Summary Anatomie en gebitsmorfologie

-
100 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Anatomie en gebitsmorfologie

 • 1 Anatomie

 • Welke botten zitten in het neurocranium (schedel)
  - Os parietale (gepaard)
  - Os temporale (gepaard)
  - Os frontale
  - Os occipitale
  - Os sphenoidale
  - Os ethmoidale 
 • Welke botten behoren tot het raciale (frontaal) deel van de schedel
  - Mandibula
  - Maxilla
  - Os zygomaticus (2)
  - Os nasale (2)
  - Os lacrimale (2)
  - Os palatine (2)
  - Vomer
  - Conchae nasals inferior (2)
 • De basis cranii interna wordt onderverdeeld in 3 fossae
  - fossa crania anterior
  - fossa crania mediale
  - fossa crania posterior
 • Welke botten zitten in het fossa crania anterior
  - Os frontale
  - Os ethomoidale
  - Os sphenoidale
 • Welke botten zitten in het fossa crania mediale
  - Os sphenoidale
  - Os temporale
 • Welke botten zitten in het fossa crania posterior
  - Os sphenoidale
  - Os parietale
  - Os temporale
  - Os occipitale
 • De os parietale wordt verbonden door
  de sutura sagittalis
 • Waarom is de mandibula niet verbonden met een sutarae
  Omdat de mandibula kan bewegen
  - Verbonden aan de schedel met een beweeglijk gewricht
 • 5 verschillende suturae
  1. Sutura squamosa
  2. Sutura coronalis
  3. Sutura lambdoidea
  4. Sutura occipitomastoidea
  5. Sutura sagittalis
 • Welke botten verbind de sutura squamosa
  - Os temporale
  - Os parietale 
 • Welke botten verbind de sutura coronalis
  - Os parietale
  - Os frontale
 • Welke botten verbind de sutura lambdoidea
  - Os parietale
  - Os occipitale 
 • Welke botten verbind de sutura occipitomastoidea
  - Os occipitale
  - Os temporale
 • Welke botten verbind de sutura sagittalis
  Os parietale (gepaard) sinister en dexter
 • Waar bevindt de sutura frontonasale zich
  Tussen de os frontalis en os nasalis
 • Welke botten begrenzen de os frontale
  - Margo supraorbitalis
  - Os zygomaticus
  - Os nasale
  - Maxilla
  - (Os parietale en os sphenoidale
 • Welke botten begrenzen de orbita inferior
  Os zygomaticus en de maxilla
 • De margo infra orbital wordt door 3 botten gevormd
  1. Os zygomaticus
  2. Os nasale
  3. Maxilla
 • Welke foramen komt voor in de maxilla
  Foramen infra orbitale
 • Welke foramen komt voor in de mandibula
  Foramen mentale
 • Welke sinussen (holten) heb je in de schedel
  - Sinus maxillaris (achter neus, boven maxilla)
  - Sinus frontalis (bij de frontale, oogkas)
  - Sinus sphenoidalis
  - Sinus ethmoidalis (achter de oogkas)
 • In welke holte bevindt zich het kaakgewricht
  De os temporalis bevat de holte
 • De argus zygomatiscus wordt gevormd door 2 botten
  1. Os temporalis
  2. Os zygomaticus
 • De os sphenoidale grenst aan de volgende botten (7)
  - Maxilla
  - Os zygomaticus
  - Os ethmoidale
  - Os parietale
  - Os temporale
  - Os occipitale
  - Vomer
 • Welke (6) botten doen mee aan de vorming van orbita
  - Os zygomaticus (lateraal)
  - Os ethmoidale (mediale)
  - Os lacrimale (mediale wand)
  - Os frontalem (dak orbita)
  - Os sphenoidale (achter wand)
  - Maxilla (bodem)
 • Wat is de functie van de foramen magnum
  Het is in het os occipitale gelegen
  - Aanhechtingsplaats voor spieren
 • Wat zijn de functies van de processus styloideus
  - Verschillende spieren van de tong aanhechten
  - Uit het foramen stylomastoideus komt de nervus VII (facialis)
  - Het is een onder externe gehoorgang gelegen bot uitsteeksel 
 • Het aanzicht bestaat uit 14 botten
  - Mandibula
  - vomer 
  - Maxilla (gepaard)
  - Os zygomaticus (gepaard)
  - Os nasale (gepaard)
  - Os lacrimale (gepaard)
  - Os palatinum (gepaard)
  - Conchea inferior (gepaard)
 • De mandibula is onder te verdelen in 4 botdelen
  1. Corpus mandibulae
  2. Ramus mandibulae
  3. Angulus mandibulae
  4. Arcus alveolaris inferior (tandboog) hierin bevinden zich de alveoli dentalis (tandkassen)
 • De Ramus mandibulae wordt in 2e verdeeld
  - Processus condylaris
  - Processus coronoideus (voorste) 
  De verbinding wordt incisura mandibulae genoemd
 • Hoe wordt de temporomandibulaire joint gevormd
  Door de processus condylaris die articuleert met de fossa mandibularis van het os temporale
 • De mandibula bevind zich in 2 foramina
  - Foramen mandibulae
  - Foramen mentale 
  Ze zorgen voor innovatie en vascularisatie
 • Waar zijn de gebitelementen verankerd
  In de processus alveolaire deel van de maxilla
 • Hoe wordt de overgang van de maxilla naar de neus genoemd
  spina nasalis anterior
 • Wat verbind de sutura palatina mediaan met elkaar
  De osso palatina
 • Wat bepaald de vorm van de wang
  - Processus zygomaticus
  - De maxilla
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Radix bifida
een wortelsplitsing
Functie foramen
Passage arterien en nervi
Welke foramina komen voor in de maxilla en de mandibula aan de buitenzijde van de schedel (frontaal)
Maxilla: foramen infra orbitale
Mandibula: foramen mentale
Welke sutura verbinden de craniale botten vanaf posterior
- sutura occipitomastoidea 
- sutura sagittalis
- sutura lambdoidea


LOS
Vanaf welke zijden zijn de temporale botten zichtbaar?
- lateraal
- frontaal (anterior)
- dorsaal (posterior)

LAP 
Welke foramina komt voor in de mandibula

Foramen mandíbula Foramen mentale

Functie - innervtatie en vascularisatie
De margo infra orbitalis wordt door 3 botten gevormd
1. Os zygomaticus
2. Os frontale
3. Maxilla
Welke botten begrenzen de os frontale (anterior)
- os zygomaticum
- maxilla
- os nasale
- os parietale
- os sphenoidale
Welke botten behoren tot het faciale (frontaal) deel van de schedel
- Mandibula
- Maxilla
- Os zygomaticus (2)
- Os nasale (2)
- Os lacrimale (2)
- Os palatine (2)
- Vomer
- Conchae nasals inferior (2)
De arcus zygomatiscus wordt gevormd door 3botten
1. Os temporalis
2. Os zygomaticus
3. Maxilla
MZT