Summary Anatomie in ViVo

-
367 Flashcards & Notes
250 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Anatomie in ViVo". The author(s) of the book is/are F Kollenburg. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Anatomie in ViVo

 • 1 Inleiding

 • Wat is anatomie in vivo?

  Bij de Anatomie in vivo worden de anatomische structuren in de levende mens bestudeerd.

 • 1.1 Anatomische houding, vlakken en assen

 • Wat zijn de kenmerken van de anatomische houding? (4)

  1. Rechtop staande mens
  2. Handpalmen naar voren
  3. Recht vooruit kijkend
  4. In de lucht zwevend
 • Welke verschillende vlakken zijn er in de anatomische houding? (3)

  1. Sagittal vlak
  2. Frontaal vlak
  3. Transversaal vlak
 • Wat is het sagittaal vlak?

  Verdeelt het lichaam in een linker- en rechterkant.

 • Hoe wordt het saggitaal vlak ook wel genoemd?

  Mediaan vlak.

 • Wat is het frontaal vlak?

  Verdeelt het lichaam in een voor- en achterkant.

 • Wat is het transversaal vlak?

  Verdeelt het lichaam in een boven- en onderkant.

 • Welke as zit er op het sagittaal vlak?

  Frontale as (breedte-as).

 • Welke as zit er op het frontale vlak?

  Sagittale as.

 • Welke as zit er op het transversaal vlak?

  Longitudinale as (lengte-as)

 • Welke bewegingen zitten er op de frontale as?

  Alle voorwaartse en achterwaartse bewegingen.

 • Wat is plantairflexie? (plant)

  Naar voetzoolzijde buigen.

 • Welke voorwaartse en achterwaartse bewegingen zijn er ? (3)

  1. Flexie/extensie
  2. Anteflexie/retroflexie
  3. Dorsaalflexie/plantairflexie
 • Wat is flexie?

  Buigen.

 • Wat is extensie?

  Strekken.

 • Wat is anteflexie (anteversie) ?

  Naar voren buigen.

 • Wat is retroflexie (retroversie) ?

  Naar achter buigen.

 • Wat is dorsaalflexie?

  Naar rugzijde buigen.

 • Wat is plantairflexie?

  Naar voetzoolzijde buigen.

 • Welke bewegingen zitten er op de sagittale as?

  Alle zijwaartste bewegingen.

 • Welke zijwaartse bewegingen zijn er? (2)

  1. Abductie/adductie
  2. Lateraalflexie
 • Wat is abductie?

  Afvoeren, van het lichaam af.

 • Wat is adductie?

  Aanvoeren, naar het lichaam toe.

   

  TIP: denk aan het engels, add something, iets toevoegen/aanvoeren.

 • Welke bewegingen zitten er op de longtudinale as? (2)

  1. Exorotatie/endorotatie
  2. Pronatie/supinatie
 • Wat is endorotatie?

  'Naar binnen' draaien.

 • Wat is exorotatie?

  'Naar buiten' draaien.

 • Wat is pronatie?

  Beweging van bv. de onderarm in het ellebooggewricht waarbij de handrug naar boven wordt gedraaid.
 • Wat is supinatie?

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Wat zijn de kenmerken van de anatomische houding? (4)
10
Welke verschillende vlakken zijn er in de anatomische houding? (3)
10
Wat is het sagittaal vlak?
10
Hoe wordt het saggitaal vlak ook wel genoemd?
10
Page 1 of 88