Summary Anatomie en Fysiologie deel 1

-
557 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Anatomie en Fysiologie deel 1

 • 1.1 Metabolisme

 • Wat verstaan we onder katabolisme en wat is de chemische reactie van daarvan?
  Katabolisme staat voor afbraak in het lichaam.
  Reactie: Glucose + O2 -> H20 + CO2 + Energie

  Energie = ATP + warmte (ATP is een batterij met reserve aan energie)
 • Wat verstaan we on anabolisme?
  Anabolisme is opbouw in het lichaam. Dit gebeurt met de energie uit de ATP moleculen. ATP -> ADP -> complexe moleculen opbouwen
 • Waaruit bestaan de functiesystemen?
  Cellen (stofwisselingseenheid) -> weefsels -> organen (die weer samengevoegd zijn in systemen of stelsel.
 • Wat zijn metabolieten?
  Metabolieten zijn de organische tussen- of eindproducten die ontstaan na verwerking van een gegeven stof in een biologisch systeem of levend wezen als bacteriën, andere eencelligen, planten en dieren.
  Of wel: stofwisselingsproducten.

  Metabolieten zijn onder andere: aminozuren, adenosinetrifosfaat (ATP), koolhydraten, hormonen, alkaloïden, glycosiden.
 • Wat doen de cellen waar?
  De cellen bevinden zich in het tussencelvocht/intercellulair vocht/ interstitieel vocht/ interstitium/ milieu interne waaruit zijn metabolieten (bijv. Aminozuren, koolhydraten of hormonen) opnemen en waarin zij afvalstoffen afgeven.
 • 1.2 Het circulatiestelsel | cardiovasculair stelsel

 • Op welke manier wordt het interstitium/milieu interne voorzien van metabolieten en gezuiverd van afvalstoffen?
  Doordat het bloed (de circulerende vloeistof) wordt rondgepompt door het hart door het buizenstelsel (bloedvaten). De afvalstoffen hebben een ander systeem, het lymfesysteem.
 • 1.3 Het spijsverteringsstelsel

 • Kijkend naar het spijsverteringsstelsel, hoe krijgt het bloed voedingsstoffen?
  Door het te onttrekken van de buitenwereld, door te eten (inname van voedsel), het vervolgens te verteren in te buitenwereld (dwz in de holte van het maagdarm kanaal, onder invloed van spijsverteringssappen (klieren met externe secreties bijv pancreas), te resorberen (opnemen in bloed), dan worden de metabole omzettingen gedaan.
 • 1.4 Het urinewegstelsel (excretiestelsel)

 • Wat doet het urinestelsel?
  In de urine zitten alle afvalstoffen en H20 van het lichaam, deze worden afgescheiden naar de buitenwereld/milieu externe.
 • 1.5 Het ademhalingsstelsel

 • Wat doet het ademhalingsstelsel voor het bloed?
  Het bloed heeft zuurstof (02) nodig en haalt dat door te ademen uit het externe mileu. Tevens moeten het bloed gezuiverd worden van C02 en dat ademen we dan uit.
 • 1.6 De huid

 • Wat doet de huid?
  Afgrenzen van het organisme ten opzichte van de buitenwereld.
 • 1.6.1 Integratie

 • Hoe wordt de werking van de verschillende stelsels of functiesystemen op elkaar afgestemd?
  Er zijn twee soorten integratie
  1. Vegetatieve (onwillekeurige) 
  Hormoon stelsel en zenuwstelsel (vegetatief of autonoom gedeelte)
  2. Animale of willekeurige
  Sensorisch systeem (zintuigen)
  Motorisch systeem (dwarsgestreepte spieren)
 • 1.6.1.1 Vegetatieve integratie

 • Wat houdt vegetatieve integratie in?
  Vegetatieve integratie houdt in dat de vijf vegetatieve orgaanstelsels intensief samenwerken. (cardiovasculaire stelsel, ademhalingsstelsel, urinewegstelsel, spijsverteringsstelsel en de huid)
  De vegetatieve integratie wordt verzorgd door het hormonale stelsel, het vegetatieve zenuwstelsel, de vegetatieve sensoriek (= input van informatie) en de vegetatieve motoriek (output van informatie).
 • Wat zijn hormonen en wat doet het hormoonstelsel?
  Chemische regelstoffen in het lichaam die worden afgescheiden door  endocrienen klieren rechtstreeks het bloed in. Dus via de bloedbaan naar de cellen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Leg in eigen woorden uit wat er gebeurt met de bilirubine bij een pre-hepatische icterus.
De milt breekt rode bloedcellen af, waardoor er hemoglobine vrijkomt en er (d.m.v hemine) ongeconjugeerd bilirubine wordt aangemaakt.
Wanneer er een foute bloedtransfusie plaatsvindt, of een infectie aanwezig is of het kindje is rhesuspositief, dan worden er meer rode bloedcellen afgebroken dan nodig is en dus ook meer ongeconjugeerd bilirubine aangemaakt dan nodig is. Netjes gaat de ongeconjugeerde bilirubine naar de lever, maar deze kan die hoeveelheid ongeconjugeerde bilirubine niet aan.

Gevolg: vooral ongeconjugeerd bilirubine in het bloed.
Wat doet het medicijn Diuretica?
Het zijn plaspillen die natrium doen uitscheiden waardoor water volgt omdat water zich aan zout bindt. De natriumpompen worden geblokkeerd. Mensen gaan dus meer moeten plassen.
Wat is het geneesmiddel urinair antisepticum en wat doet het?
Het is een ontsmettend middel van de urinewegen. Het wordt onder andere gebruikt ter preventie van een urineweginfectie. Bijvoorbeeld bij pasgeborenen met een vesico uretherale reflux. Deze baby's hebben meer kans op een urineweginfectie.
Wat zijn de verschillende soorten incontinentie?
1. Reflex- of neurogene incontinentie, dan is er een probleem van de bezenuwing van de blaas. (MS, Parkinson, CVA beroerte, Spinabifida)
2. Stressincontinentie of inspanningsincontinentie, dan is er een verhoogde druk in de buik. (zwangerschap, prostectomie, obesitas)
3. Urg-inco of aandrang (OAB), persoon voelt dat hij/zij moet plassen maar heeft niet eens de tijd om het toilet te halen. Het gaat veel te snel. (ouder worden, neurologische aandoening, MS in het begin)
4. Gemengde incontinentie, stress- + urge. 
5. Enuresis (nocturna), bedplassen. (kinderen, vooral met autisme of gehandicapt)
6. Gebrek aan corticale controle, geen goede controle op de blaasfunctie vanuit de hersenen. (Epileptische aanval, verstandelijke handicap)
Wat is prostaathypertrofie?
Prostaat groeit, een ouderdomskwaal. De klachten zijn: 1. Zwakkere urinestraal. 2. Nadruppelen. 3. Soms moeten zitten voor extra druk vanuit de buik. 4. Ergste geval: systeem wordt geblokkeerd en de man kan niet meer plassen.

Wanneer man niet meer kan plassen voeren ze een TURP uit. Een transurethrale resectie van de prostaat, het weghalen van prostaatweefsel.
Wat is een prostatectomie?
Wegnemen van het prostaat door bijvoorbeeld prostaatkanker.
Pars spongiosa.
Urethra gaat gedeeltelijk door de zwellichamen van de penis.
Pars prostatica.
De urethra bij de man gaat gedeeltelijk door de prostaat.
Hoe kan een urineweginfectie voorkomen worden?
1. Veel drinken
2. Van voor naar achter afvegen
3. Blaas volledig legen
4. Urineren na seksueel contact
5. Zure vruchten zoals cranberries eten of drinken als sap.
Wat zijn onder andere klachten/bijwerkingen bij patiënten die anti-cholinergica krijgen toegediend?
Traansecretie, droge ogen.
Constipatie, vanwege de verminderde darmperistaltiek.
Hartfrequentie, deze gaat omhoog, hoger ritme, door afremmen PS zenuwstelsel.