Summary Approaches to Psychology

ISBN-10 0077140060 ISBN-13 9780077140069
220 Flashcards & Notes
10 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Approaches to Psychology". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9780077140069 or 0077140060. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Approaches to Psychology

 • 1 Behavior and Psychology

 • Phrenology = 
  Theorie dat beweert dat men het vermogen van een mens kan schatten door de vorm van het schedel te bestuderen.
 • Psychologie =
  De wetenschappelijke studie van gedrag en belevenissen zowel van de mens als individu, als van mensen in groepsverband.
 • Categorieën van gedrag.
 • Psychologie is anders in de methode die men gebruikt bij het zoeken naar begrip. 
 • Psychologen zijn anders dan natuurkundigen en chemici. Zij houden zich bezig met het onderzoeken van acties van levende wezens.
 • 4 Uitdagingen/Taken:
  1. Complexity van gedrag: kenmerkende systemen samengesteld door grote getallen interactieve eenheden, met als resultaat een nieuw patroon of fenomeen, niet bij individuele eenheden.
  2. Self-awareness: de capaciteit van individuen of andere levende organismen om hun eigen gedrag bewust te observeren.
  3. Reactivity: de neiging van mensen om hun gedrag aan te passen wanneer zij geobserveerd worden.
  4. Causality: de studie die kijkt naar hoe acties een bepaalde resultaat produceren.
 • Native Realism =
  'The idea that we see things simply as they are.'
 • Perception =
  Het proces van selectie, structuur en verklaring van informatie van de wereld, begeleid door het verstand.
 • Stimuli =
  Zicht, geluiden, geuren.
 • Het menselijk brein heeft weinig inhoud voor al deze informatie.
 • Selective attention =
  Het perceptuele proces van het selecterend focussen op bepaalde prikkels.
 • Bottum-up =
  Van onder naar boven scannen.
 • Top-down =
  Van boven naar onder scannen.
 • Ambiguous figure =
  Een foto of een ander visuele prikkel dat op meer dan één wijze bekeken kan worden.
 • Gestalt Theory =
  Gedragstheorie dat de actieve en creatieve processen benadrukt.
 • Similarity =
  Neiging om dezelfde voorwerpen te groeperen.
 • Proximity =
  Neiging om voorwerpen te groeperen als ze op elkaar lijken.
 • Closure = 
  Neiging om van onvolledige patronen een samenhangend geheel te maken.
 • Schemata =
  Patronen worden ingewikkelder en onze kennis groeit. Het kan gebruikt worden om onze kennis van objecten en mensen te organiseren.
 • Stereotype =
  Het generaliseren van een individu. Het wordt gevormd door ervaring door observatie.
 • Schemata veroorzaakt vooroordelen.
 • Conformation Bias =
  Je focussen op informatie dat onze overtuigingen bevestigt en tegenstrijdige informatie negeren.
 • Complementarity =
  Ontwikkeld door natuurkundigen om te handelen met het bestaan van 2 modellen die beiden nuttig zijn, maar niet direct verenigbaar > olifant. Elke aanpak heeft iets waardevols.
 • Willem Wundt creëerde in 1875 in zijn laboratorium het experimentele psychologie > psychologie heeft geen exacte ontstaansdatum, maar het is in de afgelopen 3 decennium ontstaan.
 • Men zegt dat psychologie nog verder terug gaat, namelijk naar Egypte in 700 v.Christus.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Geconditioneerde emotionele respons
Een emotionele reactie, zoals angst, die wordt veroorzaakt door klassieke conditionering.
Hoger geordende conditionering
Een vorm van klassieke conditionering, waarin een van tevoren ontstane geconditionering, waarin een van tevoren ontstane geconditioneerde stimulus wordt gebruikt alsof het een ongeconditioneerde stiumulus is. Dit wordt gedaan om conditionering van een nieuwe stimulus te creëren.
Spontaan herstel
het opnieuw optreden van de geconditioneerde respons wanneer de geonditioneerde stiumulus wordt gegeven nadat er wat tijd is verstreken sinds de extinction training. Dit laat zien dat wat we leren nooit werkelijk vergeten wordt, maar wordt overladen met andere ervaringen.
Extinction
Uitdoving, de aanname dat wat aangeleerd kan worden ook afgeleerd kan worden
Stimulus discriminatie
een selectieve reactie op de geconditioneerde stimulus, maar niet op de stimuli die gelijk zijn, omdat dit zo getraind is.
Stimulus generalisatie
Een stimuli die bijna gelijk is aan de originele geconditioneerde stimuli, en die dezelfde geconditioneerde respons veroorzaakt.
Fase van conditionering: Na de conditionering
De geconditioneerde stimulus leidt tot een geconditioneerde respons. Dus het rinkelen van het belletje leidt tot kwijlen van de hond
Fase van conditionering: Tijdens de conditionering
De neutrale stimulus/geconditioneerde stimulus leidt tot een ongeconditioneerd stimulus, wat weer leidt tot een geconditioneerde respons/ongeconditioneerde respons. Dus het rinkelen van het belletje leidt tot eten in de mond van de hond en dat leidt weer tot kwijlen.
Fase van conditionering: Voor de conditionering
De neutrale stimulus leidt tot een georiënteerde response. Dus het rinkelen van het belletje leidt ertoe dat de hond naar het geluid toe gaat. De ongeconditioneerde stimulus leidt tot een ongeconditioneerde respons. Dus het eten in de mond van de hond leidt tot kwijlen.
Unconditioned response
reflex-reactie die wordt veroorzaakt door een bepaalde stimulus