Summary anatomie en fysiologie

-
340 Flashcards & Notes
13 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "anatomie en fysiologie". The author(s) of the book is/are NTI. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - anatomie en fysiologie

 • 1 Algemene inleiding anatomie en fysiologie

 • Wat is het belang van kennis van de medische terminologie voor een behandelaar?

  Als medewerker in de gezondheidszorg moet je de taal van de medische wereld beheersen om goed te kunnen communiceren

 • Wat is anatomie?

  De wetenschap die de bouw van het lichaam bestudeert. Wat zit er in het lichaam en waar?

 • Uit welke onderdelen, van klein naar groot, is het lichaam opgebouwd?

  Cellen> weefsels> organen> orgaanstelsels> lichaam

 • Wat is fysiologie?

  De wetenschap die zich bezighoudt met het normale functioneren van de onderdelen van het menselijk lichaam. Hoe werken de onderdelen van het lichaam?

 • Wat zijn vegetatieve levensverrichtingen? Noem 3 voorbeelden.

  Processen in het lichaam die essentieel zijn om te kunnen overleven en die zorgen voor de instandhouding van de soort. Stofwisseling, ademhaling, bloedsomloop etc.

 • Wat zijn animale levensverrichtingen? Noem 2 voorbeelden

  Processen die niet essentieel zijn om te kunnen overleven. Bewegen, psychische processen etc.

 • 2 Celleer

 • Wat is cytologie
  Cytologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van cellen
 • Wat is de definitie van een cel
  Een cel is de kleinste levende eenheid op aarde die in principe zelfstandig kan functioneren
 • Wat is het belangrijkste verschil tussen dode en levende materie
  Levende materie heeft een stofwisseling, dode materie niet
 • Welde delen zijn te onderscheiden aan een cel en waarvoor dienen ze?
  celmembraan; omsluit de cel, selectief doorlaten van bepaalde stoffen
  cytoplasma: vormt oplossing van stoffen in cel
  celorganellen:orgaantjes van de cel
 • Wat is de belangrijkste eigenscha[ van de celwand
  Het selectief doorlaten van stoffen, selectief permeabel,
 • Wat is de gezamenlijke functie van de celorganellen
  De celorganellen voeren ieder een deel van de celstofwisseling uit
 • Hoeveel chromosomen bezit de mens? Wat is het belangrijkste verschil tussen man en vrouw hierbij? Hoe noemt men dit paar?
  De mens bezit 46 chromosomen deze bevatten erfelijke eigenschappen, is dus 23 paar Het laatste paar bevat het geslachtschromosoom XX voor de vrouw en XY voor de man. Dit paar heet geslachtschromosomen paar
 • Welke twee soorten celdeling zijn er? Wat is het belangrijkste verschil na de deling.
  Mitose en Meiose. Het belangrijkste verschil na de deling is dat bij een mitose de cel na deling gelijk is aan de oorspronkelijke (moeder)cel, bij meiose ontstaan cellen (gameten) met slechts de helft van de erfelijke eigenschappen (chromosomen 23)
 • Wat zijn genen en wat is de relatie met DNA
  Een gen is de drager van een erfelijke eigenschap. Op de DNA molecuul liggen vele genen. De DNA moleculen vormen uiteindelijk  de chromosomen met miljoenen genen
 • Hoe verloopt een normale celdeling grofweg
  Mitose is een normale celdeling en verloopt als volgt:chromosomen draden rangschikken en verdubbelen zich. Hierna worden ze uit elkaar getrokken door de centriolen. De twee helften vormen ieder een nieuwe identieke cel
 • Wat is een gameet? Wat is de relatie van een gameet met een zygote
  Een gameet is een geslachtscel (zaadcel of eicel) met 23 chromosomen De versmelting van een zaadcel met een eicel noemen we zygote (46 chromosomen)
 • Wat is een celdifferentiatie? Welke type cellen verliest het vermogen om te delen
  Celdifferentiatie is het specialiseren van cellen in een bepaalde functie. Het vermogen om te delen gaat verloren bij de zintuig-spier en zenuwcellen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is een orgaanstelsel (tractus)?
Dat is een groep samenwerkende organen die samen een functie uitvoeren.
Wat is een organen?
Dit zijn delen van je lichaam met een specifieke bouw en functie. 
Organen --> hart, longen, hersenen, lever, nier
Wat betekend het woord anatomie?
Ontleedkunde (grieks voor opensnijding)
Noem voorbeelden van een orgaanstelsel?
Bloedsomloop: hart, bloed, bloedvaten
Ademhaling: longen, luchtwegen, luchtpijp
Waaruit zijn organen opgebouwd.
organen zijn opgebouwd uit verschillende soorten weefsels die samen een functionele eenheid vormen.
Wat is een organisme?
 Is een levend wezen (bv mens, dier, planten, schimmels en bacteriën)
Met welke vraag houdt de anatomie zich bezig?
Wat er in het lichaam zit en waar het zit
Wat is anatomie?
Is de wetenschap de (op) bouw van het menselijk lichaam bestudeert.
Wat is het belang van kennis van de medische terminologie voor een behandelaar?
Om met anderen goed te kunnen communiceren is het van groot belang dat je deze termen beheerst.
Wat is medische terminologie?
Is een vaktaal om zonder misverstanden met elkaar te kunnen communiceren over het menselijk lichaam. Deze vaktaal is geen echte taal maar een lijst met medische termen.