Summary Anatomie, Fysiologie, Pathologie - Hfd. 12 t/m 26

-
485 Flashcards & Notes
12 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Anatomie, Fysiologie, Pathologie - Hfd. 12 t/m 26

 • 12 Bindweefsel

 • Wat zijn de twee taken van bindweefsel?

  1. Steunende functie;

  - Lichaamsvorm (alle onderdelen en organen van het lichaam zijn met elkaar verbonden door bindweefsel)

  2. Verzorgende functie;

  - Rol bij afweer

  - Rol bij voeding van cellen

  (door het zijn van drager voor bloedvaten en het transportmedium voor diffusie)

 • Waaruit bestaat bindweefsel?

  - Extracellulaire matrix (vezels, grondsubstantie en weefselvloeistof)

  - Verschillende celtypen (fibroblasten, vetcellen, mast-/mestcellen)

 • Wat is extracellulaire matrix?

  Tussencelstof (=substantie buiten de cel) bestaande uit vezels, grondsubstantie en weefselvloeistof

 • Uit welke drie celtypen bestaat bindweefsel?

  1. Fibroblasten

  2. Vetcellen

  3. Mastcellen

 • Wat is een fibroblast?
  fibro= bindweefsel , blast = moedercel
  Een actieve bindweefselcel welke de vezels en de grondsubstantie (taai, slijmerig) maakt.
  -> Het is het basisceltype van bindweefsel en de belangrijkste bindweefselcel.
 • Wat is een fibrocyt?

  Een niet actieve fibroblast = rustende cel welke weer actief kan worden (bijv. na wondgenezing)

 • Wat zijn vetcellen?

  Bindweefselcellen/fibroblasten gespecialiseerd in opslag van vet door een continue actieve uitwisseling van vet tussen bloedbaan en cel (liggen meestal bij elkaar in vetweefsel).

 • Wat zijn mastcellen/mestcellen?

  Grote bindweefselcellen waarvan het cytoplasma helemaal gevuld is met korrels welke een aantal stoffen bevatten welke een rol spelen in het immuunsysteem (bij allergische reacties en ontstekingen).

 • Noem een voorbeeld van een stof welke wordt vrijgegeven door mastcellen/mestcellen.

  Histamine

 • Welke 3 soorten bindweefsel vezels zijn er?

  1. collageenvezels

  2. elastische vezels

  3. reticulaire vezels

 • Wat zijn collageenvezels en geef een voorbeeld van bindweefsel met veel collageenvezels.

  Meest voorkomende vezels opgebouwd uit fibrillen (langgerekte eiwitmoleculen). Kenmerken:

  - niet elastisch

  - zeer trekvast

  - grote buigzaamheid

  Voorbeeld: een pees (fibrillen->vezels->bundels)

 • Wat zijn elastische vezels en geef een voorbeeld van bindweefsel met veel elasatische vezels.

  Dunne vezels welke rekbaar en elastisch zijn.

  Voorbeeld: bloedvatwanden en in de huid (nekvel)

 • Wat zijn reticulaire vezels en geef een voorbeeld van bindweefsel met veel reticulaire vezels.

  Dit zijn een speciaal soort collageenvezels welke fijn vertakte netwerken vormen in en om organen (visnet). Geeft houvast aan stamcellen.

  Voorbeeld: in bloedvormende organen (beenmerg, milt, lymfeknopen).

 • Wat is de grondsubstantie van de extracellulaire matrix en zijn functie?
  Een kleurloze massa die cellen en vezels omgeeft en als bindmiddel ("behanglijm") fungeert en daarmee veel water vasthoudt.
  Functie waterbindend vermogen:
  - geeft geleiachtige structuur aan tussencelstof en daarmee ondoordringbaar voor bacteriën (mechanische belemmering indringers)
  - zorgt voor diffusie van wateroplosbare stoffen (van haarvaten naar cellen en andersom)
 • Benoem de 7 verschillende soorten bindweefsel.

  1. Losmazig bindweefsel

  2. Collageen bindweefsel

  3. Elastisch bindweefsel

  4. Reticulair bindweefsel

  5. Mucoïd bindweefsel

  6. Littekenweefsel

  7. Vetweefsel

 • Noem de kenmerken van losmazig bindweefsel en waar kom je dit tegen?

  - Rijk aan cellen en grondsubstantie en in verhouding weinig vezels.

  - Losse structuur, weinig trekvast, kan sterk van vorm veranderen.

  Bijvoorbeeld: onderhuid, ondersteunend bij bloedvaten en organen en tussen spiervezels en spierbundels.

 • Noem de kenmerken van collageen bindweefsel en en waar kom je dit tegen?

  - Overheersend collageenvezels, weinig cellen

  - Bijzonder trekvast

  Bijvoorbeeld: pezen en gewrichtkapsels.

 • Noem de kenmerken van elastisch bindweefsel en waar kom je dit tegen?
  - Veel elastische vezels
  - Geeft elasticiteit en trekvastheid
  Bijvoorbeeld: de onderhuid
 • Noem de kenmerken van reticulair bindweefsel en waar kom je dit tegen?

  - Bevat veel cellen

  - Fijn vertakt netwerk (visnet) dat steun geeft aan de vrije stamcellen in bloedvormende organen.

  Bijvoorbeeld: milt, lymfeknopen

 • Noem de kenmerken van mucoïd bindweefsel en waar kom je dit tegen?

  - Vooral geleiachtige grondsubstantie

  Bijvoorbeeld: navelstreng, hanenkam, lellen

 • Noem de kenmerken van littekenweefsel.

  - Dichte structuur, celarm, weinig bloedvaten

  - Komt voor op plaatsen waar oorspronkelijk weefsel is verdwenen.

 • Noem de kenmerken van vetweefsel en waar kom je dit tegen?

  1. Wit vetweefsel

  - Meest voorkomend en bestaat uit cellen die ieder één grote vetdtruppel bevatten, daardoor wit van kleur.

  - Functie als energiereserve, warmte-isolatie en schokbreking

  Bijvoorbeeld: onderhuidse vetlaag, vet in zoolkussens

  2. Bruin vetweefsel

  - Bij pasgeborenen en dieren die een winterslaap houden

  - Functie om de lichaamstemperatuur op peil te brengen door verbranding en vervolgens afgifte warmte aan langsstromend bloed.

 • Is de energiereserve bij dieren in winterslaap wit of bruin vetweefsel?

  Wit vetweefsel (bruin vetweefsel zorgt ervoor dat de lichaamstemperatuur van het dier stijgt zodra de omgevingstemperatuur stijgt).
 • Bevatten arteriën elastiche vezels?

  Ja, zo wordt de drukgolf van het bloed goed doorgegeven en is in kop en extremiteiten nog steeds voldoende hoge bloeddruk aanwezig.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de lichaamstemperaturen bij een , paard, rund, schaap/geit, varken?
Paard:volwas 37.4-38
           pasgeboren:38.5-38.5
           tot 1 mnd: 37.5-38.5
Rund: volw. 38.0-39.0
           pasgeboren: 38.5-40.5
schaap geit: 38.5-40
varken: volwas 38-39.5
             big: 39-40.5
Het opnemen van de pols gebeurd bij een rund/ paard....
Aan de kaak, let op wel in alle rust
Wat is de polsfrequentie bij een: paard, rund, schaap/geit, varken
paard:28-40
Rund: 50-80
Schaap geit: 70-90
Varken: 60-90
wat is de frequentie van de ademhaling bij een PaardRundSchaap/geitVarken
Paard: 8-14 / min
Rund: 10-30/min
Schaap geit: 20-30/min
Varken: 8-19/min
Wat zijn de kenmerken van hyalien kraakbeen en waar kom je dit tegen?
de helft bestaat uit collageen vezels. Enorme stevigheid.
bv in de groeischijven
Waarom kan kraakbeen zich moeilijk herstellen na beschadiging?
afhankelijk van diffusie, door het karakter van de grondsubstantie verloopt dit traag. Daardoor hebben kraakbeencellen een trage celstofwisseling en kunnen niet snel en adequaat reageren bij beschadiging
Wat is een hernia?
Een breuk van de annulus fibrosus en daardoor een uitstulping van de nucleus pulposus.
Waarom kan kraakbeen zich moeilijk herstellen na beschadiging?
Kraakbeen bevat geen bloedvaten. Chondrocyten zijn voor hun voeding volledig afhankelijk van diffusie. Dat betekend een traag tempo in het afvoeren van voedingsstoffen en zuurstof.
Wat zijn de kenmerken van hyalien kraakbeen en waar kom je dit tegen?
De helft van hyalien bestaat uit collageen vezels. De samenstelling van de matrix geeft het kraakbeen enorme stevigheid. bv Het kraakbeen in de groeischijven.
Wat is lymfangitis?
Een ontsteking van lymfevaten, waarbij soms rode strepen zichtbaar zijn (bijv. bij mensen na besmetting met kattenkrabziekte).