Summary Anatomie en fysiologie

-
ISBN-13 9789041505071
217 Flashcards & Notes
18 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Anatomie en fysiologie". The author(s) of the book is/are Henk mulder. The ISBN of the book is 9789041505071. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Anatomie en fysiologie

 • 1 Algemene inleiding anatomie en fysiologie

 • Ontleedkunde - anatomie
  De wetenschap die zich bezig houdt met het ontleden van het lichaam in onderdelen, heet ontleedkunde of anatomie.
 • Wat is anatomie?
  De wetenschap die de (op)bouw van het menselijk lichaam bestudeert.
 • Wat zijn organen?
  Onderdelen van het lichaam die samenwerken  om bepaalde taken te vervullen.
 • Wat is een orgaanstelsel?
  Een aantal organen dat één of meer direct samenhangende taken verricht.
 • Latijnse naam voor bloedsomloop?
  Tractus circulatorius
 • Wat is een orgaan?
  Een afzonderlijk deel van het lichaam
 • Wat behoort o.a. tot de bloedsomloop? (tractus circulatorius)
  Hart
  Verschillende soorten bloedvaten 
  Bloed
 • Wat zijn voorbeelden van animale processen?
  Bewegen
  waarnemen van de omgeving
  Psychische functies
 • Latijnse naam voor ademhalingsstelsel?
  Tractus respiratorius
 • Wat zijn weefsels?
  Organen zijn opgebouwd uit diverse weefsels, deze zijn opgebouwd uit een groot aantal deeltjes; de cellen
 • Wat zijn cellen?
  De bouwstenen van het menselijk lichaam
 • Wat is fysiologie
  De wetenschap die zich bezig houdt met het normaal functioneren van de onderdelen van het menselijk lichaam
 • Wat zijn vegetatieve processen
  Processen die noodzakelijk zijn om de mens in leven te houden en om er voor te zorgen dat we als mensen niet uitsterven.
 • Noem voorbeelden van vegetatieve processen
  Stofwisseling
  Ademhaling
  Bloedsomloop
  warmtehuishouding
  het uitscheiden van afvalstoffen
  Voortplanting
 • Wat zijn animale  processen
  Processen die er niet opgericht zijn om te overleven
 • Wat zijn voorbeelden van animale processen
  Bewegen
  waarnemen van de omgeving
  Psychische functies
 • Wat is het belang van kennis van de medische terminologie voor een behandelaar?
  Als medisch behandelaar moet je de taal van de medische wereld goed kunnen beheersen om goed te kunnen communiceren.
 • Uit welke onderdelen, van klein naar groot is het lichaam opgebouwd?
  cellen
  weefsels
  organen
  orgaanstelsel
  lichaam
 • 2 Celleer

 • Wat is cytologie
  De wetenschap die zich bezig houdt met de bestudering van cellen.
 • Wat is de definitie van een cel
  Een cel is de kleinste levende eenheid op aarde die (in principe) zelfstandig kan functioneren.
 • Wat is het belangrijkste verschil tussen dode en levende materie?
  Levende materie heeft stofwisseling , dode materie heeft dat niet.
 • Uit welke onderdelen bestaat een cel? 4
  Celmembraam
  Cytoplasma
  Celkern
  Celorganellen
 • Wat is cytoplasma
  Vormt oplossing van stoffen in de cel
 • Wat is een Celkern-Nucleus
  Regelt celprocessen en celdeling
 • Welk cel onderdeel bevat erfelijk materiaal?
  De celkern
 • Wat zijn celorganellen?
  Orgaantjes van de cel.
 • Wat is een celmembraam:
  Omsluit de cel, en het laat selectief bepaalde stoffen door.
 • Wat is een celembraam?
  Omsluit de cel, en is semipermeabel. (Selectief doorlaten van bepaalde stoffen)
 • Wat is de gezamenlijke functie van celorganellen?
  Celorganellen voeren ieder een deel van de celstofwisseling uit.
 • Hoeveel chromosomen bevat de mens?
  46 chromosomen in 23 paren
 • Wat is het belangrijkste verschil tussen chromosomen bij de man en de vrouw?
  Het laatste paar bevat de geslachtshormonen:
  De vrouw: XX
  De man: XY  

  Dit noemt men een geslachtshormonen paar.
 • Wat is een Gen?
  Een Gen is de drager van een erfelijke eigenschap
 • Wat is de relatie tussen een gen en het DNA
   Op een DNA molecuul liggen vele genen. De DNA moleculen vormen de uiteindelijke chromosomen met miljoenen genen.
 • Welke twee soorten celdeling zijn er?
  Mitose en Meiose
 • Wat is Mitose
  Celdeling: er ontstaan cellen die identiek zijn aan de oorspronkelijke
 • Wat is Meiose?
  Celdeling: er ontstaan cellen met slechts de helft van de erfelijke eigenschappen 23 chromosomen.
 • Hoe verloopt een normale celdeling grofweg? (Mitose)
  Chromosomendraden rangschikken en verdubbelen zich
  Hierna worden ze uit elkaar getrokken door centriolen
  De twee helften vormen ieder een identieke nieuwe cel
 • Wat is een gameet?
  Geslachtscel met 23 chromosomen
 • Wat is een zygote?
  Een versmelting van een zaadcel en een eicel 46 chromosomen
 • Wat is celdifferentiatie?
  Is het specialiseren van cellen in een bepaalde functie.
 • Welk type cellen verliest het vermogen om te delen?
  Spiercellen
  Zintuigcellen
  Zenuwcellen
 • Wat is er bijzonder aan de wand van een cel?
  Er kunnen bepaalde stoffen wel passeren en andere niet
 • De stofwisseling vindt in een cel plaats in:
  De celorganellen
 • De volgorde van groot naar klein van erfelijk materiaal is:
  Kern
  Chromosomen
  DNA 
  Genen
 • Het belangrijkste verschil tussen mitose en meiose is:
  Bij mitose worden de chromosomen eerst verdubbeld
 • Wat is cel differentiatie?
  Het specialiseren van cellen
 • Mitochondriën zorgen voor:
  Het leveren van energie
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de kenmerken van het kuitbeen?
 1. Onderste deel = de buitenenkel
 2. Bovenste deel kuitbeenhoofd > vast aan scheenbeen
 3. Tussen scheen- en kuitbeen > strakke bindweefsleverbinding
 4. Kunnen nauwelijks tov elkaar bewegen
Ventraal
Aan de buikzijde
Tonus
Spanningstoestand
Synovia
Smeermiddel
Symfyse
Kraakbeenverbinding tussen 2 schaambeenderen
Supinatie
Naar buiten draaien van hand of voet
Retroflexie
Naar achteren buigen
Proximaal
Dicht bij het lichaam gelegen
Pronatie
Naar binnen draaien van hand of voet
Posterior
Aan de achterkant