Summary anatomie en fysiologie

-
372 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - anatomie en fysiologie

 • 1.1 de gemeneemschappelijke functies van alle levende wezens zijn: reactie vermogen,groei, voortplanting, beweging en stofwisseling

 • Noem een voorbeeld van prikkelbaarheid reactie vermogen bij de mens
  Hand terug trekken van een hete kachel
 • Noem 3 voorbeelden van prikkelbaarheid reactie vermogen van dieren?
  Honden blaffen als er een vreemde aankomt.
  vissen schrikken van hard geluiden
 • Noem een voorbeeld van aanpassingsvermogen valt onder reactie vermogen. Noem een aanpassingsvermogen?
  Het dikker worden van de vacht bij dieren
 • Hoe nemen organismen in in omvang toe?
  Door deling van de cellen
 • Hoe worden cellen ook wel genoemd?
  Bouwstenen van het leven
 • Hoe groeit een ééncellig organismen?
  De cel wordt hierbij groter, het kan zich niet delen
 • Wat word er bedoeld met differentiatie?
  Dat er verschillende cellen zijn met verschillende funties. Eentje zorgt bijvoorbeeld voor pigment en de ander voor de spier. De cel van de cel spier heeft ook functie van het maken van pigment alleen staat die uit
 • Noem een voorbeeld van inwendige beweging?
  Transport van voedingstoffen, bloed of andere stoffen in het lichaam
 • Uitwendige beweging is?
  Voor bewegen door omgeving. `ergens naar toe lopen.
 • Wat word er bedoel met respiratie?
  De opname, het vervoer en het verbruik en het verbruik van zuurstof door cellen word respiratie genoemd ( verbranding van complexe organische stofen in levende organismen)
 • Wat betekent nutriënten?
  Voedingstoffen
 • Wat onstaat er bij stofwisselingsreactie?
  Schadelijke afvalstoffen die via het proces van uitscheiding (excretie uit het lichaam dienen te worden verwijderd
 • Op welke wijze zijn vitale functies als groei, reactievermogen en voortplanting afhankelijk van stofwisseling
  Onder stofwisseling worden alle chemische reacties verstaan in het lichaam. Organismen maken gebruik van complexe chemische reacties om energie te leveren die nodig is voor reactie vermogen., groei, voortplanting en bewegen
 • 1.2.1 anatomie

 • Macroscopische anatomie
  Met blote oog zichtbaar
 • Microscopische anatomie
  Dingen die niet met blote oog gezien kan worden zonder. Vergroting
 • 1.9.1 TERMINOLOGIE

 • Bios leven
  Biologie
 • Cardium hart
  Pericaridum
 • Dorsum rug
  Dorsaal
 • Homeo onveranderlijk
  Homeostate
 • Logie leer van
  Biologie
 • Medianus
  In het midden gelegen mediaan
 • Paries wand
  Pariëtaal
 • Pathos ziekte
  Pathalogie
 • Pari rondom
  Perimeter
 • Pronus naar voren leunend
  Pronatie
 • Statis staand:
  Homeostase
 • Surpinus op de rug gelegen
  Supinatie
 • Venter buik of buikholte:
  Ventraal
 • Thorax
  Borst
 • Abdomen
  Buik
 • Tractus locomotorius
  Het bewegingsapparaat
 • Tractus digestivus
  Het spijsverteringsorgaan
 • Tractus orogenitalis
  De urine-afvoerwegen en de geslachtsorganen
 • Anesthesist
  Specialist die zich bezig houdt met de bescherming van dier en ment tegen levensbedreigende gevolgen van ziekte, ongeval of medische handelinge
 • Chirurg
  Heelkundige
 • Plastische chirurg
  Heelkundige die zich bezig houdt met het herstellen van een verloren of misvormd lichaamsdeel
 • Thoraxchirurg
  Heelkundige die zich bezig houdt met operaties aan de borst
 • Gynacoloog
  Specialist die zich bezig houdt met ziektes van de vrouwelijke geslachtsorganen
 • Uroloog
  Specialist die zich bezig houdt met ziekten van de nieren, urinewegen en mannelijke geslachtsorganen
 • Orthopaed
  Specialist van het bewegingsapparaat
 • Neuroloog
  Specialist van het zenuwstelsel
 • Neurochirurg
  Heelkundige van het zenuwstelsel
 • Internist
  Specialist die zich bezig houdt met inwendige ziekten
 • Oncoloog
  Specialist die zich bezig houdt met kanker
 • Frontaalvlak
  Vlak door het lichaam gevormd door een longitudinale/transversale as
 • Sagitaalvlak
  Vlak door het lichaam gevromd door longitudinale/sagittale as
 • Transversaalvlak
  Vlak door het lichaam gevormd door transversale/sagittale as
 • Craniaal
  Richting van schedel gelegen
 • Caudaal
  In de richting van stuit gelegen
 • Proximaal
  Naar het anatomisch centrum gelegen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Morbus
Ziekte
Prontale vlak
Vlak evenwijdig aan het voorhoofd
Paramediane vlak
Vlak naar het midden gelegen
Mediane vlak
Vlak in het midden gelegen
Transversale vlak
Horizontaal lopend vlak
Vertebra
Wervel
Sternum
Borstbeen
Costa
Rib
Humerus
Opperarm
Artr
Gewricht