Summary Anatomie en fysiologie van de mens

-
224 Flashcards & Notes
71 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Anatomie en fysiologie van de mens
 • Kirchmann
 • or

Summary - Anatomie en fysiologie van de mens

 • 7 Nieren

 • Wat is de belangrijkste taak van de nieren en hoe zorgen ze ervoor dat dat gebeurd?
  - het constand houden van de samenstellingen van de vloeistoffen van het lichaam

  - reguleren het vochtgehalte in het bloed
  - de nieren kunnen de samenstelling van urine variëren en daarmee dus ook die van het bloed

 • Wat is homeostase?
  Het proces dat ervoor zorgt dat de intra- en enxtracellulaire vloeistof zoveel mogelijk constand blijft
 • Welke drie vloeistoffen behoren tot het extracellulaire vloeistof?
  - weefsel vocht
  - bloedplasma
  - lymfe
 • Welke drie groepen kun je de stoffen uit de urine plaatsen?
  - stoffen die eventueel schade kunnen toebrengen (bijv. ureum)
  - Stoffen die voor het lichaam noodzakelijk zijn maar in de juiste verhouding moeten (water bijv.)
  - Stoffen die noodzakelijk zijn voor het lichaam maar normaal niet in de nieren worden uitgescheiden. (bijv. glucose)
 • Welke twee hormonen produceren de nieren?
  - renine : regeling van de bloeddruk
  - calcitriol: variant van vitamine D: belang van opname van calcium en afzetting kalk in de botten
  - erytropoëtine: voor aanmaak rode bloedcellen in het beenmerg
 • 7.1 Nieren

 • Vertel is iets over de nieren (uiterlijk en ligging)
  - nieren zijn boonvormig met een dun glad bindweefsel rood/bruin van kleur.
  - ze liggen boven in achterin de buikholte achter het peritoneum.
  - rechter nier licht onder de lever een daardoor iets lager dan de linker nier.
  - liggen in een vetmassa die ze op de plek houden.
 • Vertel 3 feiten over de kapseltjes van bouwman?
  - ong. 0,2 mm groot
  - elke nier ong 1000000 aanwezig
  - zakje met als want 1 laag platte eptiheel cellen

 • Hoe zit de glomerules eruit en waar ligt het?
  Het ligt in het kapseltje van bouwman en het is een kronkelende kluwen met capilairen
 • Wat is het lichaampje van malpighi?
  Het kapseltje van bouwman en glomerules samen
 • Hoe werkt het lichaampje van malpighi?
  De nierslag ader komt de nier binnen vertakt zich naar steeds kleinere slagaderen richting de schors. uiteindelijk vertakken de kleinste arterietakjes en heb je arteriolen. de aanvoerende arteriole (vas afferens) komt binnen in het kapseltje en vertakt zich tot de glomerules. als deze weer samenkomen vormen ze de vas efferens en voeren zuurstofrijk bloed af.
 • Wat valt er onder het Nefron?
  - kapsel van Bouwman
  - proximale tubelus in de cortex van de nier
  - lis van Henle in de medulla
  - distale tubelus in de cortex
  -  verzamelbuis
  - mond uit in het nierbekken
 • Hoe regelen de nieren de juiste samenstelling en volume van vloeistoffen in het lichaam?
  - wateruitscheiding
  - zuurtegraad te regelen van de te uitgescheiden stoffen
  - Het uiteindelijke gehalte van elctrolyten in de urine
  - Uitscheiding van schadelijke stoffen
  - behoud van nuttige stoffen
 • Als het lichaam in rust is hoeveel l stroomt er dan door de nieren per minuut? en hoeveel procent van het linker ventrikel gaat naar de nieren?
  -1 liter.
  dus dat is al het bloed in ong. 4-5 minuten
  - 20 %
 • Beschrijf de eerste stap de ultrafiltratie:
  - het vocht uit de capilairen word door het kapseltje geperst. de wand van de glomerules werkt als ultra filter: wel water en zouten doorgelaten maar geen grote eiwitten, rode en witte bloedlichaamjes..
 • Wat is de colloid osmotische druk in de eerste stap de ultrafiltratie?
  25-30 mmHG
 • Hoeveel ultrafiltraat is er per minuut en hoeveel l per dag?
  - 120 ml per minuut
  - 170  l per dag
 • Beschrijf stap 2 de reabsorbatie
  - het water gaat terug uit de lis van Henle naar de bloedvaten samen met de daarin opgeloste stoffen
 • Hoeveel urine heeft iemand per dag?
  1,5 tot 2 liter
 • wat gebeurd er bij een toename van angiotensine 2 en wat is daar weer het gevolg van?
  - in de niertubeli: vasthouden van water, resorptie van na en cl en extra uitscheiding van kalium
  - in de bijnierschors: extra afscheiding aldosteron: laat de nieren ook water vast houden
  - in de hypofyse: extra afscheiding ADH: laat de nieren water vast houden

  Gevolg:
  - verminderde renine productie en er dus geen omzetting meer plaats vind tussen angiotensinogeen naar angiotensine 1
 • Waar zorgt aldestoron voor?
  Verminderde uitscheiding van natrium en meer kalium uitscheiding
 • Wat is het verschil in resorptie tussen het distale en proximale gedeelte?
  - de proimale tubili en de afdalende delen van de lis van Henle resorberen 85% van het water, veel natrium, grootd eel fosfaten en alle glucose terug.
  - De distale tubeli en de stijgende delen van de lis van Henle zorgen voor dat je juiste hoeveelheid water die het lichaam moet verlaten word geregeld. dit word geregeld door ADH
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Anatomie en fysiologie van de mens
 • L L Kirchmann A A van Horssen
 • 9789035234550 or 9035234553
 • 17e dr.

Summary - Anatomie en fysiologie van de mens

 • 1 Inleiding

 • Wat is anatomie?
  De anatomie is de wetenschap die zich richt op de structuur en de organisatie van een organisme, dus op de bouw ervan.
 • Samenhangende systemen
  Het menselijke lichaam bestaat uit organen en weefsels die naast elkaar en nauw met elkaar samenwerking. Het lichaam heeft een ingebouwd regelmechanisme waardoor verschillende onderdelen van het lichaam met en naast elkaar functioneren.
  Het lichaam van de mens bestaat uit een aantal orgaansystemen die nauw met elkaar in contact staan, op alle niveaus met samenwerken en die allemaal essentieel zijn voor het functioneren van het organisme. 
 • Wat is fysiologie?
  De fysiologie wordt gedefineerd als de wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van de levensverrichtingen (zoals de stofwisseling) van organismen.
 • Anatomie
  De wetenschap die zich richt op de structuur en organisatie van een organisme, oftewel op de bouw van een organisme. 
 • Verklaar waarom het lichaam bestaat uit samenhangende systemen
  Het lichaam van de mens, en van elk groter meercellig dier, bestaat uit een aantal orgaansystemen die nauw met elkaar in contact staan, op alle niveaus met elkaar samenwerken en die allemaal essentieel zijn voor het functioneren van het organismen.
 • Wat is pathologie?
  Pathologie (ziektekunde) is de wetenschap betreffende de veranderingen van vormen en functies die in een lichaam door ziekten ontstaan, kortweg de wetenschap die zich bezighoudt met ziekten.
 • 1.1 Anatomie

 • Wat is ontleedkunde?
  (Dit is de letterlijke betekenis van het woord anatomie) Het waarnemen met het blote oog, waarbij ontleed wordt met pincet en mes. Op deze manier leert men de organen kennen, de plaats in het lichaam waar ze zich bevinden, en hoe ze eruitzien.
 • Wat is de macroscopische anatomie?
  De macroscopische anatomie is het leren kennen van de organen, de plaats waar ze zich bevinden, en hoe ze eruit zien door middel van het waarnemen met het blote oog, waarbij ontleed wordt met pincet en mes.
 • Fysiologie 
  De wetenschap die zich richt op de levensverrichtingen van een organisme 
 • Wat is de microscopische anatomie?
  De microscopische anatomie is een aanvulling opa e macroscopische anatomie waarbij met beeldvormende instrumenten als de lichtmicroscoop en de elektronenmicroscoop wordt gewerkt. Hiermee worden de met het blote oog onzichtbare structuren van de weefsels en de cellen zichtbaar gemaakt.
 • Waarom anatomie samen genoemd wordt met fysiologie en vice versa?
  Anatomie & Fysiologie kunnen niet los van elkaar worden gezien. Om te kunnen bestuderen hoe een organisme werkt, moet men weten hoe het organisme is gebouwd 
 • Wat is de pathologische anatomie?
  De pathologische anatomie is de studie van zieke organen in de breedste zin van het woord.
 • Pathologie
  De wetenschap die zich richt op de veranderingen van vormen en functies die in het lichaam door ziekten ontstaan
 • Wat is de histologie?
  De histologie is de leer van de bouw en functie van de weefsels.
 • Anatomie, fysiologie en pathologie
  Een functiestoornis leidt tot veranderingen in de werking c.q. fysiologie van dat orgaan, en daarmee in veel gevallen tot tekenen van ziekte. Kennis van de bouw van het menselijk lichaam. 
 • Wat is de cytologie?
  De cytologie bestudeert de bouw en de functie van de celen.
 • Hoe kan de kennis over de bouw van het menselijke lichaam verkregen?
  Door:
  • macroscopische anatomie
  • microscopische anatomie
  • pathologische anatomie
  • histologie
  • cytologie
  • embryologie
  • topografische anatomie


  Aanvullende technieken
  • röntgenonderzoek
  • computertomografie/CT
  • magnetic resonance imaging/MRI
  • echografie
  • scintigrafie 
 • Wat is de embryologie?
  De embryologie (ontwikkelingsleer) is de studie van de vroege ontwikkeling van organismen, vanaf het moment van de bevruchting van de eicel tot het ontstaan van de foetus.
 • Wat is de topografische anatomie?
  De topografische anatomie bestudeert de ligging van de organen ten opzichte van elkaar.
 • Noem enkele beeldvormende technieken:
  Röntgenonderzoek en computertomografie (CT), magnetic resonance imaging (MRI), echografie en scintigrafie.
 • Wat is het horizontale vlak?
  (Transversale vlak) De doorsnee kan op elk willekeurig niveau, dat wil zeggen van de kruin tot aan de voetzolen, worden gemaakt.
 • Wat is het verticale vlak?
  Onderverdeeld in:
  - Het sagittale vlak (van voor naar achter)
  - Het mediane vlak (van voor naar achter door het midden van het lichaam) 
  (het mediane vlak is dus een van de vele mogelijke sagittale vlakken) 
  - Het frontale vlak (dwars, van links naar rechts)
 • Wat zijn de zes richtingen van bewegingen?
  1. Superior (naar boven, in de richting van het hoofd)
  2. Inferior (naar beneden, in de richting van de voeten)
  3. Posterior (naar achteren)
  4. Anterior (naar voren)
  5. Dextra (naar rechts)
  6. Sinistra (naar links)
 • Wat betekent de term lateraal?
  Lateraal betekent zijdelings.
 • Wat betekent de term mediaal?
  Mediaal betekent naar het midden toe.
 • Wat betekent de term proximaal?
  Proximaal wil zeggen dat iets dichterbij het centrum van het lichaam ligt dan die structuur.
 • Wat betekent de term distaal?
  Distaal houdt in dat iets verder van het centrum afligt dan de genoemde structuur.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 3:

 • Anatomie en fysiologie van de mens
 • L L Kirchmann herz G G Geskes R P de Groot van A A van Horssen
 • 9789035224315 or 9035224310
 • 15e, herz. dr.

Summary - Anatomie en fysiologie van de mens

 • 5 spijsvertering

 • Welke taken heeft het spijsverteringsstelsel? (8)
  - opname van voedsel door de mond
  - fijnmaken van het voedsel
  - vloeibaar maken van voedsel
  - Verteren
  - Opname in het bloed
  - verwijderen van onverteerbare voedselresten
  - Ontgifting
  - Stimuleren van het immuunsysteem en productie ven vitaminen
 • Welke onderdelen/organen behoren tot het spijsverteringsstelsel?
  - mond
  - keelholte
  - slokdarm
  - maag
  - dunne darm
  - dikke darm
 • Wat is het os?
  De mond

 • Wat is de farynx?
  De keelholte

 • Wat is de oesofagus?
  Slokdarm
 • Wat is de gaster?
  Maag
 • Wat is duodenum, jejunum en ileum?
  Dunne darm
 • Wat is caecum, colon en rectum?
  Dikke darm
 • Wat is het pancreas?
  Alvleesklier
 • Wat is de hepar?
  Lever
 • Wat is de vesica fellea?
  Galblaasjes
 • 5.1 De verwerking van het spijsverteringsstelsel

 • De regulering en coördinatie van de darmwerking binden op drie manieren plaats, welke 3 manieren en hoe heet het?
  - door middel van hormonen (endocrien)
  - Door middel van stoffen die direct op de omgeving inwerken (paracrien)
  - door stoffen die uit zenuwbanen afkomstig zijn (neurocrien)
 • Wat doen de endcriene hormonen?
  - Beïnvloeden de productie van maag- en darmsappen
  - sturen ontlediging van de maag in het duodenum aan
  - beïnvloeden ook de snelheid van het verdere transport vavn het voedsel door de rest van de darm.
 • Welk hormoon scheid de maag af en waar zorgt die voor?
  Gastrine, zet de maag aan voor het maken van maagzuur
 • Welk hormoon wordt afgescheiden in het duodenum veroorzaakt door het zuur uit de maag en waar zorgt het verder voor?
  Secretine. Zorgt in de galblaas en het panreas tot het maken van die sappen.
 • Alle enzymen in de dunne darm worden afgescheiden en met het voedsel worden vermengdt zijn uitsluitend werkzaam in een alkalische omgeving.
 • Welke 2 hormonen worden in de dunne darm afgescheiden en wat doet het?
  - cholecysyokinine, het stimuleert de afscheiding van pancreasenzymen en leidt tot samentrekken van de galblaas.
  - serotonine: versterking van de peristaltiek van de darm.
 • Waar hebben de paracriene stoffen invloed op en wat is het verschil met hormonen?
  Ze verplaatsen niet door het bloed maar blijven lokaal.
  invloed op de peristaltiek van de darm en de uitscheiding.
 • Door welke zenuwstelsels word neurocriene stoffen geproduceerd?
  Het sympathische en het parasympatische zenuwstelsel
 • 5.2 Mond

 • Wat is latijn voor mond?
  os/ ora
 • Welk enzym word er in de mond te gevoegd aan het voedsel?
  Amylose
 • Wat is de cavitas oris?
  De mondholte
 • Wat is de uvula?
  De huig
 • Waar is het zachte gehemelte verantwoordelijk voor?
  - word naar boven getrokken bij het slikken daarmee wordt he achter de mond gelegen bovenste gedeelte van de keelholte afgesloten van de neusholte
  - In het midden bevind zich de huig
  - belangrijk bij het vormen van de nasale klanken
  - verbind de trommelholte van het gehoororgaan met de neus-keelholte. ( normaal gesloten alleen bij: slikken, gapen en kauwen gaan ze open)

 • Waar bestaat het gebit uit?
  4 snijtanden
  2 hoektanden
  4 valse kiezen
  6 ware kiezen
 • Hoeveel tanden en kiezen hebben we in ons gebid?
  16
 • Waaruit bestaat het melkgebit?
  4 snijtanden
  2 hoektanden
  4 kiezen
 • waaruit bestaat een dens(tand)
  - kroon. de corona dentis, dit deel steek boven het tandvlees en kaak uit
  - hals, collum. dit deel is bedekt met tandvlees
  - wortel. radix, in de tandkas
  - merg. pulpa, in de tand
 • Welke 3 klieren monden uit in de mondholte?
  - oorspeekselklieren
  - onderkaakspeekselkliereen
  - ondertongspeekselklieren
 • Waar liggen de glandulae parotideae, en wat zijn het?
  Oorspeekselklieren. ze liggen links en rechts voor het oor op de musculus masseter tegenover de 2e ware kies
 • Waar liggen de glandulae submandibulares en wat zijn het?
  Onderkaakspeekselklieren, ze liggen aan de onderzijde tegen de onderkaak en monden uit achter de middelste snijtanden van de onderkaak.
 • Waar liggen de glandulae sublinguales en wat zijn het?
  Ondertongspeekselklieren. liggen in de mondbodem achter de middelste snij- en hoektanden 
 • Wat is de inhoud van speeksel en waar dient de amylase voor?
  - helder vocht
  - ong. 1,5 liter per etmaal
  - zwak alkalisch
  - amylase breekt zetmeel af

 • Wat voor stoort speeksel maakt de onderkaakspeekselklieren en voor wat voor soort voedsel?
  - helder waterrijk speeksel
  - bittere, zure en scherp smakende stoffen
 • Wat voor soort speeksel maakt de ondertongspeekselklieren?
  - speeksel is rijp aan slijm
 • welke soort papillen heeft de tong en waar zijn ze verantwoordelijk voor/hoeveel zijn het er?
  - draadvormige papillen: greep op de spijsbrok.
  - paddenstoelvormige papillen: 
  - bladvormige papillen: bijna niet aanwezig
  - omwalde papillen: stuk of 6-12 stuks
 • Welke 5 smaken proef je met de tong?
  - zoet
  - zuur
  - zout
  - bitter
  - unami
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Frequentie zwangerschapscontroles?
1x= 9 weken
tot 26 weken om de 4 a 6 weken
26-32 weken= 1 x 3 weken
32-36 weken= 1x2 a 3 weken
vanaf 36 weken= 1 x 2 weken
Wie doen bevallingen?
- verloskundige
- huisarts (steeds minder)
- gynaecoloog: bij problemen
Wat is multiegravida? multipara?
2e of meerdere keren zwanger. 2 of meer baringen heeft doorgemaakt
wat is primigravida en een primipara?
1e maal zwanger en 1e keer bevallen (na 16 weken)
Wat is nullipara
een vrouw die nog nooit bevallen is
vanaf waarneer voelt de moeder leven? is er een verschil tussen de eerste keer zwanger en meerdere keren?
1e keer zwanger: vanaf de 22e week
2e keer zwanger: vanaf de 18e week
welke vaten lopen er door de navelstreng? en vervoeren ze zuurstof arm/rijk bloed?
1. vena umbilicalis van de placenta naar de baby--> zuurstof rijk
2 arteriae umbilicalis van baby naar placenta --> zuurstof arm
waarneer ontstaan de placenta en vliezen? en waaruit ontstaan ze?
rond de 16 weken
Placenta: vlokken aan de kan van de baarmoederwand ontwikkelen zich steeds sterker
Vliezen: vlokken aan kant uterusholte verdwijnen
Wat zijn chroionvlokken?
Embryo: vruchtje met daaromheen cruchtzakje met de chorionvlokken. ze dienen voor de aanhechting, voedsel-, zurstofvoorziening en afvalstoffen en koolzuurafvoer.
Wat is het verschil tussen een embryo en een foetus?
Embryo: eerste 3 maanden: orgaan aanleg.
foetus: na drie maanden: