Summary Arbeid, bedrijf en maatschappij

ISBN-13 9789001853242
118 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Arbeid, bedrijf en maatschappij". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789001853242. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Arbeid, bedrijf en maatschappij

 • 1 College 1

 • Wat is de smalle definitie van Arbeid?
  Activiteiten om inkomen te verwerven
 • Wat is de brede definitie van arbeid?
  Alle menselijke activiteiten
 • Wat is de definitie van arbeid volgens MOK?
  Arbeid is het verrichten van taken die nut hebben voor de mensen die ze uitvoeren, voor hun naaste omgeving alsmede voor de maatschappij als geheel. 
 • Benoem drie opbrengsten van arbeid?
  1. Materieel
  2. Psychisch
  3. Sociaal
 • Wat houd de materiële opbrengst van arbeid in?
  De beloning en andere (materiële) voordelen die via de arbeid worden verkregen.
 • Wat houd de psychische opbrengst van arbeid in?
  De geestelijke en emotionele bevrediging die de arbeid schenkt, ook voor degenen voor wie arbeid word verricht, de cliënten/klanten van de zorg- of dienst verlening.
 • Wat houd de sociale opbrengst van arbeid in?
  De contacten, de netwerken en de sociale status die via de arbeid worden verkregen en de maatschappelijke behoeften die erdoor worden aangevuld.
 • Welke soorten arbeid kennen we?
  1. Betaald VS onbetaald
  2. Formeel VS informeel
 • Benoem een voorbeeld van Formeel - betaald werk:
  Arbeid in loondienst
 • Benoem een voorbeeld van Informeel - betaald werk:
  Zwart werken
 • Benoem een voorbeeld van formeel - onbetaald werk:
  Vrijwilligerswerk
 • Benoem een voorbeeld van informeel - onbetaald werk:
  Huishoudelijk werk
 • Wat is de visie van de Oude Grieken op arbeid?
  Arbeid is een taak voor slaven. Vrije burgers hadden de tijd daarom om de samenleving in te richten.
 • Wat is de middeleeuwse visie op arbeid?
  Arbeid is een taak voor horigen/lijfeigenen. Adel werkte niet.
 • Wat is de protestantse visie op arbeid?
  Arbeid is een religieuze plicht -> Ontstaat burgerlijke kapitalistische arbeidsethos.
 • Wat is de huidige vissie op arbeid?
  verwereldlijkt burgerlijk kapitalistisch arbeidsethos (de betekenis die een persoon aan werk geeft).
 • Wat betekent arbeidsethos?
  De betekenis die arbeid voor het leven van mensen heeft.
 • Wat houd het arbeidsmoraal in?
  Het stelsel van normen ten aanzien van de maatschappelijke plicht tot arbeiden
 • Traditionele arbeidsethos
  • Arbeid (betaalde arbeid) is een centrale levenswaarde.
  • Het werk en op het werk is belangrijk.
 • Kritische arbeidsethos
  • Arbeid niet tot elke prijs.
  • Niet betaalde arbeid hoger waarderen.
  • Werk is belangrijk, maar andere dingen zijn ook belangrijk.
 • Alternatieve arbeidsethos
  • Betekenis van arbeid voor mensen is beperkt.
  • Werk is niet zo belangrijk.
 • Vijf functies van (betaald) werk
  1. Inkomen
  2. Structuur aan het leven: wat moet je anders?
  3. Status: wat doe je?
  4. Ontplooiing
  5. Sociale contacten - sociale verbanden
 • Arbeidsethos - mannen en vrouwen
  • Economische zelfstandigheid wil zeggen dat iemand door een arbeidsinkomen in het eigen levensonderhoud kan voorzien.
  • Iemand is economisch zelfstandig wanneer hij of zij minstens 70% van het netto minimumloon verdient.
  • Niemand zegt dat vrouwen parttime moeten werken. Maar tegelijkertijd is onze samenleving er niet op ingericht dat partners beide fulltime werken.
 • Op welke wijze is arbeid verwereldlijkt?
  • Ontdaan van religieuze betekenis.
  • Arbeid als bepalende factor bij maatschappelijke positiebepaling.
  • Ook zorgarbeid en vrijwilligerswerk zijn ontdaan van religieuze betekenis.
 • Op welke wijze is arbeid vermaatschappelijkt?
  • Scheiding tussen wonen en werken.
  • Mensen worden disciplineerbaar en controleerbaar.
  • Disciplinering en controle ook door werkgevers in de privésfeer. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

hoe heeft omgeving invloed op de organisatie en welke twee dimensies behoren daar bij? 
Omgeving is de samenleving/ markt/ cliënten

Twee dimensies:
  

 1. Stabiel: geen verandering in de vraag (school, Mcdonald's)↔ turbulent: veranderende markt en vragen (reclamebureaus, sterrenrestaurants).
 2. Simpel: de vraag aan de organisatie kan simpel zijn (Mcdonald’s; hamburger of friet) ↔ complex (school; inhoud als groepsprocessen) 
Hoe komt dat sommige organisaties succesvol zijn en ander organisaties niet?
 1. Omgeving
 2. Structuur
 3. Cultuur
 4. Standaardmodellen: omgeving, cultuur en structuur op elkaar afgestemd.
Wat houd werkstructurering in?
 1. Taakroulatie
  1. Werknemers verruilen van plaats in het arbeidsproces
 2. Taakverruiming
  1. Werknemers vervullen meerdere taken (horizontaal)
 3. Taakverrijking
  1. Werknemers krijgen meer regelmogelijkheden (verticaal)
Welke twee vormen van Humanisering kennen we?
 1. Werkstructurering
 2. Werkoverleg
Wat houd Humanisering in?

Arbeid die werknemers mogelijkheden biedt om tot ontplooiing en zelfverwerkelijking te komen. Overgang in het denken van mensen en arbeid.
Op welke manieren vinden mensen bevrediging in hun werk? (Humanisering)
 1. In hun arbeidstaken
 2. In de deelname aan besluitvorming
 3. Samenwerking met collega's en chefs
Wat is de kern van het idee van Humanisering?
Humane Arbeid
Wat was de conclusie van de Hawthorne-experimenten in fabrieken?
Mensen gingen harder werken omdat ze aandacht kregen, mensen kunnen geprikkeld worden door aandacht.
Hoe is het idee van Human Relations onstaan?
Naar aanleiding van de Hawthorne-experimenten.

Fabriek van elektronica en zij waren geïnteresseerd hoe verlichting in fabriekshallen de productiviteit van de arbeiders kunnen vergroten. Eerst zorgde ze voor meer licht in de fabriek. Conclusie: meer licht = meer productiviteit en minder licht = meer productiviteit.
Welke vraagstuk is de drijfveer voor Human Relations?
Hoe kunnen we mensen motiveren/ prikkelen?