Summary Anatomie, Fysiologie, Pathologie - Hfd. 1 t/m 11

-
274 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Anatomie, Fysiologie, Pathologie - Hfd. 1 t/m 11

 • 1 Inleiding tot de weefselleer

 • Wat is een weefsel?
  Een groep cellen met een zelfde vorm of functie
 • Uit hoeveel primaire of hoofdweefsels bestaat het lichaam en benoem ze.
  1. Epitheelweefsel
  2. Bind- en steunweefsel
  3. Spierweefsel
  4. Zenuwweefsel
  5. Bloed
 • Wat is Epitheelweefsel en functie?
  Aaneengesloten cellen welke de verschillende oppervlakten bekleedt.
  Een beschermende functie (bijv. tegen de "buitenwereld"); zorgt voor een afsluitende en waterdichte laag.
 • Noem twee voorbeelden van Epitheelweefsel .
  Onder andere:
  - huid
  - slijmvlies maagdarmkanaal
  - blaas
  - luchtwegen
  - klieren
  - mondholte
  - vagina
 • Wat is Bind- en steunweefsel en functie?
  Weefsel bestaande uit cellen met veel tussencelsof (matrix) dat door de bindweefselcellen zelf geproduceerd/gevormd wordt.
  Heeft een verbindende functie binnen de organen zelf en tussen de organen onderling.
 • Noem twee voorbeelden van het Bind- en steunweefsel.
  - Losmazig bindweefsel onder de huid
  - Vetweefsel
  - Kraakbeen
  - Bot / Been (steunweefsel)
  - Oorlel
 • Wat is Spierweefsel?
  Weefsel dat bestaat uit langgerekte cellen welke de mogelijkheid hebben om zich samen te trekken waardoor beweging mogelijk is.
 • Wat is Zenuwweefsel?
  Weefsel bestaande uit cellen met lange vertakkingen welke prikkels vormen en via hun uitlopers naar andere plaatsen in het lichaam geleiden.
 • Wat is bloed?
  Vloeistof bestaande uit drie soorten cellen; rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes.
 • Wat is de functie van bloed?
  Zorgt voor het transport van verschillende stoffen (bijv. zuurstof, afval- en voedingsstoffen) en voor afweer tegen mogelijke ziekteverwekkers.
 • Wat is een orgaan?
  Een onderdeel van het lichaam met een bepaalde functie opgebouwd uit verschillende soorten weefsels.
 • Uit welke weefsels bestaat de maag?
  - Bindweefsel
  - Spierweefsel
  - Epitheelweefsel
 • Wat is een orgaanstelsel en noem twee voorbeelden.
  Een groep organen die samen een functioneel geheel vormen.
  - Spijsverteringsstelsel
  - Ademhalingsstelsel
  - Urogenitaalstelsel
  - Spijsverteringsstelsel
 • Tot welk weefsel behoort het kapsel van je kniegewricht? En de Schildklier?
  - Bindweefsel
  - Epitheelweefsel
 • Wat is het verschil tussen weefsel en orgaan?
  - Weefsel: groepjes cellen met dezelfde vorm en functie
  - Orgaan: deel van een organisme met één of meer functies, bestaande uit verschillende soorten weefsels
 • Tot welk primair weefsel behoren been en kraakbeen?
  Bindweefsel
 • Tot welke orgaanstelsels behoren de long, nier, dunne darm
  Ademhalingsstelsel, Urogenitaal stelsel, Spijsverteringsstelsel.
 • Tot welk primair weefsel behoren talgklieren en speekselklieren?
  Epitheel weefsel
 • Noem 4 organen welke tot het Urogenitaal stelsel behoren.
  Onder andere:
  - Urineblaas
  - Urineleiders
  - Urinebuis
  - Nieren
  - Nierbekken
  - Bekkenbodemspieren
  - Baarmoeder
  - Eierstokken
  - Prostaat
 • Welk weefsel kan zich niet meer opnieuw delen?
  Zenuwweefsel (zoals hersencellen) dit in tegenstelling tot darmcellen en huidcellen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe vaak worden teven en poezen loops/krols?

Teef: gemiddeld 2x per jaar

Poes: gemiddeld met een interval van 3 weken

Uit welke drie lagen bestaat de wand van de uterus (baarmoeder)?

1. Binnenbekleding (endometrium); bedekkend- en klierepitheel

2. Middelste laag; spierlagen, bloedvaten en zenuwen

3. Buitenste laag; bekledend

Waaruit bestaat het vrouwelijke geslachtsapparaat?

- eierstokken (ovaria)

- eileiders (oviduct)

- baarmoeder (uterus)

- vagina

- clitoris

Wat is de functe van prostaatkliervocht?

- houdt de urethra schoon

- bevat suiker voor de voeding van de zaadcellen

- maakt de penispunt glad t.b.v. soepel inbrengen vagina

Wat is de functie van de prostaat?
Belangrijke klier welke zorgdraagt voor het vervoer van het sperma (totaalproduct van zaadcellen met prostaatkliervocht).
Wat is de functie van de testes (zaadballen)
Vorming zaadcellen en aanmaak testosteron en oestrogeen
Wat is de functie van de bijbal (epididymis)?
Rijping en opslag van de zaadcellen
Wat is de oestrische cyclus en in welke 4 perioden kan je deze verdelen?

Dit is de periode van eicelrijping to de volgende eicel-rijping:

- pro-oestrus

- oestrus

- metoestrus

- anoestrus

Wat is de Tunica albuginea?
Een zeer stevig wit kapsel om de testis heen en zorgt (door de aanwezigheid van bloedvaten) dat de testikels op de juiste temperatuur blijven.
Waaruit bestaan de mannelijke voortplantingsorganen?

- zaadballen (testes)

- bijbal (epididymis)

- penis

- accesoire geslachtsklieren (hond: prostaat / kat: prostaat & glandula bulbo-urethalis)