich bezighoudt met onderzoek naar de werking en functie van het menselijk lichaam
 • Wat is analyse?
  Analyse is onderzoek van de afzonderlijke delen.
 • Wat is inspectie?
  Inspectie is het zorgvuldig bekijken en systematisch van de buitenkant van het lichaam. Bijv. de kleur van de huid etc.
 • Wat is palpatie?
  Bij palpatie voel je met je vingers het lichaamsoppervlak op zo'n manier af dat je iets te weten komt over dieper gelegen organen. Bijv. hoe is de hartslag etc. 
 • Wat is percussie?
  Bij percussie klop je met je vingers aan de buitenkant van het lichaam. 
 • Wat is auscultatie?
  Bij auscultatie luister je met een stethoscoop naar geluiden die door het lichaam gemaakt worden. 
 • Wat is een laboratoriumonderzoek?
  Bij een laboratoriumonderzoek worden vloeistoffen onderzocht, zoals bloed, speeksel en urine. 
 • Wat is röntgenstraling?
  Door middel van röntgenstraling worden opnamen van botten gemaakt. 
 • Wat is een CT-scan?
  Bij een CT-scan wordt ook röntgenstraling toegepast. Hierbij kun je dan alleen ook nog zachte weefsels zichtbaar maken.
 • Wat is een MRI-scan?
  Bij een MRI-scan ligt een  persoon in een tunnel met een hele sterke magneet. Die magneet zorgt ervoor dat de waterstofatoomkernen in het lichaam gemagnetiseerd worden.
 • Wat is echografie?
  Bij echografie worden hoogfrequente geluidsgolven het lichaam in gestuurd. Echografie gebeurt via de huid. Denk hierbij aan een echo van een baby.
 • Wat is het verschil tussen palpatie en percussie?
  Bij palpatie voel je met je vingers het lichaamsoppervlak, en bij percussie klop je met je vingers aan de buitenkant van het lichaam. 
 • 1.2 Waarom al die kennis van het menselijk lichaam?

 • Wanneer noem je iets een anatomische houding?
  In de anatomische houding staat iemand rechtop, houdt de persoon het hoofd rechtop, zijn de handpalmen naar voren gekeerd en zijn de voeten iets gespreid.
 • Wanneer noem je iets een frontaal vlak?

  verdeelt het lichaam in voor en achter

 • Wanneer noem je iets een transversaal vlak?

  verdeelt het lichaam in boven en onder
 • Wanneer noem je iets een sagittaal vlak?

  Verdeelt het lichaam in links en rechts
 • Wat is het mediaanvlak?

  Het midden van het lichaam
 • Wat is ventraal?

  aan de buikzijde
 • Wat is dorsaal?

  aan de rugzijde
 • Wat is anterior?

  Aan de voorkant
 • Wat is posterior?

  aan de achterkant
 • Wat is centraal?

  in het midden

 • Wat is perifeer?

  aan de uiteinden
 • Wat is superior?

  hoger, boven
 • Wat is inferior?

  Lager, onder
 • Wat is lateraal?

  aan de zijkant
 • Wat is proximaal?

  dichtbij de romp
 • Wat is distaal?

  ver van de romp
 • Wat is sinister?

  links
 • Wat is Dexter?

  rechts
 • Wat is internus?

  inwendig
 • Wat is externus?

  uitwendig
 • Wat is flexie?

  een buigbeweging
 • Wat is extensie?

  een strekbeweging
 • Wat is abductie?
  een zijwaartse beweging van de middenlijn af
 • Wat is adductie?

  een zijwaartse beweging naar de middenlijn toe

 • Wat is exorotatie?

  een buitenwaartse draaiing
 • Wat is dorotatie?

  een binnenwaartse draaiing
 • Wat zijn de 3 grote lichaamsholtes van het menselijk lichaam?

  1. schedelholte en wervelkanaal

  2. borstholte

  3. buikholte

 • Welke 4 onderdelen liggen in het mediastinum?

  1. het hart

  2. de bloedvaten

  3. de luchtpijp

  4. de slokdarm

 • Wat is intraperitoneaal?

  binnen het buikvlies
 • Wat is retroperitoneaal?

  achter het buikvlies
 • Wat is subperitoneaal?

  onder het buikvlies
 • Wat is preperitoneaal?

  voor het buikvlies
 • Wat is extraperitoneaal?

  buiten het buikvlies
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke 3 soorten zenuwcellen heb je?

- sensibele zenuwcellen

- schakelcellen

- motorische zenuwcellen

Uit welke 4 delen bestaat het perifere zenuwstelsel?

- hersenzenuwen

- ruggenmergzenuwen

- grensstreng

- zenuwen van het vegetatieve zenuwstelsel

Wat zijn de 2 delen van het zenuwstelsel?

Het centrale zenuwstelsel

Het perifere zenuwstelsel

Wat is motorische output?
Het aansturen van de effectoren door het zenuwstelsel.
Wat is sensorische input?
Het opvangen van prikkels door sensoren.
Wat is sensorische input?
Het opvangen van prikkels door sensoren/
Wat zijn de 3 fasen van de werking van het zenuwstelsel?

1. sensorische input

2. verwerking

3. motorische output

Wat zijn de 5 taken van het zenuwstelsel?

1. regulatie van activiteiten van weefsels en organen

2. coördinatie van activiteiten van weefsels en organen

3. regulatie en coördinatie van de vegetatieve functies

4. coördinatie van contacten met de buitenwereld

5. coördinatie van de psychische functies

Wat is luchtstroming?
Door luchtstroming kan de warme lucht vlakbij de huid weggevoerd worden, hierdoor kunnen verdamping en warmte uitstraling beter plaatsvinden.
Wat is verdamping?
Bij de verdamping van zweet is warmte nodig. Deze warme wordt aan het lichaam onttrokken.