Summary Anatomie en Fysiologie

-
264 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Anatomie en Fysiologie". The author(s) of the book is/are Pearson. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Anatomie en Fysiologie

 • 1 Inleiding tot de anatomie en fysiologie

 • Wat zijn de basale functies van alle organismen?
  Reactievermogen, groei, voortplanten, beweging en stofwisseling
 • Wat zijn de organisatieniveau's, van klein naar groot
  Moleculairniveau, Celniveau, weefselniveau, orgaanniveau, orgaanstelsel, organismeniveau
 • Uit hoeveel orgaanstelsels bestaat het menselijk lichaam?
  11
 • Wat is homeostase?
  Een stabiel intern milieu binnen je lichaam
 • Homeostatische regulering bevat
  Een receptor, een besturingscentrum en een effector
 • Belangrijke functies lichaamsholten?
  Beschermen organen tegen schokken en maken het mogelijk voor organen om van omvang en vorm te veranderen
 • Wat is viscera?
  De inwendige organen binnen de buik en borstholte
 • In welke fasen wordt de celcyclus verdeeld?
  G1, S, G2, M en G 
 • Wat is de interfase?
  Periode tussen celdelingen
 • Wat houdt de G1 fase in?
  Cel maakt genoeg organellen en cytosol aan voor twee werkende cellen
 • Wat houdt de S fase in?
  DNA uit de kern wordt gedupliceerd
 • Wat houdt de G2 fase in?
  Enzymen die nodig zijn voor mitose worden gemaakt
 • Hoe heten de fasen van de mitose?
  Profase, metafase, anafase en telofase
 • Wat is cytokinese
  De deling van het cytoplasma van de dochtercellen
 • Wat is epitheelweefsel?
  Dekweefsel, het is in contact met de buitenwereld. (Huid, darmen, longen etc)
 • Wat zijn de functies van epitheelweefsel?
  Fysieke bescherming, reguleren doorlaatbaarheid, zintuigfunctie en gespecialiseerde klierproducten vormen
 • Wat zijn exocriene klierproducten?
  Klierproducten die aan de oppervlak van het dekweefsel worden afgegeven. Bijvoorbeeld zweet
 • Wat zijn edocriene klierproducten?
  Klierproducten die aan het omringende weefselvocht en bloed worden afgegeven. Bijvoorbeeld hormonen.
 • 2 De huidlaag

 • Waar bestaat de huidlaag globaal uit?
  Opperhuid, lederhuid, accessoire structuren en hypodermis
 • Wat is de epidermis?
  De opperhuid
 • Wat is de dermis?
  De lederhuid
 • Is de hypodermis onderdeel van de huid?
  Officieel niet, maar er zijn bindweefselvezels met het bindweefsel van de dermis verbonden
 • Wat zijn de belangrijkste functies van de huid?
  Bescherming, temperatuurregeling, vorming en opslag van voedingsstoffen, zintuiglijke gewaarwording en uitscheiding/afscheiding
 • Hoe beschermt de huid en wat beschermt de huid?
  Overdekt en beschermt onderliggende weefsels en organen tegen schokken, chemische stoffen en infecties. Beperkt ook het verlies van lichaamsvocht.
 • Welke vitaminen maakt de huid aan en welke stoffen zijn opgeslagen?
  Huid maakt vitamine D3 aan --> Bouwsteen van hormoon dat calciumopname bevordert. Grote hoeveelheden vet zijn opgeslagen in de huid.
 • Wat scheidt de huid uit/af?
  Water, zouten, melk, organische afvalstoffen.
 • Uit hoeveel lagen bestaat de dikke/dunne huid?
  Dikke huid uit 5 en dunne huid uit 4.
 • Uit welke lagen bestaat de epidermis?
  Kiemlaag, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum en de hoornlaag
 • Wat is de kiemlaag?
  Stratum germinativum. De diepste laag van de epidermis
 • Hoe ontstaat je vingerafdruk?
  Het uitwendig oppervlak volgt het patroon van de epidermiskammen
 • Wat zijn epidermiskammen en wat is hun functie?
  Epidermiskammen zijn uitstulpsels van de kiemlaag, ze lopen door in de dermis. Ze vergroten het contactoppervlak en zorgen voor meer wrijving en houvast.
 • Wat zijn huidpapillen?
  Uitstulpsels van de dermis, steken ophoog tussen de epidermiskammen
 • Welke typen zijn het meest in de kiemlaag te vinden?
  Stamcellen/kiemcellen
 • Wat zijn melanocyten?
  Cellen die melanine vormen
 • In welke tussengelegen lagen zijn cellen gestopt met delen?
  Stratum granulosum
 • Wat gebeurt er met de cellen in het stratum granulosum?
  Maken grote hoeveelheden keratine aan. Is een eiwit.
 • Welke laag komt alleen in de dikke huid voor?
  Stratum lucidium
 • Waar bestaat de stratum lucidium uit?
  Afgeplatte, dichtopeengepakte cellen vol met keratine
 • Wat is de functie van keratine?
  Slijvast en waterbestendigheid
 • Hoe heet de hoornlaag?
  Stratum corneum
 • Waaruit bestaat de hoornlaag?
  15 tot 30 lagen afgevlakte en verhoorde dekweefselcellen vol met keratine.
 • Wanneer gaan dekweefselcellen dood?
  Als ze verder af gaan liggen van zuurstof en voedingsstoffen en vol raken met keratine.
 • Waar wordt haar gevormd?
  In de haarfollikels
 • Wat is een haarpapil
  Een uitsteeksel van bindweefsel dat haarvaten en zenuwen bevat.
 • Hoe worden haren gevormd?
  Door herhaaldelijke celdelingen van stamcellen die in het dekweefsel liggen rond de haarpapil
 • Zijn haren overal dood?
  Nee, in het huid nog niet. Ongeveer tot halverwege naar de oppervlakte. Daarna verhoornen de cellen.
 • Wat is de haarwortel?
  Het gedeelte waarmee de haar in de huid is verankert.
 • Wat is de haarschacht?
  Het gedeelte van de haar wat we aan de oppervlakte zien
 • Waar verandert de haarwortel in de haarschacht?
  Het gedeelte waar cellen verhoornd raken. Halverwege naar de oppervlakte.
 • Uit welke drie lagen bestaat de haarschacht?
  Schublaag, cortex en merg
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het epimysium en waar vind je het?
Een laag collagene vezels. Je vindt het epimysium om een gehele spier
Noem de 3 lagen bindweefsel die elke spier heeft
Epimysium, perimysium en endomysium
Noem de 3 lagen bindweefsel die elke spier heeft
Epimysium, perimysium en endomysium
Wat bevat elke skeletspier?
Bindweefsel, bloedvaten, zenuwen, skeletspierweefsel
Hoe wordt de houding en lichaamspositie gehandhaafd?
Door CONSTANTE contracties van de spieren
Hoe bewegen skeletspieren door het skeletspierweefsel?
Conctracties van het skeletspierweefsel trekken aan de pezen
Wat zijn de 5 functies van het spierstelsel?
Bewegen van skeletdelen
Handhaven van houding en lichaamspositie
Ondersteunen van weke delen
Openen en sluiten van  in en uitgangen
Handhaven van de lichaamstemperatuur
Noem de 6 soorten gewrichten (naar vorm gewrichtsoppervlak)
Glijdend, scharnier, draai, zadel, kogel en ellipsoïd 
Noem de 3 soorten gewrichten(Naar functie) (Van onbeweeglijk naar beweeglijk)
Synartrose, amfiartrose en diartrose
Waaruit bestaat een gewricht?
Vezelig weefsel met aan de uiteinden kraakbeen