Summary ANW actief : algemene natuurwetenschappen voor de tweede fase.

-
ISBN-10 9042524537 ISBN-13 9789042524538
699 Flashcards & Notes
19 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "ANW actief : algemene natuurwetenschappen voor de tweede fase.". The author(s) of the book is/are Bert van den Berg Grada Hooijer. The ISBN of the book is 9789042524538 or 9042524537. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - ANW actief : algemene natuurwetenschappen voor de tweede fase.

 • 1.10 Modelgebruik

 • Waarvoor wordt een model gebruikt in de techniek?
  Als hulpmiddel om iets uit te testen
 • Waarvoor wordt een model gebruikt in de natuurwetenschap?
  Om een voorstelling te maken van (een aspect van) de werkelijkheid. Om deze te beschrijven, te verklaren of om een voorspelling te kunnen doen
 • Wat zijn voorbeelden van natuurwetenschappelijke modellen?
  Schaalmodellen, structurele modellen, cybernetische modellen en mathematische modellen
 • Wat is een schaalmodel?
  Een model dat de opbouw van iets laat zien. Dit kan verkleind of vergroot zijn maar de verhoudingen blijven constant
 • Wanneer is iets een structureel model?
  Als het model niet helemaal op schaal is. Het is een soort plattegrond die laat zien hoe verschillende onderdelen van een systeem met elkaar te maken hebben
 • Waarom zijn modellen gunstig voor proefdieren?
  Door eerst met modellen te werken hoeven farmaceuten niet meer alle stoffen op hen uit te proberen, alleen degene die een match waren in het model
 • Wat is een cybernetisch model?
  Een model die de organisatie en regulering van een systeem duidelijk maakt. Meestal een stroomdiagram. Het laat zien welke gevolgen een ingreep heeft. Vaak gebruikt in biologisch onderzoek. (stofwisseling, bloedsuikerspiegel)
 • Wat is een mathematisch model?
  Een model wat cijfermatige verbanden weergeeft in wiskundige formules en exacte grafieken. (stelling van Pythagoras) Voor voorspellingen.
 • Wat is een simulatie?
  Een combinatie van een mathematisch en cybernetisch model. Wordt gebruikt om gevolgen te weergeven
 • Wat is de chaostheorie?
  Een theorie die complexe patronen en verbanden in de natuur probeert te verklaren
 • Wat zijn fractals?
  Figuren die uit herhalingen van zichzelf bestaan die doorgaan tot in het oneindige (schelpen, wolken en varenbladeren)
 • 1.12 Op verkenning langs de grenzen van het leven

 • Wat is de theorie van de generatio spontanea?
  Levende organisme kunnen zich doorlopend zomaar ontwikkelen uit levenloze materie
 • Wat was het zwanenhalsexperiment?
  De theorie die de generatio spontanea neerhaalde. De bacteriën in de hals van de fles konden pas groeien toen ze in de bouillon kwamen. == leven ontstaat dus niet spontaan
 • Wat is exobiologie?
  De wetenschap die zich bezighoudt met buitenaards leven.
 • Wat is oersoep?
  Een mengsel van stoffen waarvan we denken dat die er al waren voordat er leven was op de aarde. (waterstof, methaan, etc.)
 • Wat zijn protocellen en wat bewezen zij?
  Cellen die aantoonden dat er wel wat gemaakt kon worden van de oersoep, ze konden wel voortplanten maar reageerden niet op prikkels. Er was dus nog geen bewijs dat het leven uit oersoep kon ontstaan
 • Waarom worden virussen niet beschouwd als levende organismen?
  Ze hebben geen zelfstandige vorm van stofwisseling
 • Wat zijn prionen?
  Het zijn een soort eiwitten zonder stofwisseling of genetisch informatie die ook voor ziektes kunnen zorgen. Abnormale prionen (binnengekomen door voedsel) dwingen normale prionen om zich aan te passen waardoor ze zich vermenigvuldigen en de cel uiteindelijk afsterft.
 • Wat is stasis?
  Alle levensprocessen staan stil, maar zodra ze ontdooid zijn kunnen ze toch weer op gang komen. Dit komt voor bij embryo's, spermacellen en eicellen
 • Wanneer is iets een coma?
  Als door hersenbeschadiging de patiënt in een toestand van totale bewusteloosheid is. De levensprocessen gaan door, maar de patiënt kan niet communiceren met de buitenwereld of zijn ogen openen.
 • Wanneer is iemand hersendood?
  Als alle hersenactiviteit is uitgevallen, dus niet als de patiënt stopt met ademen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waarom komt er minder koolstofdioxide vrij bij plantenolie dan bij aardolie (fossiele brandstof)?
Plantenolie is een biobrandstof. De gebruikte planten nemen tijdens hun leven CO2 op uit de lucht. Deze komt weer vrij bij verbranding. Er komt dus geen nieuwe CO2 vrij. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen wel. Deze komen diep uit de grond en hebben miljoenen jaren geleden geleefd. De CO2 die vrijkomt is in de oertijd gevormd dus komt er extra bij in de lucht. 
Wat is een gat in de ozonlaag?
Een plek in de ozonlaag waar ozon in veel lagere concentraties voorkomt. 
Waar is het gat in de ozonlaag het grootst en waarom?
In oktober boven antartica. Daar is het koud en zijn weinig stikstofverbindingen. Stikstofverbindingen breken chloorradicalen als cfk-gas af. Dit gas wordt dus minder afgebroken en zorgt voor een gat in de ozonlaag. 
Welke stoffen zorgen voor een gat in de ozonlaag?
Cfk-gas en methylbromide
Waar dient de ozonlaag voor?
Beschermt ons tegen UV-straling
Hoeveel km is de ozonlaag van ons verwijderd?
30 km
Wat is ozon?
Een stof (O3) die ruikt naar een knoflookachtige geur en gevaarlijk is. 
Wat houdt het Daisy model in?
Een wereld die om de zon draait met verschillende kleuren madeliefjes. Eerst is het koud en nemen de donkere madeliefjes de overhand. Hierdoor warmt de aarde op en komen er meer witte madeliefjes. De aarde wordt weer kouder. (Dit is om de Gaia-theorie te bewijzen)
Wie bedacht het Daisy model?
James lovelock
Wat doen regelgenen?
Kunnen op verschillende tijden andere genen in- en uitschakelen.