Summary Anatomie in Vivo

-
304 Flashcards & Notes
246 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Anatomie in Vivo

 • 1 Romp

 • Wat is de columna vertebralis?
  Wervelkolom
 • Wat is de processus spinosus van de columna vertebralis? 
  Doornuitsteeksel. Aanhechting van spieren. 
 • Wat is de costae? 
  Ware, valse en zwevende ribben. Kruisje op de chondrocostale overgang van rib 2 t/m 10. Kruisje op uiteinde van rib 11 en 12. 
 • Wat is de manubrium sterni? 
  Handvat waar sleutelbeenderen en 2 bovenste ribbenparen aan vast zitten. Bovenste gedeelte van het sternum. 
 • Incisura jugularis van het manubrium sterni 
  Jugularis is kuiltje. Kuiltje aan de bovenzijde van het sternum 
 • Wat is de incisura clavicularis van het manubrium sterni?
  Dit is een spleetje bij de incisura jugularis van het manubrium sterni. Spleetje tussen clavicula en sternum 
 • Wat is het corpus sterni? 
  Het middenstuk 
 • Wat is de laterale rand van het corpus sterni? 
  Zijkanten van het sternum, tussen de ribben. Teken 2 verticale lijntjes ter hoogste van een intercostaal ruimte 
 • Wat is het processus xiphoideus? 
  Onderaan het borstbeen. Zwaardvormig uitsteeksel. Onderste stukje van het sternum 
 • Wat is de aorta pars abdominalis?
  Dit is de buikslagader, niet te diep palperen. 
 • Hoe zijn de pulsaties van de aorta pars abdominalis het best palpabel? 
  In rugligging aan de linkerzijde van de navel. 
 • Wat is de m. rectus abdominis? 
  Rechte buikspier
 • Wat is de functie van de m. rectus abdominis? 
  Flexie van de romp 
 • Hoe moet je de m. rectus abdominis palperen? 
  In ruglig. Palpeer de laterale randen van de spier, de linea alba (middenlijn) en de intersectiones tendinae (tussenpezen). De bovenste tussenpees ligt ter hoogte van de ribbenboog. De onderste ter hoogte van de navel en de middelste er tussenin. 
 • Wat is de m. abliquus externus abdominus?
  Buitenste schuine buikspier.
 • Wat is de functie van de m. obliquus externus abdominus? 
  Eenzijdig gebruik:     Rotatie thorax (borstkas).
  Tweezijdig gebruik:  Flexie van de romp
 • Hoe moet je de m. obliquus externus abdominus palperen? 
  In zit de romp achteroverhellen en roteren. Alleen de achterste rand palperen. 
 • Wat is de m. erector spinae? 
  De spier die op je rug loopt
 • Hoe moet je de m. erector spinae palperen? 
  Buiklig, armen in 90 graden in abductie en bennen omhoog. Laterale randen van de spier tekenen. 
 • Wat is de ductus thoracicus? 
  Dit is de belangrijkste/grootste lymfestam, gaat over in bloedsomloop. 
 • Hoe moet je de ductuc thoracicus tekenen? 
  Teken een buisje over de linker clavicula 
 • Wat is de ductus lymphaticus dexter? 
  Dit is de lymfestam aan de rechterkant. 
 • Hoe moet je de ductus lymphaticus dexter tekenen? 
  Teken een buisje over de rechter clavicula
 • Wat zie je op dit plaatje? 
  Ductus lymphaticus dexter is rechts 
  Ductus thoracicus is links

  Lymfestammen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Anatomie in ViVo
 • F Kollenburg
 • or
 • 2013

Summary - Anatomie in ViVo

 • 1 Inleiding

 • Wat is anatomie in vivo?

  Bij de Anatomie in vivo worden de anatomische structuren in de levende mens bestudeerd.

 • 1.1 Anatomische houding, vlakken en assen

 • Wat zijn de kenmerken van de anatomische houding? (4)

  1. Rechtop staande mens
  2. Handpalmen naar voren
  3. Recht vooruit kijkend
  4. In de lucht zwevend
 • Welke verschillende vlakken zijn er in de anatomische houding? (3)

  1. Sagittal vlak
  2. Frontaal vlak
  3. Transversaal vlak
 • Wat is het sagittaal vlak?

  Verdeelt het lichaam in een linker- en rechterkant.

 • Hoe wordt het saggitaal vlak ook wel genoemd?

  Mediaan vlak.

 • Wat is het frontaal vlak?

  Verdeelt het lichaam in een voor- en achterkant.

 • Wat is het transversaal vlak?

  Verdeelt het lichaam in een boven- en onderkant.

 • Welke as zit er op het sagittaal vlak?

  Frontale as (breedte-as).

 • Welke as zit er op het frontale vlak?

  Sagittale as.

 • Welke as zit er op het transversaal vlak?

  Longitudinale as (lengte-as)

 • Welke bewegingen zitten er op de frontale as?

  Alle voorwaartse en achterwaartse bewegingen.

 • Wat is plantairflexie? (plant)

  Naar voetzoolzijde buigen.

 • Welke voorwaartse en achterwaartse bewegingen zijn er ? (3)

  1. Flexie/extensie
  2. Anteflexie/retroflexie
  3. Dorsaalflexie/plantairflexie
 • Wat is flexie?

  Buigen.

 • Wat is extensie?

  Strekken.

 • Wat is anteflexie (anteversie) ?

  Naar voren buigen.

 • Wat is retroflexie (retroversie) ?

  Naar achter buigen.

 • Wat is dorsaalflexie?

  Naar rugzijde buigen.

 • Wat is plantairflexie?

  Naar voetzoolzijde buigen.

 • Welke bewegingen zitten er op de sagittale as?

  Alle zijwaartste bewegingen.

 • Welke zijwaartse bewegingen zijn er? (2)

  1. Abductie/adductie
  2. Lateraalflexie
 • Wat is abductie?

  Afvoeren, van het lichaam af.

 • Wat is adductie?

  Aanvoeren, naar het lichaam toe.

   

  TIP: denk aan het engels, add something, iets toevoegen/aanvoeren.

 • Welke bewegingen zitten er op de longtudinale as? (2)

  1. Exorotatie/endorotatie
  2. Pronatie/supinatie
 • Wat is endorotatie?

  'Naar binnen' draaien.

 • Wat is exorotatie?

  'Naar buiten' draaien.

 • Wat is pronatie?

  Beweging van bv. de onderarm in het ellebooggewricht waarbij de handrug naar boven wordt gedraaid.
 • Wat is supinatie?

  Beweging van bv. de onderarm in het ellebooggewricht waarbij de handpalm naar boven word gedraaid.
   
  TIP: Denk aan soep eten.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het os pisiforme? 
Ulnair gelegen knobbeltje aan de palmaire zijde van de pols, deze moet je omlijnen 
Wat is de m. tibialis anterior? 
Onderbeenspier aan de voorkant van de tibia. 
Origo: proximale deel van de tibia
Instertie: Eerste middenvoetsbeentje
Waar ligt de m. semimembranosus? 
Ligt net als de demitendinosus aan de dorso-mediale zijde van het bovenbeen. 
Wat is de m. rectus femoris? 
Origo: os ilium 
Insertie: patella en tuberositus tibiae 
Wat is het tuberculum van gerdy? 
Knobbeltje lateraal van de tuberositas tibiae. Omlijnen 
Wat is het tibia-plateau? 
Plateau op tibia, tussen de femur en tibia in. Ligament patella loopt van de patella op scheenbeen. 2 horizontale lijntjes en een stippellijn op de ligament patella. 
Wat is de functie van de m. triceps brachii? 
extensie
Wat zie je op dit plaatje? 
Ductus lymphaticus dexter is rechts 
Ductus thoracicus is links

Lymfestammen
Hoe kun je de nervus peroneus superficialus zichtbaar maken?
Plantairflexie en suppinatie. Huid op spanning brengen. zo komen ze een beetje omhoog te liggen. Niet tekenen alleen projecteren  
Wat is de Nervus peroneus superficialis?
Zenuwstrengen die je op de voetrug zichtbaar kan maken