Summary anatomie en fysiologie k1

342 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - anatomie en fysiologie k1

 • 1 voet

 • De spieren in de voet worden gevormd door twee lagen. Welke twee?
  Dorsum pedis
  planta pedis

 • Voetrug(dorsum pedis)
  • Fascia dorsalis pedis
  • Extensor hallucus longus en brevis
  • Extensor digitorum longus en brevis
  • Peroneus tertius
  • 1e interosseus
  • Dorsale aponeurose
 •  Plantair
  4 verschillende lagen
  • Fascia plantaris → midden apneurosis plantaris
  ➔ Tuber calcanei
  ➔ Ligg. Plantaria MP
  ➔ Vezels naar huid → trekvast
  • Lig. Metatarsale transversus superficiale
  • Hielkussen
 • De extensoren hullucus en digitorum zijn onderdeel van de plantaire pedis
  Onjuist het is de dorsale pedis
 • 1e
  spierlaag • Abductor digiti minimi
  • Flexor digitorum brevis (= insertie flexor
  digitorum superficialis hand)
  • Abductor hallucis
  2e
  spierlaag • Quadratus plantae
  • Lumbricali
  • Flexor hallucis longus
  • Flexor digitorum longus
  • Tibialis posterior
  • Tibialis anterior
  3e
  spierlaag • Flexor hallucis brevis
  Sesambeentjes
  • Adductor hallucis
  • Flexor digiti minimi
  4e
  spierlaag(deze spierlaag houdt de tenen bij
  elkaar)
  • Interossei
  Plantare (3) (zorgt voor sluiten
  Dorsale (4) (zorgt voor spreiden) Gerangschikt rond 2e teen • Peroneus longus • Tibialis poterior • Sesambeentjes
 • De voetbogen bestaan uit drie steunpunten, welke?
  Calcaneus
  mt1
  mt5
 • Welke van de voetbogen is voor weke delen
  Laterale voetboog
 • Welke spieren zijn actief bij de ondersteuning van de bogen?
   • Tibialis anterior
  • Tibialis posterior
  • Fibularis longus
  • Flexor hallucis longus
 •  Bewegingsassen
  • Zijn verschillende tussen mensen, verschilt per voet en kan per leeftijd anders zijn.
  • Interindividuele (ook intra- ) variatie
  • Leeftijdsvariatie
  • Tijdens bewegingen → enige verplaatsing → momentane rotatieassen (→ verandering
  vrijheidsgraden)
  • Bewegingen zijn veelal gecombineerde bewegingen rondom de doverse assen
  • Bewegingen zijn veelal bewegingen in de gehele voet
  Bovenste spronggewricht: plantair/dorsaal flexie
  Onderste spronggewricht: pro-/supinatie
  Onderste spronggewricht: talus: geen musculaire verbindingen, longitudinale rotatie as
 • Wat is inversie
  Het naar binnen keren van de voetzool
 •  Gewrichten in de voet
  • Art. intertarsales:
  • Art. tarsometatarsales
  • Art. intermetatarsales
  • Art. metatarsophalangeae
  Gewricht van Chopart
  • Schuine as voor dorsaal- en plantair flexie middenvoet
  • Longitudinale rotatie as voor inversie en eversie middenvoet
  Gewricht van lisfranc
  • Geringe dorsaalflexie
  • Ca 15 graden plantairflexie
  • Grote samenhang met aangrenzende botten
  • Voornamelijke translatoire bewegingscomponent
  • 2e
  straal mest ‘opgesloten’ → relatieve stijfheid
 • Wat is de functie van de apopneurose?
  Schok absorpsie
  stijver maken van de voet bij hardlopen of klimmen
  spaansa windas mechanisme
 • Welke voet wortelbenen zitten in de mediale rij
  Talus
  naviculare cuneiforme
 • Welke vorm gewricht is het trochlea tali
  Zadel
 • Wat is de functie van het retinaculum
  Pesen vathouden op het bot
 • Welke spieren zitten in de mediale-plantaire peesschede van het onderbeen
  Flexor hallucis longus
  flexor digitorum longus
 • De extensor digitorum longus zit in de laterale peesschede
  Onjuist, hier zitten de fibularis peroneus longus en breves
 • Welke spieren zitten in het eerste compartiment (cruris ant) van het onderbeen
  Tibialis anterior
  extensor digitorum
  extensor hallucis
  fibularis peroneus tertius
 • Ook de arteria, vena tibialis anterior en de n fibularis behoren tot het eerste compartiment
  Juist

 • 2. Compartimentum cruris laterale
  M. fibularis (peroneus)  longus
  M. fibularis (peroneus)  brevis
  welke art/vena en nervus horen hier ook bij
  Fubilaris peroneus
  n. Fibularis peroneus superfiscalis

 • 3. Compartimentum cruris posterius
      pars profunda
  M. flexor digitorum longus
  M. tibialis posterior
  M. flexor hallucis longus

  Arteria en vena tibialis posterior
  Arteria en vena fibularis
  N. tibialis

 • 3. Compartimentum cruris posterius
      pars profunda
  M. flexor digitorum longus
  M. tibialis posterior
  M. flexor hallucis longus

  Arteria en vena tibialis posterior
  Arteria en vena fibularis
  N. tibialis
 • De flexor hallucis longus hoort tot de 2de spierlaag terwijl de flexor allucis brevis tot de 3de spierlaag behoort
  Juist
 • Welke spier loopt bobenlangs door het treklusje van de tenen
  Extensor digitorum longus
 • V saphena parva gaat langs de ventraal mediale malleolus
  Onjuist, dit is de dorsaal ventrale malleolus. De v saphena magne is vantraal

 • N. fibularis (peroneus)  communis 
  N. fibularis (peroneus)  profundus
  N. fibularis (peroneus)  superficialis
  N. tibilalis 
 • Sensibele gebieden 
 • De a tibialis anterior en n peroneus profundes liggen naast elkaar
  Juist
 • De 4de spierlaag van de voet (interossei) houden de tenen bij elkaar
  Juist
 • M
 • M
 • M
 • In het gewricht van lisfrank vind er naast gering dorsaalflexie ook 15C .... Plaats
  Plantairflexie
 • M
 • M

 • Arteriële bloedvoorziening
  • A. iliaca communis → voert bloed aan voor het bekken en been. Splits in:
  ➔ A. iliaca externa → gaat over in:
  ➢ A. femoralis → gaat over in:
  o A. poplitea → splits in:
  ❖ A. tibialis posterior → splits in:
  A. plantaris medialis
  A. plantaris lateralis
  ❖ A. tibialis anterior → gaat over in:
  A. dorsalis
  pedis
  ➔ A. iliaca interna
  • A. obturatorius
  A. Dorsalis pedis: kun je voelen tussen de
  metatarsalia.
  Veneuze afvoer
  • Diepe venen gepaard met arteriën been
 • M
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

De a. arcuata bevindt zich op de dorsale zijde van de voet bij: de basis van de ossa metetarsalia. AJuistBOnjuist
A
De sinus tarsi bevindt zich: tussen de calcaneus en de talus. AJuistBOnjuist
A
Het lig. collaterale carpi radiale is: Aeen extracapsulair ligament.Been capsulair ligament.Ceen intracapsulair ligament.
B
Welke spier verloopt ventraal en diep in de pols onmiddellijk ulnair van de pees van de m. flexor carpi radialis? Ade pees van de m. flexor pollicis longus.Bde pees van de m. flexor digitorum superficialis II.Cde pees van de m. flexor digitorum profundus II.Dde pees van de m. flexor carpi ulnaris.
A
Welk ligament van de elleboog is aan de binnenkant bedekt met kraakbeen? Ahet lig. collaterale radialeBhet lig. collaterale ulnareChet lig. anulare radii
C
Zie afbeelding. In het 3e tunnelcompartiment onder het retinaculum extensorum van de pols bevinden zich de pees van de:Am. abductor pollicis longusBm. abductor pollicis brevisCm. extensor pollicis longusDm. extensor pollicis brevis
C
De discus articularis in de pols bevindt zich distaal van de radius.AJuistBOnjuist
B
De arcus palmaris superficialis is een voortzetting van de a. ulnaris. AJuistBOnjuist
A
Welke onderarmspier is vergroeid met het retinaculum flexorum en het net proximaal ervan gelegen lig. carpi palmare? Ade m. flexor carpi radialis.Bde m. flexor pollicis longus.Cde m. palmaris longus.Dde m. palmaris brevis.
C
De in de afbeelding met het cijfer 3 aangegeven vene is:Avena basilicaBvena mediana cubitiCvena mediana antebrachii
B