Summary Arbeidsmarkt

-
196 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Arbeidsmarkt". The author(s) of the book is/are VWO 4. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Arbeidsmarkt

 • 1.1 Aan het werk

 • Wat hield het Kinderwetje van Van Houten in 1874 in?
  Kinderen tot 12 jaar mochten voortaan niet meer in fabrieken of werkplaatsen werken. 
 • Waarom hebben bedrijven heel graag scholieren uit de bovenbouw van havo en vwo?
  Ze zijn goedkoper dan volwassenen.
  Zijn makkelijker in de omgang.
 • Hoe kan het dat Nederlandse bedrijven in laaggeschoold werd goedkoper uit zijn dan in andere West-Europese landen?
  Het werk dat scholier hier doen, wordt in veel andere West-Europese landen door volwassenen in een gewone baan verricht.
 • 1.2 Werkloosheid en tekort aan arbeidskrachten

 • Waar vrezen wetenschappers voor?
  Voor hoge werkloosheid en voor een tekort aan arbeidskrachten in sommige sectoren.
 • Waardoor kan er in Nederland een arbeidstekort ontstaan?
  Door de vergrijzing. Als er meer mensen met pensioen gaan dan van school afkomen, kan het aantal beschikbare arbeidskrachten afnemen. 
 • Wat houdt de vergrijzing in?
  Er komen in verhouding steeds meer ouderen in Nederland.
 • Welke crisis begon er in 2008?
  De kredietcrisis.
 • Wat zijn de gevolgen van de kredietcrisis?
  Banken verlenen minder kredieten en mensen gaan meer sparen. Hierdoor dalen de bestedingen en daarmee de productie en werkgelegenheid. Veel mensen raken hun baan kwijt, terwijl er juist behoefte is aan vakbekwaam personeel. 
 • Waardoor wordt het aanbod van vakbekwame werknemers minder?
  Door de demografische ontwikkeling en mensen gaan met pensioen.
 • Wat is een lagere economische activiteit?
  De vraag naar producten neemt af.
 • Waarom zijn werkgevers huiverig om geschoold en ervaren personeel te ontslaan?
  Ze zijn bang dat ze later, als het economisch weer beter gaat, een tekort aan vakbekwaam personeel zullen hebben.
 • Wat is oplossing die men in de kredietcrisis heeft gekozen?
  Ze hebben zo weinig mogelijk mensen ontslagen en ze via werktijdverkorting in de vorm van deeltijd-WW vastgehouden. 
 • 1.3 Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt

 • Wat komt samen op de arbeidsmarkt?
  Vraag naar arbeid en aanbod van arbeid.
 • Wat omvat arbeid?
  Alle mogelijke arbeidsprestaties die een bijdrage leveren aan het voortbrengen van producten.
 • Wat is loon voor de vragers naar arbeid?
  Een kostenpost.
 • Wat is loon voor de aanbieders van arbeid?
  Een inkomen.
 • Wanneer vraag je naar arbeid?
  Als een werkgever, de ondernemers en de overheid, iemand voor een baan nodig heeft. 
 • Wanneer biedt je arbeid aan?
  Als je op zoek bent naar een baan die aansluit bij je wensen, opleiding en werkervaring.
 • Hoe proberen vragers en aanbieders van arbeid in contact te komen?
  Via verschillende dingen zoals: personeelsadvertenties, internet, uitzendbureau of het UWV Werkbedrijf. 
 • Wat is het UWV Werkbedrijf?
  Een instantie die adviseert en bemiddelt bij het zoeken van werk.
 • Welke verdelingen kun je in de arbeidsmarkt maken?
  In deelmarkten of een geografische indeling.
 • Wat zijn zelfstandigen?
  Mensen die voor zichzelf in een eigen bedrijf werken. Ze zijn vrager en aanbieder van arbeid.
 • Waaruit bestaat het aanbod van arbeid?
  De werknemers, zelfstandigen en werklozen.
 • Wat doet de overheid op de arbeidsmarkt?
  Het neemt ambtenaren in dienst en heeft grote invloed op de vraag bij de door haar gesubsidieerde instellingen als onderwijs ziekenhuizen en welzijnsorganisaties.
 • Wat is de werkgelegenheid?
  De vervulde vraag.
 • Wat zijn vacatures?
  De onvervulde vraag naar arbeid of de onbezette arbeidsplaatsen.
 • Waaruit bestaat de vraag naar arbeid?
  De werknemers, zelfstandigen en vacatures.
 • Wanneer is er een krappe arbeidsmarkt?
  Als er veel vacatures zijn en weinig werklozen. Bedrijven kunnen moeilijk aan personeel komen.
 • Wat is een ander woord voor krappe arbeidsmarkt?
  Gespannen arbeidsmarkt.
 • Wanneer is er een ruime arbeidsmarkt?
  Als er weinig vacatures zijn ten opzichte van het aantal werklozen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waarom bestaat er zoiets als loonstarheid?
Het loon kan vast staan in de cao voor een bepaalde tijd. Dit leidt tot werkloosheid.
Waarom kunnen bij een laagconjunctuur de lonen niet snel worden aangepast, zodat er toch weer een evenwicht ontstaat?
De lonen zijn op korte termijn niet flexibel.
Wat is loonstarheid?
De niet flexibiliteit van de lonen op korte termijn.
Waarom zouden werkgevers vrijwillig een hoger loon geven dan het evenwichtsloon?
Het aanmoedigingsloon. Dit kan zorgen voor een betere arbeidsproductiviteit en de werknemers vertrekken niet naar de concurrentie.
Waarom krijgen werkgevers subsidies ?
Door het minimumloon zijn de loonkosten van laaggeschoolden hoger dan de opbrengst. 
Waarom is er toch sprake van onvrijwillige werkloosheid op de arbeidsmarkt?
Vakbonden kunnen de lonen laten stijgen tot boven het evenwichtsloon.
De overheid stelt een minimum loon vast dat boven het evenwichtsloon ligt. 
Waarom is de arbeidsmarkt een imperfecte markt?
Er is een prijsregulering als het marktmechanisme niet kan werken. Door vakbonden kunnen de lonen stijgen tot boven het evenwichtsloon.
Wat houdt volkomen concurrentie in?
Individuele vragers en aanbieders hebben geen ivnloed op de prijs.
Wat is een eigenschap van een markt van volledige mededinging?
Onvrijwillige werkloosheid komt niet voor.
Wat is een Pareto-efficiënt? 
Het is een evenwicht waarbij de totale welvaart maximaal is. Dit is bij het evenwichtsloon het geval.