Summary Anatomie, Fysiologie, Pathologie deel B

-
ISBN-13 9789402038996
268 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Anatomie, Fysiologie, Pathologie deel B". The author(s) of the book is/are Malmberg. The ISBN of the book is 9789402038996. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Anatomie, Fysiologie, Pathologie deel B

 • 7.1 Het urinewegstelsel

 • Welk orgaan vormt urine
  Nieren
 • Wat voert de urine af
  • Urineleiders
  • urineblaas
  • urineleiders
 • Waar liggen de nieren
  In de buikholte, onder het middenrif, links en rechts van de wervelkolom
 • Waar loopt de urineleider
  Vanuit elke nier naar de urineblaas
 • Hoe loopt de urinebuis bij vrouwen
  Vanuit de blaas tot in de uitwendige geslachtsorganen ( de vulva )
 • Hoe loopt de urinebuis bij mannen
  Vanuit de blaas tot de top van de penis
 • Wat ligt er om de urinebuis bij mannen
  Prostaat
 • 7.1.1 Nieren

 • Hoe heet de buitenste laag van de nier
  Het nierkapsel. Het is een stevige laag die de nieren beschermt
 • Wat ligt er onder het nierkapsel en wat is de functie?
  Het nierschors en de niermerg. Hier wordt urine gevormd
 • Waar wordt de gevormde urine opgevangen
  Nierbekken
 • Wat verbind het nierbekken met de blaas
  De urineleider. Hierdoor stroomt de urine van de nieren naar de blaas.
 • Waar is de nierslagader een aftakking van
  De aorta
 • Hoe komt er zuurstofrijk bloed in de nieren
  Via de nierslagader
 • Wat gebeurt er met de nierslagader in de nieren
  Vertakt zich tot steeds kleinere nierslagadertjes en uiteindelijk nierhaarvaartjes
 • Hoe stroomt het gezuiverde bloed terug naar het hart
  Vanuit de nierader naar de onderste holle ader
 • Wat ligt er in de overgang van de nierschors en het niermerg
  Miljoenen niereenheden (nefronen)
 • Wat wordt er in de niereenheden gevormd
  Urine
 • Waar bestaat elke niereenheid uit
  Nierlichaampje en een nierkanaaltje
 • Hoe wordt het nierlichaampje ook wel genoemd
  Lichaampje van Malpighi
 • Hoe werkt het nierlichaampje
  Het is een soort zeef. Vloeistof en kleine deeltjes worden vanuit het bloed door de wand van de kluwen nierhaarvaatjes naar buiten geperst.
 • Hoe heet het vocht dat door de wand van de nierlichaampjes wordt geperst

  Voorurine. Dit wordt opgevangen in het kapsel van bowman.
  per etmaal produceren de nieren 180 liter voorurine.
 • Waar stroomt de voorurine naartoe vanuit het nierlichaampje
  Stroomt het nierkanaaltje in
 • Waar bestaat het nierkanaaltje uit
  Twee gekronkelde gedeeltes en een lus. Om het nierkanaaltje heen liggen kleine bloedvaatjes
 • Waar zorgt het nierkanaaltje voor
  Zorgt ervoor dat alle belangrijke stoffen uit de voorurine weer opgenomen worden in het bloed. Alleen de stoffen die het lichaam niet meer nodig heeft blijven achter in het nierkanaaltje.
 • Wat gebeurt er met de voorurine in het nierkanaaltje
  Steeds geconcentreerder, totdat er urine overblijft.
 • Wat gebeurt er met urine uit het nierkanaaltje
  Stroomt via een verzamelbuis naar het nierbekken. Per etmaal is dat ongeveer 1.5 liter
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat gebeurt er bij een buikdialyse 's nachts?
 • Aansluiten op een machine voor slapen gaan.
 • Via machine stroomt dialysevloeistof in de buikholte, machine verwisselt in de nacht regelmatig de vloeistof.
 • In de ochtend weer afkoppelen
Wat gebeurt er bij een buikdialyse overdag
 • Client laat zelf thuis dialysevloeistof in hun buikholte lopen, daarna sluiten ze de instroomopening af en kunnen ze gaan en staan waar ze willen.
 • Het buikvlies werkt als een zeef, overtollig water zouten en afvalstoffen komen in de dialysevloeistof terecht.
 • 4 tot 5 keer per dag dialysevloeistof zelf wisselen
Wat gebeurt er bij hemodialyse
 • Het bloed wordt vanuit het lichaam door een dialyse (kunstnier) geleid. Daar wordt het bloed gezuiverd van overtollig water, zouten en afvalstoffen en daarna weer teruggegeven aan het lichaam.
 • 3 x per week 4 uur naar het ziekenhuis
Hoeveel procent is de nierfunctie bij nierfalen?
15 % of minder
Symptomen van nierfalen
 • vermoeidheid
 • misselijkheid
 • slechte eetlust
 • slecht slapen
 • hoofdpijn
 • jeuk
 • vochtophoging (oedeem)
 • spierkrampen
 • vaak infecties
 • bloedarmoede
 • hoge bloeddruk
 • seksuele problemen
Wat zijn de meest voorkomende nieraandoeningen die kunnen leiden tot nierfalen 5
 • chronische nierbekontsteking
 • ontsteking van de kluwens haarvaatjes in de nieren
 • diabetes mellitus
 • hoge bloeddruk
 • langdurig gebruik van pijnstillers.
Wanneer krijg je echt nierproblemen
 • Als de reservecapaciteit verbruikt is en de nieren niet meer in staat zijn het bloed voldoende te zuiveren.
Wat kan je doen om de blaas snel te legen bij urineretentie
Katheteriseren
Waarom moet je bij urineretentie snel ingrijpen?
Door overvulling is de druk in de blaas hoog, waardoor de urine kan terugstromen naar de urineleideren en de nieren (reflux) en nierschade kan ontstaan.
Belangrijke symptomen chronische urineretentie
 • Vaak aandrang om te plassen maar urine niet kunnen lozen
 • slappe straal, kleine beetjes
 • lang nadruppelen