Summary Anatomy

486 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Anatomy

 • 1.1.1 Inleidende alinea's

 • Wat valt onder anatomy?
  De structuren die gezien kunnen worden zonder het te vergroten maar ook alles wat je met een microscoop kan zien.
 • Wat betekent histology?
  De studie van structuren die met een microscoop zijn te zien.
 • 1.1.2 How can gross anatomy be studied

 • Wat is het verschil tussen een regionale aanpak en een systemische aanpak?
  Bij een regionale aanpak studeer je alles van een regio bijvoorbeeld de thorax te gelijk. Bij een systemische aanpak is elk systeem van het lichaam apart bestudeert maar wel direct dat systeem in het hele lichaam.
 • 1.1.3 Important anatomical terms, tot Imaging

 • Wat is de anatomische positie?
  Het lichaam staat recht, met de voeten bij elkaar, de handen naast het lichaam, hij kijkt naar voren en de mond is gesloten en het gezicht heeft een neutrale expressie. De ogen zijn geopend en focussen op iets in de verte. De handpalmen zijn naar voren gericht, met de vingers recht en bij elkaar, maar de duim is 90 graden gedraaid. De tenen wijzen naar voren.
 • Er zijn 3 hoofdgroepen van oriëntatie van het lichaam in de anatomische positie, welke 3?
  1. Coronal vlak
  2. Sagittal vlak
  3. Transversaal, horizontaal of axiaal vlak
 • Wat is een coronal vlak?
  Dit is verticaal georiënteerd en verdeeld het lichaam is voorste en achterste delen.
 • Wat is een sagittal vlak?
  Dit is verticaal georiënteerd en verdeeld het lichaam in linker en rechter delen. Als het lichaam precies door middel wordt verdeeld noem je dat het median sagittal vlak.
 • Welke 3 combinaties van termen worden meestal gebruikt om de locatie van structuren aan te geven?
  1. Voorste (anterior) en achterste (posterior)
  2. Aan de binnenkant (medial) en aan de buitenkant (lateral) - duim is medial en pink is lateral -
  3. Bovenste (superior) en onderste (inferior) 
 • Wat wordt bedoeld met de termen proximal and distal?
  Dat een lichaamsonderdeel verder van het lichaamscentrum afligt dan een ander onderdeel. Vb. De hand is distaal ten opzichte van het ellebooggewricht.
 • Wat wordt bedoeld met cranial and caudal?
  Cranial betekent richting het hoofd. En caudal betekent richting beneden.
 • Wat wordt bedoeld met rostral?
  Dat iets dichter bij de neus licht. Wordt vaak gebruikt in de hersenen.
 • Wat wordt bedoeld met superficial and deep?
  Hiermee wordt de plaats ten opzicht van het lichaamsoppervlak aangeduid. Superficial is dichter bij het oppervlak en deep is meer naar binnen toe.
 • 1.2.1 Skeletal system

 • In welke 2 groepen kan het skelet worden verdeeld?
  1. The axial skeleton
  2. The appendicular skeleton
 • Wat valt onder het axial skeleton?
  • De botten van het cranium (schedel)
  • De botten van het columnae vertebralis (wervelkolom)
  • De costas (ribben)
  • De rursum indidem gulam (borstbeen)
 • Wat valt onder het appendicular skeleton?
  De botten van de upper and lower limbs. (bovenste en onderste ledematen)
 • 1.2.1.1 Cartilage

 • Wat is cartilage?
  Het is een avasculaire vorm (geen bloedvaten bevattend) die bestaat uit extracellulaire vezels die vastzitten in een matrix, en bevatten cellen die gelokaliseerd zijn in kleine holtes. De hoeveelheid en soort extracellulaire vezels in de matrix varieert per type kraakbeen. In zwaar belaste gebieden of gebieden die te maken hebben met hevige trekkrachten, wordt de hoeveelheid collageen enorm verhoogd en is het kraakbeen bijna onrekbaar. In tegenstelling tot gebieden waar weinig krachten op staan, bevat het kraakbeen elastische vezels en minder collageen vezels.
 • Wat zijn de functies van cartilage (kraakbeen)?
  • Ondersteuning van zacht weefsel
  • Bieden een glad, glijdend oppervlak voor botgewrichten
  • Maken de ontwikkeling en groei van lange botten mogelijk.
 • Welke 3 typen cartilage (kraakbeen) zijn er?
  • Hyaline: meest voorkomende, matrix bevat kleine hoeveelheid van collageen vezels.
  • Elastic: matrix bevat collageen vezels samen met een groot aantal elastische vezels.
  • Fibrocartilage: matrix bevat een klein aantal cellen en gemalen substantie temidden van een aanzienlijk aantal collageen vezels.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waar zijn de basis van de cusps aan bevestigd bij de linker atrioventriculaire opening?
Een vezelige ring die de opening omgeeft.
Hoe wordt de linker atrioventriculaire opening gesloten?
Door de mitralisklep (linker atrioventriculaire klep), die ook wel de bicuspidalisklep wordt genoemd omdat het twee cusps heeft, de voorste en achterste cusps.
Waar mondt de linker atrioventriculaire opening uit?
In de posterieure rechterkant van het superieure deel van het linker ventrikel.
In welke 2 delen kan je het septum verdelen?
 1. Een spiergedeelte
 2. Een membraangedeelte
Welke ruimte in het hart heeft de dikste laag myocardium?
De linker ventrikel.
Hoe komt bloed de linker ventrikel binnen?
de linker atrioventriculaire opening
Waar ligt de linker ventrikel t.o.v de linker atrium?
Anterieur
Wat verhinderd tijdens de ontwikkeling dat bloed van het linker atrium naar het rechter atrium stroomt.
Tijdens de ontwikkeling verhindert de klep van het foramen ovale dat bloed van het linker atrium naar het rechter atrium stroomt. Deze klep is bij sommige volwassenen mogelijk niet volledig gefuseerd, waardoor er een "sonde patent" -doorgang overblijft tussen het rechter atrium en het linker atrium.
Van welke twee structuren is het linker atrium embryologisch afgeleid?
▪ De achterste helft, of instroomgedeelte, ontvangt de vier longaders. Het heeft gladde wanden en is afgeleid van de proximale delen van de longaders die tijdens de ontwikkeling in het linker atrium zijn opgenomen.
▪ De voorste helft loopt door met de linker oorschelp. Het bevat musculi pectinati en is afgeleid van het embryonale primitieve atrium.
Wat vormt het grootste deel van het basis- of achteroppervlak van het het hart?
Het linker atrium.