Summary Anatomie van het bewegingsapparaat in beeld

-
ISBN-10 9031389137 ISBN-13 9789031389131
116 Flashcards & Notes
13 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Anatomie van het bewegingsapparaat in beeld". The author(s) of the book is/are Vivian Os Ad Zuidgeest. The ISBN of the book is 9789031389131 or 9031389137. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Anatomie van het bewegingsapparaat in beeld

 • 1.1 Anteflexie

 • Latijnse naam voor heupgewricht
  art. coxae
 • Latijnse naam kogelgewricht
  art. speroidea
 • Om hoeveel assen kan er in het gewricht bewogen worden?
  Om drie assen
 • Retroflexie/anteflexie om welke as en vlak?
  transversaal as en sagittaal vlak
 • Abductie/adductie om welke as en vlak?
  sagittale as en frontaal vlak
 • Endorotatie/exorotatie  om welke as en vlak?
  longutidanele as en transversaal vlak
 • Welke bewegingsuitslagen in art coxae zijn mogelijk?
  1. maximale anteflexie 120
  2. maximale retroflexie 20
  3. maximale abductie 45
  4. maximale adductie 30
  5. maximale exorotatie 45
  6. maximale endorotatie 35
 • Welke elf spieren geven exorotatie in het heupgewricht?
  1. psoas major
  2. iliacus
  3. sartorius
  4. tensor fascia latae
  5. rector femoris
  6. pectineus
  7. adductor longus
  8. gracilis
  9. gluteus medius
  10. gluteus maximus
  11. gluteus minimus
  12. adductor brevis
 • Psoas Major  • anteflexie
  • origo:    ontspringt met de ventrale vezels van de wervellichamen en de tussenwervelschijven  van TH12-L5. Dorsale gelegenvezels ontspringen van de processus costales L1-L5.
  • insertie: trochanter minor femur
 • trochanter minor femur
 • Iliacus
  • functie: anteflexie
  • origo: fossa illiaca bekken
  • insertie: trochaner minor femur
 • Sartorius
  • functie: anteflexie, abductie en exorotatie bovenbeen. Flexie van been en endorotatie onderbeen.
  • origo: Spina illiaca anterior Superior
  • mediaal van tuberositas tibiae in de per anserinus superficialis.
 • spina illiaca anterior superior
 • tensor fascia latae
  • anteflexie (ventrale vezels) endorotatie (laterale vezels), abductie bovenbeen
  • spina illiaca anterior superior
  • tractus illiotibialis
 • tractus illiotibialis
 • rectus femoris
  •  anteflexie bovenbeen, strekking van het been
  • spina illiaca anterior superior en acetabulum
  • via lig patallae aan tuberositas tibiae
 • acetabulum
 • pectineus
  • anteflexie, adductie en exorotatie bovenbeen
  • pecten os pubis
  • linea pectinae van het femur
 • linea pectinae femur
 • pecten os pubis
 • adductor longus
  • anteflexie, adductie en exorotatie
  • corpus os pubis
  • middelste deel labium mediale van linea aspera femur
 • gracilis
  • anteflexie  en adductie bovenbeen, flexie been en endorotatie onderbeen
  • ramus inferior os pubis
  • mediaal tuberositas tibiae in pes anserinus superficialis
 • gluteus medius
  • abductie bovenbeen. Voorste vezels anteflexie en endorotatie. Achterste vezels retroflexie en exorotatie bovenbeen
  • facies glutea os illium
  • trochanter major femur
 • gluteus minimus
  • anteflexie, abductie en endorotatie
  • lineae gluteae anterior en inferior facies glutea ala ossis illi
  • trochanter major femur
 • trochanter major femur
 • adductor brevis
  • anteflexie, adductie en exorotatie bovenbeen
  • corpus en ramus inferior os pubis
  • distale deel linea pectinae en aan proximale deel labium mediale linea aspera femur.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

longissimus
 • 1zijdige contractie rotatie hoofd ipselaterale zijde en lateroflexie wervelkolom. 2zijdige contractie hoofd en wvk worden achterovergebogen.
 • thoracis: os sacrum, crista illiaca, pros. spin. lumbale wvk, proc. trans thoracale wvk
         cervicis: proc. tranv. 1-6
         capitis: proc. tranv. borstwervel 1-3 en halswervels 4-7
 • thoracis: rib 2-12 en proc. tranv. borswervels
         cervices: proc. tranv. halswervels 2-5
         capitis: proc. mastoideus os occipitale
quadratus lumboris
 • lateroflexie wvk, depressie rib 12
 • crista illiaca
 • rib 12, proc. costales L1-L4
multifidus
 • 2zijdige contractie strekking wvk. 1zijdige contractie contralaterale rotatie wvk en lateroflexie wvk.
 • tussen proc. transv. en proc. spin., overbrugt 2-4 wervels, loopt van sacrale wervel 4 tot halswervel 2.
longissimus
 • 2-zijdige contractie hoofd en wervelkolom achterover gebogen. 1zijdige contractie rotatie hoofd ipsilaterale zijde en lateroflexie wvk
 • thoracis: os sacrum, crista illiaca, proc. spin. lumbale wvk, proc. trans. thor. wvk.
         cervicis: proc. transv. borstwervels 1-6
         capitis: proc. trans. borstwervels 1-3, proc. trans. halswervels 4-7
 • thoracis: rib 2-12, proc. trans. borstwervels
         cervices: proc. trans. 2-5
         capitis: proc. mastioideus os occipitale
illiocostalis
 • 2zijdige contractie wvk wordt achterover gebogen. 2zijdige contractie lateroflexie wvk
 • lumborum: os sacrum, crista illiaca, fascia thoracolumbalis
         thoracis: rib 7-12
         cervicis: rib 3-7
 • luborum: rib 6-12
         thoracis: rib 1-6
         cervicis: processus transversus halswervel 4-6
obliquus abdominis internus
 • 2zijdige contactrie buiging romp en verhoging intra-abdominale druk. 1zijdige contractie ipselaterale rotatie wvk en lateroflexie
 • fascia thoracolumbalis en sias
 • rib 10-12, linea alba, proc. costalis L1-L4
obliquus abdominus externus
 • 2zijdige contractie buigt wvk voorover, geeft depressie ribben en verhoog intra-abdominale druk. 1zijdige contractie rotatie wvk contralaterale zijde en lateroflexie wvk.
 • buitenzijden rib 5-12
 • labium externum crista illiaca en linea alba
longissimus
 • Bij tweezijdige contractie hoofd en wervelkolom achterover. Bij éénzijdige contractie ipselaterale rotatie hoofd en lateroflexie wervelkolom.
 • thoracis: os sacrum, crista illiaca, processus spinosi lumbale wervelkolom, processus transversus thoracale wervelkolom.
          cervicis: processus tranversus borstwervel 1- 6
          capitis: processus transversus borstwervel 1 - 3 en halswervel 4-7
 • thoracis: rib 2-12 en processus transversus borstwervels
         cervicis: processus transversus halswervels 2-5
         capitis: processus mastoideus van os occipitale
illiocostalis CWK/TWK/LWK
 • Bij tweezijdige contractie wordt wervelkolom achterovergebogen. Bij éénzijdige contractie geeft de spier lateroflexie wervelkolom.
 • illiocostalis lumboris: os sacrum. crista illiaca en fascia thoracolumbalis.  
         illiocostalis thoracis: 7e tot 12e rib
         illiocostalis cervicis:  3e tot 7e rib
 • lumborum: 6e tot 12e rib
         thoracis: 1e tot 6e rib
         cervicis: processus tranversus 4e tot 6e halswervel
transversus abdominis
 • tweezijdige contractie geeft depressie ribben en intra-abdominale druk wordt verhoogd. Bij éénzijdige contractie vindt ipselaterale contractie plaats.
 • fascia thoracolumbalis en labium internum crista illiaca
 • binnenzijde ribkraakbeen van 7e tot 12e rib en linea alba