Summary Anatomie en Pathologie, laatste examen.

-
198 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Anatomie en Pathologie, laatste examen.

 • 3 HK Pathologie Ziekteoorzaken

 • Wat zijn endogene ziekteoorzaken?
  Inwendige ziekteoorzaken, ziekmakend van binnenuit, hiertoe behoren de aangeboren afwijkingen.
 • Wat zijn exogene ziekteoorzaken?
  Uitwendige ziekteoorzaken, ziekmakend van buitenaf.
 • Wat zijn congenitale afwijkingen? Wat valt hieronder?
  Aangeboren afwijkingen, zoals:
  • Genetische oorzaken.
  • Prenatale oorzaken.
  • Perinatale oorzaken. 
 • Wat zijn genetische oorzaken?
  Erfelijke afwijkingen.
 • Wat zijn prenatale oorzaken?
  Niet-erfelijke afwijkingen, ontstaan tijdens de zwangerschap.
 • Wat zijn perinatale oorzaken?
  Niet-erfelijke afwijkingen, ontstaan rond de geboorte.
 • Wat is overerven? En waarop bevind de afwijking zich?
  Het doorgeven van erfelijke ziekten of afwijkingen van ouders op kinderen. De afwijking zit hierbij op een bepaald onderdeel van het chromosoom, het gen.
 • Wat zijn de drie soorten overerving?
  • Dominante overerving.
 • Wat zijn de drie soorten overerving?
  • Dominante overerving.
  • Recessieve overerving.
  • Geslachtsgbonden overerving. 
 • Wat is er aan de hand bij dominante overerving?
  Hierbij is het afwijkende gen overheersend. De erving van het gen van een van de ouders, zal het kind de afwijking laten vertonen.
 • Wat is er aan de hand bij recessieve overerving?
  Hierbij is de eigenschap ondergeschikt en leidt alleen tot de afwijking als beide ouders de recessieve eigenschap aan hun kind meegeven.
 • Wat is er aan de hand bij geslachtsgebonden overerving?
  De afwijking bevond zich op een van de X-chromosomen. dat bij een man (XY) het X-chomosoom enkel aanwezig is, openbaart de ziekte zich alleen bij jongens. Meisjes kunnen de afwijking dus niet vertonen, maar kunnen wel drager zijn.
 • Wat vind er plaats in de embryonale fase van de zwangerschap?
  Hierin vind de aanleg plaats van alle organen en treden er miljoenen celdelingen op.
 • Vanaf wanneer spreek je van de foetale fase?
  Vanaf de 12e week van de zwangerschap tot aan de geboorte.
 • Voor welke week van de zwangerschap kunnen de organen nog niet zelfstandig functioneren?
  De 24ste week.
 • Wat zijn onder andere schadelijke prikkels voor de foetus?
  • Infecties bij de moeder.
  • Radioactieve straling en röntgenstraling. 
  • Toxische (giftige) stoffen.
  • Te hoog of te laag bloedsuikergehalte van de moeder.
  • Toxicoloog ofwel zwagerschapsvergiftiging. 
 • 13 HK Anatomie Hart

 • Hoe noem je de bovenste holtes van het hart?
  De boezems
 • Hoe noem je de onderste holtes van het hart?
  De kamers
 • Wat is een ander woord voor atrium?
  Boezem
 • Wat is een ander woord voor ventrikel?
  Kamer
 • Hoeveel holtes heeft het hart in totaal? En hoe noem je deze holtes?
  In totaal zijn er vier holtes in het hart.
  • De linkerboezem
  • De rechterboezem
  • De linkerkamer
  • De rechterkamer
 • Wat is een ander woord voor de grote bloedsomloop?
  Lichaamscirculatie
 • Wat is een ander woord voor de kleine bloedsomloop?
  Longcirculatie
 • Wat is de functie van de grote bloedsomloop?
  Het vervoeren van zuurstofrijk bloed naar alle organen, het afvoeren van zuurstofarm bloed naar het hart.
 • Wat is de functie van de kleine bloedsomloop?
  Het vervoeren van zuurstofarm bloed naar de longen, het afvoeren van zuurstofrijk bloed naar het hart.
 • Hoe noem je het dubbele circulatie systeem van de grote- en de kleine bloedsomloop ook wel?
  De dubbele bloedsomloop.
 • Waar ligt het hart?
  • In de borstholte.
  • Direct achter het sternen (borstbeen).
  • In het mediastinum. 
 • Wat is de Latijnse benaming voor de hartpunt? En welke kant wijst deze op?
  De apex, deze wijst naar links.
 • Uit welke twee holle spieren is het hart opgebouwd?
  De boezemspier & de kamerspier.
 • Wat zijn de annuli fibrosi cordis?
  De twee bindweefselringen die de boezemspier en de kamerspier van elkaar scheiden.
 • Wat is de functie van het harttussenschot?
  De linker- en de rechterharthelft van elkaar gescheiden houden.
 • Wat is het septum cordis?
  Het harttussenschot.
 • Hoe ziet het harttussenschot tussen beide boezems eruit?
  Vrij dun, bestaand uit bindweefsel.
 • Hoe ziet het harttussenschot tussen beide kamers eruit?
  Veel dikker, bestaat uit hartspierweefsel.
 • Welke aansluiting van de grote bloedvaten bevind zich in de rechterboezem?
  De bovenste holle ader (v. cava superior) en de onderste holle ader ( v. cava inferior).
 • Wat voor soort bloed stroomt er door de bovenste holle ader en de onderste holle ader?
  Zuurstofarm bloed stroomt hierdoor de boezems in.
 • Wat is de v. cava superior?
  De bovenste holle ader.
 • Wat is de v. cava inferior?
  De onderste holle ader.
 • Welke aansluiting van de grote bloedvaten bevind zich in de rechterkamer?
  De oorsprong van de truncus pulmonalis, die uiteindelijk opsplitst in de linker- en de rechterlongslagader (arteria pulmonalis).
 • Wat voor soort bloed stroomt er door de linker- en de rechterlongslagader? En welke richting stroomt dit op?
  Zuurstofarm bloed richting de longen.
 • Welke aansluiting van de grote bloedvaten bevind zich in de linkerboezem?
  De vier longaders (venae pulmonalis), twee uit elke long.
 • Wat voor soort bloed stroomt er door de longaders? En welke richting stroomt dit op?
  Zuurstofrijk bloed vanaf de longen terug naar de linkerboezem van het hart.
 • Wat is de aorta?
  De grote lichaamssagader, het grootste bloedvat van het lichaam.
 • Wat voor soort bloed stroomt er door de aorta? En welke richting stroomt dit op?
  Zuurstofrijk bloed, vanaf het linkerkamer, naar de organen.
 • Welke aansluitingen van de grote bloedvaten bevinden zich in de linkerkamer?
  De oorsprong van de aorta.
 • In welke holtes stroomt het bloed het hart binnen?
  Via de boezems, atrium, komt het bloed het hart binnen?
 • Via welke holtes van het hart verlaat het bloed het hart?
  Via de kamers, venrikel, wordt het bloed uit het hart weggepompt.
 • Hoeveel openingen heeft de bindweefselring van het hart? En waar bevinden deze zich?
  Twee tussen de boezems en de kamers. En twee tussen de kamers en de slagaders.
 • De openingen in de bindweerselring van het hart worden afgesloten met bindweefselvliezen, hoe worden de bindweefsel vliezen ook wel genoemd?
  De hartkleppen, ofwel kleppen.
 • Wat is de functie van de hartkleppen?
  Gesloten verhinderen de kleppen dat het bloed de verkeerde kant op stroomt.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waarop hebben mineralocorticoïden invloed?
Op de zoutsamenstelling van het bloed, met name de concentraties van natrium en kalium.
Uit welk hormoon bestaan mineralocorticoïden voor het grootste deel?
Aldosteron
Waar hebben glucocorticoïden vooral invloed op?
Op de glucose huishouding.
Wat is het belangrijkste glucocorticoïd?
Cortisol (hydrocortison).
Wat is de werking van aldosteron in het lichaam?
Het bevorderen van de reabsorptie van natrium in de nieren, en de uitscheiding van kalium. Hierdoor beïnvloed aldosteron indirect de bloeddruk.
Wanneer vind de productie van aldosteron plaats?
 • Bij het dalen van het natriumgehalte in het bloed.
 • Bij het stijgen van het kaliumgehalte in het bloed.
 • Bij daling van het bloedvolume, door bijvb. overmatig transpireren.
 • Bij een stijging van de bloeddruk.
 • Er meer angiotensine in het bloed komt.
Welke drie groepen schorshormonen zijn er?
 • Mineralocorticoïden.
 • Glucocorticoïden.
 • Geslachtshormonen.
Wat produceert de bijnierschors?
Schorshormonen (corticosteroïden).
Wat is de cortex?
De bijnierschors.
Uit welke twee hormoonklieren bestaat een bijnier?
de bijnierschors en het bijniermerg.