Summary arbeid

-
ISBN-13 9789461100955
333 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "arbeid". The author(s) of the book is/are Maw Visser. The ISBN of the book is 9789461100955. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - arbeid

 • 1.1 Aan het werk

 • Noem twee redenen waarom bedrijven graag een beroep doen op scholieren van havo en vwo.
  1. Ze zijn intelligent en overal flexibel inzetbaar.
  2. Jongeren zijn goedkoop.
 • Waarom zijn Nederlandse bedrijven vaak goedkoper uit dan andere vergelijkbare bedrijven in West-Europa.
  Het werk dat Nederlandse scholieren doen, is over het algemeen ongeschoold werk. In veel andere West-Europese landen wordt ditzelfde werk vaak verricht door volwassenen in een gewone baan en niet als bijbaantje.
 • Waar vinden veel jongeren hun eerste baan na het voltooien van hun opleiding?
  Veel jongeren vinden hun eerste baan via een uitzendbureau. Dit is tijdelijk werk.
 • Waarom geven veel bedrijven de voorkeur aan tijdelijke arbeidscontracten.
  Als een onderneming zijn productie moet verlagen is een deel van het personeel overbodig. Personeel met een vast contract kan moeilijk worden ontslagen. Het is makkelijker om het personeelsbestand te verkleinen door tijdelijke contracten niet te verlengen.
 • 1.2 Vragers en aanbieders op de arbeidsmarkt

 • Wat is arbeid?
  Alle mogelijke prestaties die een bijdrage leveren aan het voortbrengen van producten. (op de arbeidsmarkt gaat het alleen over betaald werk).
 • Wat is een werkgever?
  Een werkgever heeft mensen in loondienst die voor hem arbeid verrichten.
 • Heeft het merendeel van de werknemers op de arbeidsmarkt een vast contract of een flexibel contract?
  Het merendeel van de werknemers op de arbeidsmarkt heeft een vast contract. Deze werknemers kunnen niet zomer ontslagen worden.
 • Wat zijn werknemers met een flexibel contract?
  Werknemers met een flexibel contract zijn mensen zonder vast contract. Hun werkgever is niet verplicht om hun contract te verlengen als deze afloopt en ze kunnen daardoor elk moment hun baan verliezen.
 • Wat zijn zelfstandigen?
  Zelfstandigen zijn werkenden die niet in loondienst zijn.
 • Noem de twee verschillende soorten zelfstandigen op de arbeidsmarkt.
  We maken onderscheid tussen zelfstandigen met personeel (zmp'ers) en zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers).
 • Waaruit bestaat het totale aanbod op de arbeidsmarkt (beroepsbevolking)?
  De beroepsbevolking bestaat uit de werkende + de zelfstandigen + de werklozen.
 • Wie oefenen de vraag uit op de arbeidsmarkt?
  particuliere bedrijven en overheidsbedrijven oefen de vraag uit op de arbeidsmarkt.
 • Waaruit bestaat de totale vraag naar arbeid?
  De totale vraag naar arbeid bestaat uit:
  werknemers
  zelfstandigen
  vacatures (onvervulde vraag)
 • Waaruit bestaat de vervulde vraag naar arbeid (werkgelegenheid)?
  De vervulde vraag naar arbeid (werkgelegenheid) bestaat uit de werknemers + de zelfstandigen.
 • Wat is loon?
  Loon is de beloning die de werkenden in loondienst ontvangen voor het ter beschikking stellen van hun arbeidskracht.
 • Is de arbeidsmarkt een concrete markt of een abstracte markt?
  De arbeidsmarkt is een abstracte markt. Vragers en aanbieders ontmoeten elkaar niet in in levende lijve op een bepaalde plek.
 • Wanneer spreken we van een verkrapping van de arbeidsmarkt?
  We spreken van een verkrapping van de arbeidsmarkt wanneer de vraag naar arbeid harder groeit dan het aanbod van arbeid.
 • Wanneer spreken we van een verruiming van de arbeidsmarkt?
  We spreken van een verruiming van de arbeidsmarkt als het aanbod van arbeid harder groeit dan de vraag naar arbeid.
 • Op welke 3 verschillende manieren kan je de arbeidsmarkt verdelen?
  Je kan de arbeidsmarkt indelen in deelmarkten per beroep;
  Je kan de arbeidsmarkt indelen in deelmarkten per regio;
  Je kan de arbeidsmarkt indelen in deelmarkten per functie.
 • Noem 4 voorbeelden van het indelen van de arbeidsmarkt in deelmarkten per beroep.
  Je kan de arbeidsmarkt verdelen in bijvoorbeeld de markt voor de bouw, de ICT-sector, het onderwijs of de zorg.
 • Noem 4 voorbeelden van het indelen van de arbeidsmarkt in deelmarkten per regio.
  Een paar voorbeelden van een geografische indeling van de arbeidsmarkt zijn: de arbeidsmarkt van de EU, de arbeidsmarkt van Nederland, de arbeidsmarkt van de regio Eindhoven of die van de Randstad.
 • Wat zijn de drie groepen waarin je de arbeidsmarkt kan verdelen bij een indeling naar functies.
  1. Functies aan de onderkant (laaggeschoolde arbeidskrachten, basisonderwijs of vmbo)
  2. Functies in het middensegment (personeel met mbo, havo of vwo opleiding)
  3. Functies aan de bovenkant (werknemers met een hbo- of wo- diploma)
 • Wat zijn de 2 gevolgen van een krappe arbeidsmarkt?
  1. Een stijging van de lonen
  2. Aanzuigeffect (kans naar een baan wordt groter, dus meer mensen bieden zich aan)
 • Wat zijn de 2 gevolgen van een ruime arbeidsmarkt?
  1. Lonen stijgen waarschijnlijk niet
  2. Ontmoedigingseffect (kans op baan klein, dus mensen trekken zich terug van de arbeidsmarkt)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn 2 voorbeelden van financiële risico die bij de werkgever ligt?
1. Als de werknemer ziek wordt, dan moet de werkgever gedurende maximaal 2 jaar het loon doorbetalen.
2. Als een werknemer daarna arbeidsongeschikt blijkt te zijn, ontvangt hij een uitkering op grond van de WIA die door de werkgever wordt betaald.
Wat is het voordeel van de flexibele schil voor bedrijven?
Door de flexibele schil kunnen bedrijven hun personeelbestand mee laten bewegen met de conjunctuur.
Welke 3 soorten arbeiders vallen onder de term 'flexibele arbeid'?
1. Werknemers met een tijdelijk contract
2. Uitzendkrachten (ingeschreven bij een uitzendbureau voor tijdelijke werkzaamheden)
3. Oproepkrachten (doet op oproep werkzaamheden zonder vaste afgesproken arbeidsduur)
Wat wordt er bedoeld met 'de upgrading van de werkgelegenheid'.
Met 'de upgrading van de werkgelegenheid' wordt gedoeld naar het proces waar banen voor laagopgeleiden worden vervangen door banen voor hoogopgeleiden.
Welke 3 opleidingsniveaus kennen we in Nederland?
1. Hoog (hbo en wo)
2. Middelbaar (mbo, havo, vwo)
3. Laag (basisonderwijs en vmbo)
Wat is het gevolg van technische ontwikkelingen op het gebied van opleiding?
Door technische ontwikkelingen wordt het vereiste opleidingsniveau van de beroepsbevolking steeds hoger.
Waaruit bestaat de quartaire sector?
De quartaire sector noemen we de niet-commerciële dienstverlening.
Waaruit bestaat de tertiaire sector?
De tertiaire sector noemen we de commerciële dienstverlening.
Waaruit bestaat de secundaire sector?
De secundaire sector bestaat uit de industrie.
Waaruit bestaat de primaire sector?
De primaire sector bestaat uit de landbouw, visserij en mijnbouw.